parking day web2015PARK(ing) dan je događaj koji se održava jednom godišnje širom svijeta. Tog dana, građani/ke, umjetnici/e, studenti/e, NVO aktivisti/nje i svi zainteresovani pretvaraju parkinge u privremene javne prostore otvorene za sve, na kretivne i maštovite načine. Parkinzi se aktiviraju kao mjesta kreativnosti, eksperimentisanja, promovisanja društvenih vrijednosti, političkog i kulturnog izražavanja i socijalne interakcije. Po treći put u Crnoj Gori, PARK(ing) dan će se ove godine održati u Kotoru, a prvi put i u Podgorici. PARKing dan u Kotoru održaće se na parkingu „Riva“ (ispred Starog grada), u petak, 18. septembra 2015, od 17.00 do 21.00 h.

I ove godine PARKing dan se realizuje u saradnji sa mnogobrojnim lokalnim akterima, građanima/kama, umjetnicima/cama, NVO aktivistima/kinjama koji će pretvoriti parking mjesta u privremene javne prostore kako bi promovisali različite društvene vrijednosti i podstakli aktivnije i kreativnije korišćenje javnih prostora. Kao i prošle godine, DOO Komunalno Kotor će obezbijediti jedan broj parking mjesta za održavanja događaja na parkingu Riva.

Stanovnici/ce gradova širom svijeta svjesni su potrebe za novim pristupima kreiranju gradskih prostora i jasno im je da pretvaranje čak i malih djelova saobraćajne infrastrukture, makar i privremeno, može izmijeniti karakter grada. Pretvarajući parking prostore u javne parkove, besplatne zdravstvene ustanova, umjetničke galerije, itd,  građani/ke širom svijeta, tokom PARK (ing) dana, stvaraju bogato novo tlo za kreativno eksperimentisanje i aktivizam.

Pozivamo sve zainteresovane građane/ke da dođu na parking „Riva“ gdje mogu vidjeti raznovrsne primjere kreativnog osmišljavanja parking mjesta i uzeti učešće u njima! Ukažimo zajedno na potrebu većeg broja maštovitih otvorenih javnih gradskih prostora!

Pogledajte video Parking Dana 2013. i 2014

Klikom na sljedeći link možete vidjeti  šta pripremamo za petak https://www.facebook.com/groups/parking.day.montenegro/

PARKing dan u Crnoj Gori /PARKING Day Montenegro sprovodi NVO Nasa akcija u saradnji sa Expeditio iz Kotora. Projekat je podrzan od strane Fonda za aktivno građanstvo (FAKT), TO Kotor, DOO Komunalno Kotor, Luke Kotor, Pinjana Kotor, Kamelija Kotor.

---------------------------------------------------

Dođite da se družimo na parkingu Riva u petak 18. septembra 2015. od 17-21h. 

logo expeditio EXPEDITIO je nevladina organizacija čija je misija podsticanje održivog prostornog razvoja u Crnoj Gori i regionu Jugoistočne Evrope kroz djelovanje u oblasti održive arhitekture, kulturnog nasljeđa, planiranja prostora, kao i kroz aktivnosti koje doprinose ukupnom razvoju civilnog društva. EXPEDITIO je osnovan 1997. godine.

Loading…

Publikacije

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Ovdje pogledajte Expeditio reference

Izdvajamo projekte

Baština-pokretač razvoja
Projekat prekogranične saradnje između Hrvatske i Crnoj Gore

Eclectis
Osnaživanje građana/ki kroz kreativne akcije u javnim prostorima

SOSTENUTO
Razmišljanje o kulturi kao faktoru ekonomskog i socijalnog razvoja

Gradski trgovi 
Oživljavanje gradskih trgova u balkanskim gradovima - Tirana, Skoplje, Kotor
Rod i prostor
Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u planiranje prostora Crne Gore
Palate Boke Kotorske
Palate na teritorijama opština Kotor, Tivat i Herceg Novi

EXP publikacije1

EXPEDITIO GALERIJA1

KOTOR BANER

KOTOR YOUTUBE

odrziva skolal BANER

Film parking day

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

act banercic

Pratite nas

facebook twitter

Nemojte nikada sumnjati da mala grupa mislećih i posvećenih ljudi može promijeniti svijet. Zapravo, samo tako je oduvijek i bilo.
Margaret Mead, antropološkinja

Nema događanja

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347

Preporučujemo

obecana zemlja1

press clipping banner

kotor festival