Anna_LindhPredstavnica Expeditio učestvovala je na Mediteranskom forumu koji je organizovala Ana Lind Fondacija (ALF), u Marseju, u periodu 4-7. aprila 2013.

Forum je održan kao dio programa Evropske prijestonice kulture 2013. Forum pod nazivom Građani/ke za Mediteran okupio je preko 1500 predstavnika/ca organizacija civilnog društa iz 44 zemlje Evro-mediteranskog regiona.

Forum je obuhvatio mnogobrojne konferencije, panel diskusije, i obuku na temu međukulturnog dijaloga, unapređenja ljudskih prava i razvoja demokratskih principa u Evro-mediteranskom regionu. Forum je, takođe, prižio priliku za interakciju, razmjenu iskustava i diskusiju o najvažnijim problemima s kojima se region suočava danas, s konkretnim planovima za bolje partnerstvo na području cijelog regiona. Kao jedan od glavnih zaključaka, partneri su predložili pokretanje Godišnje sedmice Mediterana, na kojoj bi se predstavila mišljenja i zajedničke akcije građana/ki, parlamenata, lokalnih vlasti i civilnog društva.

Predstavnica Expeditio učestvovala je u okviru panel diskusije „Javni prostori i građani/ke”.

FaLang translation system by Faboba