NVO Expeditio je potpisala Balkansku deklaraciju o razvoju socijalnog preduzetništva koja će biti usvojena krajem ove sedmice u Beogradu. Naime, inicijativa za potpisivanje ove deklaracije nastala je povodom donošenja tzv. Strazburške deklaracije (Strasbourg Declaration) 17. januara ove godine, kojom se pozivaju EU i zemlje članice da podstaknu nove modele ekonomskog razvoja, prvenstveno putem promocije i razvoja socijalnog preduzetništva. U tom smjeru je i pokrenuta inicijativa za usvajanjem Balkanske deklaracije kojom se, u ovom slučaju, pozivaju vlade zemalja Zapadnog Balkana i Turske, kao i sama EU, da podstaknu razvoj socijalnog preduzetništva i da dio raspoloživih sredstava usmjere na ovaj koncept.

Preko 2000 potpisnika Strazburške deklaracije slaže se sa mišljenjem da se u socijalnom preduzetništvu nalazi ogroman potencijal za rješavanje problema poput siromaštva, nezaposlenosti, inkluzije marginalizovanih grupa, zagađenja prirodne okoline i dr. Za razliku od tradicionalnog preduzetništva, gdje je primarni cilj djelovanja ostvarenje i maksimizacija profita, u fokusu socijalnog preduzetništva je zadovoljenje društvenih potreba. Stoga, socijalno preduzetništvo predstavlja značajnu pokretačku snagu socijalnog i ekonomskog razvoja.


Pozivamo sve zainteresovane da se pridruže ovoj inicijativi. To možete uraditi putem web sajta: http://belgradedeclaration.net/.

FaLang translation system by Faboba