Kamp 1838Shodno Zahtjevu za slobodan pristup informacijama koji je EXPEDITIO uputio Ministarstvu održivog razvoja 18.03.2015.godine, a koji se odnosio na informacije o planovima za turističko naselje na lokaciji Auto-kamp u Dobroti, od navedenog Ministarstva je uslijedio odgovor 26.03.2015.

U nastavku možete pogledati dokumenta koja su nam pristigla iz Ministarstva održivog razvoja:

-        Rješenje br. UP I 1201/5-32/2; rješenje kojim se usvaja zahtjev Expeditio za slobodan pristup informacijama o izgradnji objekta - turističkog naselja u Dobroti, Opština Kotor; 

-        Urbanističko-tehnički uslovi, broj  04-1865/1-13 od 25.10.2013.godine, izdatim za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta – turističko naselje (T2), na urbanističkoj parceli broj 1080, prostorna cjelina 4 – Daošina, u zahvatu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Dobrota“, Opština Kotor;

-        Rješenje o konzervatorskim uslovima za izradu projektne dokumentacije za izgradnju turističkog naselja na kat.parc. 1194, 1195, 1197, 1199, 1200/2, 1196, 1198 i 1201/2 KO Dobrota I, broj UP/I-05-108/2013-4 od 28.01.2014.godine, izdatim od strane Ministarstva kulture – Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

Na osnovu Zahtjeva za pristup informacijama o planovima za  turističko naselje na lokaciji Auto Kampa u Dobroti, koji je EXPEDITIO uputio Opštini Kotor- Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje, 24.03.2015. dobili smo odgovor koji možete pogledati ovdje.

FaLang translation system by Faboba