en

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet, na 45. sjednici održanoj 24. tebruara 2014.godine, odlučio je da se konsultativno saslušanje (rasprava) na temu:,,EFIKASNO KORIŠĆENJE ENERGUE, STANJE U CRNOJ GORI SA OSVRTOM NA NACRT ZAKONA O EFIKASNOM KORIŠĆENJU ENERGI]E" održi 24. marta (ponedjeliak) 2014. godine, u zgradi Skupštine Crne Gore sa početkom u 10:00časova (plava sala).

Odbor je odlučio da na sjednicu pozove predstavnike: Ministarstva ekonomije, Njemačke organizacije za međunarodnu saradnju(Glz), Privredne komore Crne Gore, Unije poslodavaca Crne Gore, Nevladinih organizacija: Gradanska alijansa; Crnogorski centar za energetsku efikasnost; Expeditio; Centar za istraživanje i razvoj politika(CRPM) i Green home. U ime EXPEDITIO, sjednici je prisustvovala Biljana Gligorić.

Odbor je konstatovao da je u odnosu na prethodni period došlo do pomaka u navedenoj oblasti i da je usvojen najveći dio Zakonom o energetskoj efikasnosti planiranih podzakonskih akata. Međutim, i dalje svijest društva o energetskoj efikasnosti i načinu trošenja energije nije na potrebnom nivou, jer odgovorni subjekti nedosljedno primjenjuju vežeći Zakon o energetskoj efikasnosti. Naglašeno je da je povećanje energetske efikasnostoi obaveza svih državnih i lokalnih organa što iziskuje donošenje planova i programa i na lokalnom nivou. Posebno je ukazano na potrebu praćenja sprovođenja Zakona u odnosu na postavljenje ciljeve.

Vijest preuzeta sa web sajta: http://www.skupstina.me/index.php/me/odbor-za-ekonomiju-finansije-i-budzet/aktuelnosti/item/2104-odrzana-49-i-zapoceta-50-sednica-odbora-za-ekonomiju-finansije-i-budzet

FaLang translation system by Faboba