Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

Pozivamo Vas na izložbu „Istorija koje nema” koja će biti postavljena u javnom prostoru Starog grada Kotora 29/4/2014. Okupljanje je predviđeno u 18h na Pjaci od Kina. Dobrodošli ! 

„Istorija koje nema” je umjetnički projekat podstaknut istraživanjem pod nazivom „Ženska mapa Boke Kotorske” koje je realizovala NVO Anima od juna do decembra 2013. Prvobitna ideja bila je da se kroz istraživanje prepoznaju slojevi ženske istorije Boke, te da se zatim, na kretivan način, predstave javnosti kroz umjetničku intervenciju u javnom prostoru. Istraživanje NVO Anima sastojalo se od pretraživanja građe u bibliotekama i arhivima (traganje za izvornim dokumentima i knjigama, novinama i časopisima), a obavljeni su i razgovori sa jednim brojem pojedinaca/ki.

Tokom istraživačkog rada na „Ženskoj mapi Boke Kotorske” postalo je jasno da u bibliotekama i arhivima ima veoma malo podataka o ženama, da informacije nijesu objedinjene ili su teško dostupne.

Ovakvo stanje potvrdilo nam je sliku jasnih podjela na:

  • Javnu sferu koja pripada muškarcima - ona koja se bilježi, pamti i glorifikuje i
  • Privatnu sfera koja pripada ženama (prostor svakodnevnog života, reprodukcije) – ona koja ostaje neupamćena, podrazumijevajuća i, u istorijskom pogledu - ignorisana

Manjak informacija u postojećim izvorima tokom istraživanja „Ženske mape Boke Kotorske” podstakao nas je na pokretanje akcije pod nazivom ISTORIJA KOJE NEMA. Smatrali smo da je, iz ličnih - privatnih uspomena žena i muškaraca, zanimljivo i dragocjeno sagledati koliko se različitih (divnih, strašnih, toplih, herojskih) ženskih priča krije, te koliko je važno sačuvati ih od zaborava i ponovo vrednovati sferu privatnog u kojoj se ćutke, iz genercije u generaciju, te priče sedimentiraju jedna preko druge u dugu i neprekidnu tišinu.

Na Međunarodni dan žena, 8. marta 2014. NVO Expeditio je uputio javni poziv gađanima/kama da nam pošalju skenirane fotografije svojih majki, prababa, susjeda, prijateljica, učiteljica, kuma i drugih dragih žena koje su obilježile njihove živote (a više nijesu sa njima). Uz fotografiju je bilo bitno dostaviti i kratku priču zbog čega je ta osoba bila posebna. Poziv je bio upućen svima, bez obzira na pol i godine. Tokom mjesec dana sakupili smo preko 60 ličnih priča i mnoštvo fotografija, od kojih neke možete vidjeti na platnima izloženim u javnim prostorima grada Kotora, koje je priredila dizajnerka Tanja Radež iz Ljubljane. Većina ovih žena živjela je na području Boke Kotorske, a neke od njih su ovaj prostor voljele i posjećivale. Nažalost, u formi izložbe nismo mogli u potpunosti da prikažemo sav pisani materijal i brojne fotografije koji smo dobili. Stoga smo odlučili da, nakon izložbe, pokrenemo veb sajt „Istorija koje nema”, na kome će biti objavljen i svima dostupan dragocjen materijal koji je prikupljen. Veb sajt će takođe omogućiti da se postojeća zbirka sjećanja obogati novim pričama.

Nosilac projekta je NVO Expeditio, u saradnji sa NVO Anima i dizajnerkom Tanjom Radež iz Ljubljane.

Aktivnost se realizuje kroz projeke: “ECLECTIS- European Citizens’ Laboratory for Empowerment CiTIes Shared” koji kofinansira EU kroz Culture Programme 2007-2013; Prostori različitosti– Javni prostori kao polje interkulturnog dijaloga i promocije društvenih vrijednosti koji finansira Ana Lindh Foundation; Promocija principa održivog razvoja u javnim prostorima Boke Kotorske koji finansira Rockefeller Brothers Fund.

FaLang translation system by Faboba