Predstavnica Expeditio, Biljana Gligorić, je predložena da se kao nezavisna ekspertkinja uključi u rad Radne grupe za praćenje i reviziju Nacionalne strategije održivog razvoja, kao njena stalna članica.

Odlukom o obrazovanju Nacionalnog savjeta za održivi razvoj i klimatske promjene („Službeni list CG“, broj 49/13), predviđeno je da Savjet ima tri stalne radne grupe koje će tokom godine raditi na pripremi materijala i stručnih zaključaka za razmatranje na Savjetu. Jedna od tri radne grupe je i Radna grupa za praćenje i reviziju Nacionalne strategije održivog razvoja.

Ova radna grupa je počela sa radom u februaru o.g. kada je održavan prvi sasatanak na kome je, između ostalih tema, razmatran mandat i saziv Radne grupe. U skladu sa zaključcima sa ovog sastanka, a na predlog članova/ica Radne grupe, inicirano je uključenje dodatnih članova/ica u sastav Grupe.

S tim u vezi, imajući u vidu stručni rad i dosadašnji angažman na polju održivog razvoja, kao i to da je prethodno bila na pozicijama koordinatorke Radne grupe Savjeta koja je bila zadužena za proces praćenja sprovođenja NSOR 2007-2012, kao i zamjenica Predsjednika prethodnog saziva Savjeta, predstavnica Expeditio je predložena da se kao nezavisna ekspertkinja uključi u rad ove Radne grupe.

FaLang translation system by Faboba