„Održivo upravljanje UNESCO-vim područjima Svjetske baštine na Jadranu” – naziv je radionice koja će biti održana 10.4.2014. od 14 do 18 sati u Galeriji solidarnosti u Kotoru u organizaciji Centra za konzervaciju i arheologiju Crne Gore.
Radionica se realizuje u okviru četvrtog prekograničnog sastanka projektnog tima projekta „Unapređenje potencijala UNESCO-vih područja na Jadranu“ u kome je Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore jedan od partnera. Saopštenje Centra za konzervaciju Crne Gore:
 
„Projekat EX.PO AUS realizuje se kroz IPA Jadranski program prekogranične saradnje. Vodeći partner u projektu je Grad Dubrovnik, Hrvatska, dok su ostali partneri: Grad Split, Istarska županija, Hrvatska; Provincija Ferara, Opština Ravena – Gradski umjetnički muzej, Opština Alberobelo, Fondacija Aquileia, Italija; Univerzitet Primorska, Naučni i istraživački centar, Slovenija; Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, Bosna i Hercegovina; Kancelarija za administraciju i koordinaciju Butrinta, Albanija; Opština Krf, Grčka.
 
 
Opšti cilj projekta EX.PO AUS je uspostavljanje mreže saradnje između UNESCO-vih područja Svjetske baštinena jadranskoj obali, kako bi se izradila zajednička dugoročna strategija za održivo upravljanje i valorizaciju ovih područja, zasnovana na visokom stepenu inovacija u oblasti upravljanja, upotrebe tehnologije, zaštite životne sredine  i energetske efikasnosti.
 
U okviru projekta realizuje se nekoliko radnih paketa sa različitim aktivnostima. Jedan od njih je WP3 – Prekogranično održivo upravljanje UNESCO-vih područja na Jadranu, čiji je koordinator Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore, koji je kao spoljašnje eksperte za pomoć u realizaciji ove aktivnosti angažovao NVO EXPEDITIO iz Kotora.
 
Na radionici Održivo upravljanje UNESCO-vim područjima Svjetske baštine na Jadranu biće održana prezentacija Pouke stečene u upravljanju Područjima svjetske baštine arhitektice Katri Lisitzin iz Švedske. Nakon toga će bitiodržana panel diskusija s prezentacijama o procesima upravljanja i održive valorizacije UNESCO-vih područja na Jadranu na kojoj će učestvovati svi partneri uključeni u projekat”.
 

logo expeditio EXPEDITIO je nevladina organizacija čija je misija podsticanje održivog prostornog razvoja u Crnoj Gori i regionu Jugoistočne Evrope kroz djelovanje u oblasti održive arhitekture, kulturnog nasljeđa, planiranja prostora, kao i kroz aktivnosti koje doprinose ukupnom razvoju civilnog društva. EXPEDITIO je osnovan 1997. godine.

Publikacije

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Ovdje pogledajte Expeditio reference

Izdvajamo projekte

Baština-pokretač razvoja
Projekat prekogranične saradnje između Hrvatske i Crnoj Gore

Eclectis
Osnaživanje građana/ki kroz kreativne akcije u javnim prostorima

SOSTENUTO
Razmišljanje o kulturi kao faktoru ekonomskog i socijalnog razvoja

Gradski trgovi 
Oživljavanje gradskih trgova u balkanskim gradovima - Tirana, Skoplje, Kotor
Rod i prostor
Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u planiranje prostora Crne Gore
Palate Boke Kotorske
Palate na teritorijama opština Kotor, Tivat i Herceg Novi

EXP publikacije1

EXPEDITIO GALERIJA1

KOTOR BANER

KOTOR YOUTUBE

odrziva skolal BANER

grad u kakvom1

Film parking day

istorija koje nema

places of diversity1

upoznaj kotor

bokabay info1

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

act banercic

Pratite nas

facebook twitter

Nemojte nikada sumnjati da mala grupa mislećih i posvećenih ljudi može promijeniti svijet. Zapravo, samo tako je oduvijek i bilo.
Margaret Mead, antropološkinja

Nema događanja

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347

Preporučujemo

obecana zemlja1

press clipping banner

kotor festival