Predstavnica Expeditio, Biljana Gligorić, je predložena da se kao nezavisna ekspertkinja uključi u rad Radne grupe za praćenje i reviziju Nacionalne strategije održivog razvoja, kao njena stalna članica.

Odlukom o obrazovanju Nacionalnog savjeta za održivi razvoj i klimatske promjene („Službeni list CG“, broj 49/13), predviđeno je da Savjet ima tri stalne radne grupe koje će tokom godine raditi na pripremi materijala i stručnih zaključaka za razmatranje na Savjetu. Jedna od tri radne grupe je i Radna grupa za praćenje i reviziju Nacionalne strategije održivog razvoja.

Ova radna grupa je počela sa radom u februaru o.g. kada je održavan prvi sasatanak na kome je, između ostalih tema, razmatran mandat i saziv Radne grupe. U skladu sa zaključcima sa ovog sastanka, a na predlog članova/ica Radne grupe, inicirano je uključenje dodatnih članova/ica u sastav Grupe.

S tim u vezi, imajući u vidu stručni rad i dosadašnji angažman na polju održivog razvoja, kao i to da je prethodno bila na pozicijama koordinatorke Radne grupe Savjeta koja je bila zadužena za proces praćenja sprovođenja NSOR 2007-2012, kao i zamjenica Predsjednika prethodnog saziva Savjeta, predstavnica Expeditio je predložena da se kao nezavisna ekspertkinja uključi u rad ove Radne grupe.

logo expeditio EXPEDITIO je nevladina organizacija čija je misija podsticanje održivog prostornog razvoja u Crnoj Gori i regionu Jugoistočne Evrope kroz djelovanje u oblasti održive arhitekture, kulturnog nasljeđa, planiranja prostora, kao i kroz aktivnosti koje doprinose ukupnom razvoju civilnog društva. EXPEDITIO je osnovan 1997. godine.

Loading…

Publikacije

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Ovdje pogledajte Expeditio reference

Izdvajamo projekte

Baština-pokretač razvoja
Projekat prekogranične saradnje između Hrvatske i Crnoj Gore

Eclectis
Osnaživanje građana/ki kroz kreativne akcije u javnim prostorima

SOSTENUTO
Razmišljanje o kulturi kao faktoru ekonomskog i socijalnog razvoja

Gradski trgovi 
Oživljavanje gradskih trgova u balkanskim gradovima - Tirana, Skoplje, Kotor
Rod i prostor
Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u planiranje prostora Crne Gore
Palate Boke Kotorske
Palate na teritorijama opština Kotor, Tivat i Herceg Novi

EXP publikacije1

EXPEDITIO GALERIJA1

KOTOR BANER

KOTOR YOUTUBE

odrziva skolal BANER

grad u kakvom1

Film parking day

istorija koje nema

places of diversity1

upoznaj kotor

bokabay info1

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

act banercic

Pratite nas

facebook twitter

Nemojte nikada sumnjati da mala grupa mislećih i posvećenih ljudi može promijeniti svijet. Zapravo, samo tako je oduvijek i bilo.
Margaret Mead, antropološkinja

Nema događanja

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347

Preporučujemo

obecana zemlja1

press clipping banner

kotor festival