dubrovnik

O okviru "AA Visiting School" u Dubrovniku, 5. februara 2011 održan je Simpozijum pod nazivom "MITTELMEERLAND". Cilj simpozijuma bilo je da se istraži kako region Mediterana može da se pozicionira kao "teritorija", na osnovu njegovih klimatskih i ekonomskih uslova, specifične društvene, političke i prostorne dinamike i iskustava. Na ovom simpozijumu i predstavnica EXPEDITIO je odžala prezentaciju. Više na http://www.aaschool.ac.uk

logo_med_programme1U cilju pružanja podrške u procesu implementacije projekata koji se finansiraju u okviru transnacionlanih programa Jugoistočna Evropa (South East Europe-SEE) i Mediteranskog programa (MED), Ministarstvo za evropske integracije u saradnji sa Programom za jačanje kapaciteta (Capacity Development Programme-CDP) organizovalo je Obuku o implementaciji projekta i sekundarnim nabavkama za korisnike grantova. Na ovoj obuci, koja je održana u Budvi 1-3.12.2010, učestvovala je i prestavnica Expeditio.

crnvoU petak, 10. decembra 2010 u palati Bizanti održan je okrugli sto za predstavnike/ce nevladinih organizacija i lokalne samouprave u Kotoru. Cilj okruglog stola bila· je identifikacija prepreka, izazova i mogućnosti na polju saradnje nevladinih organizacija i lokalne samouprave. Predstavljeni su primjeri dobre prakse u oblasti učešća NVO u kreiranju lokalnih javnih politika. Krajnji cilj je utvrđivanje prioriteta u daljem procesu razvoja saradnje između nevladinih organizacija i lokalne samouprave. Ovom okruglom stolu prisustvovala je i predstavnica Expeditio.

sustainable_developmentU petak, 10.12. 2010.  održana je XIX Sjednica Nacionalnog Savjeta za održivi razvoj. Predstavnica naše organizacije, koordinirala je i predstavila rad radne grupe za reviziju akcionog plana Nacionalne strategije održivog razvoja (NSOR). Ovaj proces je sproveden uz blisku saradnju sa Kancelarijom za održivi razvoj. Nakon završteka rada na ovom dokumentu, radna grupa je dobila mandat da, u istom sastavu, nastavi rad i naredne godine i to na aktivnostima pripreme III godišnjeg izvještaja implementacije NSOR-a i kao i revizije same Strategije.

Kostanjica_publikacijaStudiji zaštite graditeljskog nasljeđa Kostanjice je dodijeljeno specijalno priznanje na 19. Međunarodnom salonu urbanizma održanom u Šapcu od 8-15 novembra 2010. 

Međunarodni salon urbanizma je tradicionalna godišnja manifestacija Udruženja urbanista Srbije. Na 19. Međunarodnom salonu urbanizma učestvovalo je 176 autora iz 14 zemalja: Srbije, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore, BiH, Republike Srpske, Njemačke, Portugala,... sa 144 rada u ukupno 11 kategorija. 

zimski_dvorac_rijeka_1U toku je izrada Preliminarne tehničke procjene (PTA) za rekonstrukciju i adaptaciju Zimskog dvorca kralja Nikole na Rijeci Crnojevića. Ova PTA se realizuje kao jedna od aktivnosti u okviru Programa „Cetinje – Grad kulture 2010 – 2013“ koji je usvojila Vlada Crne Gore. Predstavnica EXPEDITIO je članica Radne grupe za izradu ove Preliminirne tehničke procjene, koju je oformio Koordinacioni tim za sprovođenje Programa „Cetinje – Grad kulture 2010 – 2013“ .

logo expeditio EXPEDITIO je nevladina organizacija čija je misija podsticanje održivog prostornog razvoja u Crnoj Gori i regionu Jugoistočne Evrope kroz djelovanje u oblasti održive arhitekture, kulturnog nasljeđa, planiranja prostora, kao i kroz aktivnosti koje doprinose ukupnom razvoju civilnog društva. EXPEDITIO je osnovan 1997. godine.

Loading…

Publikacije

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Ovdje pogledajte Expeditio reference

Izdvajamo projekte

Baština-pokretač razvoja
Projekat prekogranične saradnje između Hrvatske i Crnoj Gore

Eclectis
Osnaživanje građana/ki kroz kreativne akcije u javnim prostorima

SOSTENUTO
Razmišljanje o kulturi kao faktoru ekonomskog i socijalnog razvoja

Gradski trgovi 
Oživljavanje gradskih trgova u balkanskim gradovima - Tirana, Skoplje, Kotor
Rod i prostor
Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u planiranje prostora Crne Gore
Palate Boke Kotorske
Palate na teritorijama opština Kotor, Tivat i Herceg Novi

EXP publikacije1

EXPEDITIO GALERIJA1

KOTOR BANER

KOTOR YOUTUBE

odrziva skolal BANER

grad u kakvom1

Film parking day

istorija koje nema

places of diversity1

upoznaj kotor

bokabay info1

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

act banercic

Pratite nas

facebook twitter

Nemojte nikada sumnjati da mala grupa mislećih i posvećenih ljudi može promijeniti svijet. Zapravo, samo tako je oduvijek i bilo.
Margaret Mead, antropološkinja

Nema događanja

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347

Preporučujemo

obecana zemlja1

press clipping banner

kotor festival