zene i nasljedje naslovnaUmjetnička akcija "Istorija koje nema" predstavljena je u publikaciji "Žene i nasljeđe - ka osnivanju muzeja žena Crne Gore", izdatoj od strane NVO NOVA Centar za feminističku kulturu. Aktivnost "Istorija koje nema" EXPEDITIO je realizovao tokom 2015. kroz projekte: “ECLECTIS” koji je kofinansirala EU kroz Culture Programme 2007-2013, “PROSTORI RAZLIČITOSTI” koji je finansirala Ana Lindh Foundation i "Promocija održivog razvoja u javnim prostorima Boke", koji je finansirao Rockefeller Brothers Fund.

Publikacija "Žene i nasljeđe - Ka osnivanju Muzeja žena Crne Gore" objavljena je u okviru projekta "Inkluzija rodnih pristupa u upravljanje kulturnim nasljeđem u Crnoj Gori" koji je inicirala i realizovala NVO NOVA Centar za feminističku kulturu uz podršku UNESCO-a (Program participacije) i u saradnji sa Nacionalnom komisijom za UNESCO i Ministarstvom kulture Crne Gore.

ll 1

ll 2

ll 5

U publikaciji su objavljeni tekstovi koji poboljšavaju razumijevanje misije i značaja ženskih muzeja u savremenom kulturno-političkom kontekstu i kulturne politike UNESCO-a, izvodi iz izlaganja i prezentacija učesnika/ca konferencije koja je održana na Cetinju, kao i zaključci konferencije, to jest Preporuke za osnivanje Muzeja žena Crne Gore, koje su formirane na osnovu stavova učesnika/ca konferencije.

Na taj način ova publikacija treba da omogući dalje širenje uticaja Inicijative za osnivanje Muzeja žena Crne Gore, povećanje znanja o savremenoj ženskoj muzeologiji i zainteresovanosti za zaštitu i promociju ženskog kulturno-istorijskog nasljeđa Crne Gore prije svega među stručnjacima/kinjama za nasljeđe i donosiocima odluka u sektoru kulture, ali i među svim drugim akterima kulture.

Više o aktivnosti "Istorija koje nema" možete pogledati ovdje.

 

FaLang translation system by Faboba