mans logo19. marta 2015. u Podgorici je, u organizaciji Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS), održana obuka u okviru projekta „Nulta tolerancija na korupciju“ na kome je učestvovala ipredstavnica Expeditio. Obuka je podržana od strane Evropske unije, preko Delegacije EU u Crnoj Gori. Cilj je bio da se predstavnici NVO i novinari upoznaju sa tehnikama i alatima koje MANS koristi za prikupljanje i istraživanje podataka koji mogu ukazati na korupciju ili kršenje zakona. 

Prikazane su tehnike koje se koriste za podnošenje forme zahtjeva za slobodan pristup informacijama (SPI), pokretanje upravnog postupka (žalbe ili tužbe) i problema u praksi na koje se obično nailazi. Nakon toga radilo se na nalaženju javno dostupnih podataka na internetu i sajtovima državnih institucija.

Bitan segment obuke bilo je savladavanje tehnike za pretragu pravnih lica i javnih funkcionera na sajtovima Centralnog registra privrednih subjekata, Poreske uprave, Uprave za nekretnine, Registra zaloga, Uprave za javne nabavke, Komisije za hartije od vrijednosti i Komisije za konflikt interesa.

Na kraju obuke pristupilo se praktičnoj vježbi u kojoj su predstavnici NVO izrađivali plan aktivnosti za ključne probleme iz oblasti njihovog djelovanja. Nakon odabira problema, prepoznavale su se odgovorne institucije, moguća rješenja i izrađivao se nacrt plana aktivnosti.

Cilj obuke je bio da se poboljša sposobnost novinara i predstavnika NVO da samostalno i uspješno istražuju i prijavljuju konkretne slučajeve korupcije.

(informacija preuzeta uz manje modifikacije sa http://mladiinfo.me/)

FaLang translation system by Faboba