IMG 2461 resizeOdgovor od Uprave za zaštitu kulturnih dobara Područna jedinica Kotor vezano za saglasnost na projekat za turističko naselje na lokaciji Auto-kamp u Dobroti, UP 1080, EXPEDITIO je dobio 11.06.2015.

U dopisu koji je dobijen od strane Uprave i  Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama se navodi: "da Uprava nije izdala saglasnost na projekat za turističko naselje na lokaciji Auto-kamp u Dobroti, UP1080, jer isti ovom državnom organu do sada nije dostavljan na saglasnost".

Međutim, u urbanističko-tehničkim uslovima broj 04-1865/1-13 od 25.10.2013. koje je izdalo Ministarstvo održivog razvoja i turizma na strani 3 je navedeno da:

“Nakon izrade idejnog rješenja u kome su ugrađene smjernice Uprave za zaštitu kulturnih dobara, obevezno je pribavljanje saglasnosti od iste.”

U konzervatorskim uslovima UP/I-05-108/2013-4 od 28.01.2014 koji su izdati od strane Uprave za zaštitu kulturnih dobara navedeno je da:

“dužnost je vlasnika da urađeni projekat dostavi na prethodnu saglasnost Upravi za zaštitu kulturnih dobara - područna jedinica Kotor.”

Dakle, građevinska dozvola za izgradnju objekata - turističko naselje (TS) kategorije 4**** na urbanistickoj parceli broj 1080 KO Dobrota i broj 0503-71/9 od 31.03.2015. izdata od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma izdata je bez saglasnosti Uprave za zaštitu kulturnih dobara što je zahtijevano i kroz urbanističko-tehničke i konzervatorske uslove.

FaLang translation system by Faboba