strongo logoU decembru 2015. našoj organizaciji je odobren projekat STRONGO Developing stronger civil society in Boka Kotorska /STRONGO Doprinos razvoju snažnijeg civilnog društva u Boki Kotorskoj/. Projekat je odobren kroz program Evropske unije IPA 2014 Civil Society Facility Montenegro.

Vodeći parner u projektu je Expeditio, dok su ostali partneri 4 organizacije s područja Boke Kotorske: “Naša Akcija” iz Kotora, “Urban Nova” iz Herceg Novog, Kulturno-zavičajno udruženje “Napredak” Gornja Lastva iz Tivta i  “Agora” iz Budve.

Projekat će trajati 35 mjeseci.

Ukupan budžet projekta je 170.140,00 EUR (90% doprinos Evropske unije).

Opšti cilj projekta je izgradnja kapaciteta i povećanje učešća nevladinih organizacija kako bi postale profesionalni, efikasni i odgovorni nezavisni akteri na području Boke Kotorske.

Specifični ciljevi projekta:
- Osnaživanje i izgradnja kapaciteta lokanih nevladinih organizacija s područja Boke Kotorske
- Povećanje učešća nevladinih organizacija na lokanom nivou u procesima izrade politika u tri oblasti (mladi; zaštita životne sredine, zaštićena područja i baština; kultura) u Budvi, Tivtu, Kotoru i Herceg Novom

Očekivani rezultati priijekta:
- Razvijeni kapaciteti lokalnih nevladinih organizacija kroz organizovanje 10 treninga za predstavnike/ce nevladinih organizacija
- Osnažene partnerske organizacije kroz mentorski pomoć koju će im pružiti Expeditio
- Podstaknut i razvijen volonterska aktivizam u lokalnim zajednicama kroz sprovođenje 15 aktivnosti
- Povećana transparentnost i odgovornost lokalnih vlasti kroz zajedničke aktivnosti praćenja stanja (monitoring) i izvještavanja u 3 oblasti  (mladi; zaštita životne sredine, zaštićena područja i baština; kultura) u 4 opštine
- Prenesena znanja o dobim praksama kroz organizovanje 15 javnih događaja na teme aktivizma, uključivanja građana/ki u procese donošenja odluka u lokalnoj zajednici
- Unapeđeno zakonodavstvo na lokalnom novou i iskustvo nevladinih organizacija kroz sprovođenje 3 zajedničke inicijative javnog zastupanja

Glavne aktivnosti projekta:
- Organizovanje 5 treninga za unapređenje rada nevladinih organizacija
- Organizovanje 5 treninga za profesionalni razvoj lokalnih neladinih organizacija
- Mentorski rad s partnerskim organizacijama u cilju rješavanje njihovih razvojnih potreba
- Edukacija partnerskih organizacija o sprovođenju projekata kroz njihovo praktično vođenje kroz proces realizacije postojećeg projekta
- Organizovanje 12 događaja koji će uključivati voluntere/ke
- Izrada online baze podataka volontera/ki u Boki Kotorskoj
- Odabir metodologije i dokumenata/strategija za koje će se vršiti praćenje (monitoring) i izvještavanje
- Priprema 3 godišnja izvještaja o sprovođenju lokalnih strategija
- Organizovanje 15 događaja u 4 grada Boke Kotorske u cilju promovisanja dobrih praksi
- Odabir tema/strategija i izrada akcionog plana za sprovođenje 2 kampanje javnog zastupanja

strongoEU logo

logo expeditio EXPEDITIO je nevladina organizacija čija je misija podsticanje održivog prostornog razvoja u Crnoj Gori i regionu Jugoistočne Evrope kroz djelovanje u oblasti održive arhitekture, kulturnog nasljeđa, planiranja prostora, kao i kroz aktivnosti koje doprinose ukupnom razvoju civilnog društva. EXPEDITIO je osnovan 1997. godine.

Publikacije

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Ovdje pogledajte Expeditio reference

Izdvajamo projekte

Baština-pokretač razvoja
Projekat prekogranične saradnje između Hrvatske i Crnoj Gore

Eclectis
Osnaživanje građana/ki kroz kreativne akcije u javnim prostorima

SOSTENUTO
Razmišljanje o kulturi kao faktoru ekonomskog i socijalnog razvoja

Gradski trgovi 
Oživljavanje gradskih trgova u balkanskim gradovima - Tirana, Skoplje, Kotor
Rod i prostor
Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u planiranje prostora Crne Gore
Palate Boke Kotorske
Palate na teritorijama opština Kotor, Tivat i Herceg Novi

EXP publikacije1

EXPEDITIO GALERIJA1

KOTOR BANER

KOTOR YOUTUBE

odrziva skolal BANER

grad u kakvom1

Film parking day

istorija koje nema

places of diversity1

upoznaj kotor

bokabay info1

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

act banercic

Pratite nas

facebook twitter

Nemojte nikada sumnjati da mala grupa mislećih i posvećenih ljudi može promijeniti svijet. Zapravo, samo tako je oduvijek i bilo.
Margaret Mead, antropološkinja

Nema događanja

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347

Preporučujemo

obecana zemlja1

press clipping banner

kotor festival