parking day web2015PARK(ing) dan je događaj koji se održava jednom godišnje širom svijeta. Tog dana, građani/ke, umjetnici/e, studenti/e, NVO aktivisti/nje i svi zainteresovani pretvaraju parkinge u privremene javne prostore otvorene za sve, na kretivne i maštovite načine. Parkinzi se aktiviraju kao mjesta kreativnosti, eksperimentisanja, promovisanja društvenih vrijednosti, političkog i kulturnog izražavanja i socijalne interakcije. Po treći put u Crnoj Gori, PARK(ing) dan će se ove godine održati u Kotoru, a prvi put i u Podgorici. PARKing dan u Kotoru održaće se na parkingu „Riva“ (ispred Starog grada), u petak, 18. septembra 2015, od 17.00 do 21.00 h.

I ove godine PARKing dan se realizuje u saradnji sa mnogobrojnim lokalnim akterima, građanima/kama, umjetnicima/cama, NVO aktivistima/kinjama koji će pretvoriti parking mjesta u privremene javne prostore kako bi promovisali različite društvene vrijednosti i podstakli aktivnije i kreativnije korišćenje javnih prostora. Kao i prošle godine, DOO Komunalno Kotor će obezbijediti jedan broj parking mjesta za održavanja događaja na parkingu Riva.

Stanovnici/ce gradova širom svijeta svjesni su potrebe za novim pristupima kreiranju gradskih prostora i jasno im je da pretvaranje čak i malih djelova saobraćajne infrastrukture, makar i privremeno, može izmijeniti karakter grada. Pretvarajući parking prostore u javne parkove, besplatne zdravstvene ustanova, umjetničke galerije, itd,  građani/ke širom svijeta, tokom PARK (ing) dana, stvaraju bogato novo tlo za kreativno eksperimentisanje i aktivizam.

Pozivamo sve zainteresovane građane/ke da dođu na parking „Riva“ gdje mogu vidjeti raznovrsne primjere kreativnog osmišljavanja parking mjesta i uzeti učešće u njima! Ukažimo zajedno na potrebu većeg broja maštovitih otvorenih javnih gradskih prostora!

Pogledajte video Parking Dana 2013. i 2014

Klikom na sljedeći link možete vidjeti  šta pripremamo za petak https://www.facebook.com/groups/parking.day.montenegro/

PARKing dan u Crnoj Gori /PARKING Day Montenegro sprovodi NVO Nasa akcija u saradnji sa Expeditio iz Kotora. Projekat je podrzan od strane Fonda za aktivno građanstvo (FAKT), TO Kotor, DOO Komunalno Kotor, Luke Kotor, Pinjana Kotor, Kamelija Kotor.

---------------------------------------------------

Dođite da se družimo na parkingu Riva u petak 18. septembra 2015. od 17-21h. 

logo expeditio EXPEDITIO je nevladina organizacija čija je misija podsticanje održivog prostornog razvoja u Crnoj Gori i regionu Jugoistočne Evrope kroz djelovanje u oblasti održive arhitekture, kulturnog nasljeđa, planiranja prostora, kao i kroz aktivnosti koje doprinose ukupnom razvoju civilnog društva. EXPEDITIO je osnovan 1997. godine.

Publikacije

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Ovdje pogledajte Expeditio reference

Izdvajamo projekte

Baština-pokretač razvoja
Projekat prekogranične saradnje između Hrvatske i Crnoj Gore

Eclectis
Osnaživanje građana/ki kroz kreativne akcije u javnim prostorima

SOSTENUTO
Razmišljanje o kulturi kao faktoru ekonomskog i socijalnog razvoja

Gradski trgovi 
Oživljavanje gradskih trgova u balkanskim gradovima - Tirana, Skoplje, Kotor
Rod i prostor
Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u planiranje prostora Crne Gore
Palate Boke Kotorske
Palate na teritorijama opština Kotor, Tivat i Herceg Novi

EXP publikacije1

EXPEDITIO GALERIJA1

KOTOR BANER

KOTOR YOUTUBE

odrziva skolal BANER

grad u kakvom1

Film parking day

istorija koje nema

places of diversity1

upoznaj kotor

bokabay info1

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

act banercic

Pratite nas

facebook twitter

Nemojte nikada sumnjati da mala grupa mislećih i posvećenih ljudi može promijeniti svijet. Zapravo, samo tako je oduvijek i bilo.
Margaret Mead, antropološkinja

Nema događanja

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347

Preporučujemo

obecana zemlja1

press clipping banner

kotor festival