saobracajniceObavještavamo vas da je pripremljen Izvještaj o radionici i posjeti lokalitetu u vezi sa Procjenom uticaja na baštinu (Heritage Impact Assessment  - HIA) saobraćajne infrastrukture u UNESCO-vom području Svjetske baštine Prirodno i kulturno-istorijsko područje Kotora. U periodu od 26. marta do 8. aprila 2015.godine, samostalni eksperti Katri Lisitzin, Michael Kloos i Maaike Goedkoop su bili u posjeti opštini Kotor. Cilj posjete je bio da se istraže procedure razvoja više saobraćajnica na području Svjetske baštine – Prirodnom i kulturno-istorijskom području Kotora, nakon UNESCO-vog zahtjeva da se izradi HIA za ove planove. Izvještaj treba da pomogne lokalnim vlastima da izrade ovu Procjenu uticaja na baštinu (HIA).

U izvještaju su sumirani predlozi autora vezano za Procjenu uticaja na baštinu (HIA) koju je tražio Centar svjetske baštine UNESCO, kao i predlozi mjera koje treba preduzeti  kako bi se ostvario održivi razvoj na Području Kotora.

Izvorni izvještaj na engleskom jeziku možete pogledati ovdje, a prevod na crnogorskom jeziku, koji je uradila Opština Kotor, ovdje.

Posjeta  je finansirana od strane Fondacije svjetske baštine 'Deutsche Stiftung Welterbe' (Njemačka). 

FaLang translation system by Faboba