EXPEDITIO, u saradnji sa UNDP-om (Razvojni program Ujedinjenih Nacija) , sprovodi program: Crna Gora - Održivi razvoj:Portal.

Ciljevi projekta su :

1 . Podizanje svijesti među građanima i institucijama u Crnoj Gori o trendovima održivog razvoja u Crnoj Gori

2 . Promovisanje koncepta održivog razvoja u Crnoj Gori , kao i relevantnih procesa i dokumenata na nacionalnom, lokalnom i međunarodnom nivou

3 . Praćenje procesa sprovođenja nacionalnih dokumenata koji se odnose na održivi razvoj , u prvom redu Nacionalne strategije za održivi razvoj

4 . Online Resursni Centar za sva dokumenta na nacionalnom  i međunarodnom nivou u pogledu održivog razvoja

5 . Platforma sarađivanja javnosti, za šire učešće građana u  procesima odlučivanja

Kroz stvaranje web portala, ovaj projekt će  omogućiti ON - LINE praćenje sprovođenja Nacionalne strategije za održivi razvoj , Nacionalnog izvještaja o ljudskom razvoju koji se odnosi na efikasnosti  resursa, MRC (Milenijumski razvojni ciljevi), kao I okvir ubrzanja MRC procesa, koji će se usredsrijediti na mlade, a kada vrijeme dođe i ORC (Održivi razvojni ciljevi). Kroz jasan tabelarni I grafički prikaz Indikatora ispunjenosti strategije, građani će steći bolje razumijevanje trendova održivog razvoja u Crnoj Gori . Na taj način, oni će biti u mogućnosti da izvrše pritisak na odgovorne državne institucije u slučajevima kada su trendovi nezadovoljavajući ili negativni .

Uporedo sa ovom glavnom aktivnosti, projekat će definisati obrazac namijenjen svim akterima / državnim tijelima i institucijama / odgovornim  za NSSD implementaciju, kako bi se olakšalo buduće praćenje održivog razvoja u Crnoj Gori . Nadalje ,projekat će se usredotočiti na podizanje svijesti među građanima i institucijama od NSOR (Nacionalna Strategija Odr]ivog Razvoja) značaja  za razvoj Crne Gore I zaštitu sredine. Usporedo sa navedenim aktivnostima, sprovoditi će se poređenje između crnogorskih i EU pokazatelja održivog razvoja, što će dodatno objasniti položaj Crne Gore i njen ​​odnos prema održivom razvoju u poređenju sa onim u zemljama EU.

Od projekta se očekuje da:

a) olakša praćenje Budućnosti kakvu želimo / post-2015 konsultacije u odnosu na održavanju dijaloga i povećanje svijesti među građanima i institucijama u Crnoj Gori o održivom razvoju

b ) olakšati pristup praćenja procesa sprovođenja nacionalnih dokumenata koji se odnose na održivi razvoj , u prvom redu Nacionalne strategije za održivi razvoj

c ) promovisanje koncepta Ljudskog razvoja u kreiranju politike i dijaloga na nacionalnom i lokalnom nivou

d ) Omogućiti šire učestvovanje građana u procesu odlučivanja

FaLang translation system by Faboba