Expeditio - radni kamp za restauraciju drvenih prozoraNa osnovu Odluke Komisije Ministarstva kulture o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama na osnovu Javnog konkursa „Razvijajmo kulturne navike!“ Expeditiu su odobrena sredstva za realizaciju projekta "Istraživanje: Organizacije u oblasti kulturne baštine u Crnoj Gori / analiza stanja, potreba i uslova za razvoj".

Sažetak projekta

Istraživanja i analize su preduslov za kreiranje budućih politika, strategija, mjera i aktivnosti u jednom sektoru. Sveobuhvatno istraživanje organizacija koje se bave kulturnom baštinom, koje podrazumijeva analizu njihovih potreba, problema sa kojim se suočavaju i kapacita kojima raspolažu, trenutno ne postoji u Crnoj Gori

Pod “organizacijama” u sektoru kulturne baštine, podrazumijevamo:

  • domaće i strane nevladine organizacije u Crnoj Gori
  • domaće i strane fondacije
  • ostale tipove organizacija koje budu prepoznate (neformalne grupe građana i dr.)

Projekat Organizacije u oblasti kulturne baštine u Crnoj Gori direktno doprinosi ostvarenju strateškog cilja “Unapređenje djelatnosti kulture - Strateško planiranje u kulturi (istraživački projekti)” sprovođenjem Istraživanja o organizacijama koje djeluju u oblasti baštine. Projekat podrazumijeva slj. aktivnosti:

A1. Koordinacija i administracija

A2. Izrada metodologije rada na Istraživanju

A3. “Desk research” - identifikacija i mapiranje organizacija

A4. Identifikacija i mapiranje organizacija putem javnog poziva

A5. Anketiranje organizacija koje djeluju u oblasti kulturne baštine u Crnoj Gori

A6. Sprovođenje polu-strukturisanih intervjua sa predstavnicima/ama iskusnijih organizacija

A7. Organizacija i sprovođenje fokus grupa

A8. Obrada istraživanja – Analiza stanja/kapaciteta i potreba organizacija koje djeluju u oblasti kulturne baštine

A9. Kreiranje Preporuka za dalji razvoj organizacija koje djeluju u oblasti kulturne baštine u Crnoj Goru

A10. Priprema Finalne verzije Istraživanja: Organizacije u oblasti kulturne baštine u Crnoj Gori / analiza stanja, potreba i uslova za razvoj /

A11. Predstavljanje rezultata istraživanja

A12. Distribucija Istraživanja i njegova prezentacija u elektronskoj verziji

Sagledavanje organizacija koje djeluju u sektoru kulturne baštine do sada nije bilo tretirano u dovoljnoj mjeri, te će njihovo temeljno istraživanje doprinijeti budućim aktivnostima javnog, privatnog i civilnog sektora na polju kulturne baštine i njenih segmenata (nepokretna, pokretna i nematerijalna baština).

Dužina trajanja projekta: 12 mjeseci

Odobreni budžet: 13.028,00 €

--------------

Odluku je donijela Komisija Ministarstva kulture za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. godini u oblastima umjetnosti i kulture.

logo expeditio EXPEDITIO je nevladina organizacija čija je misija podsticanje održivog prostornog razvoja u Crnoj Gori i regionu Jugoistočne Evrope kroz djelovanje u oblasti održive arhitekture, kulturnog nasljeđa, planiranja prostora, kao i kroz aktivnosti koje doprinose ukupnom razvoju civilnog društva. EXPEDITIO je osnovan 1997. godine.

Publikacije

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Ovdje pogledajte Expeditio reference

Izdvajamo projekte

Baština-pokretač razvoja
Projekat prekogranične saradnje između Hrvatske i Crnoj Gore

Eclectis
Osnaživanje građana/ki kroz kreativne akcije u javnim prostorima

SOSTENUTO
Razmišljanje o kulturi kao faktoru ekonomskog i socijalnog razvoja

Gradski trgovi 
Oživljavanje gradskih trgova u balkanskim gradovima - Tirana, Skoplje, Kotor
Rod i prostor
Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u planiranje prostora Crne Gore
Palate Boke Kotorske
Palate na teritorijama opština Kotor, Tivat i Herceg Novi

EXP publikacije1

EXPEDITIO GALERIJA1

KOTOR BANER

KOTOR YOUTUBE

odrziva skolal BANER

grad u kakvom1

Film parking day

istorija koje nema

places of diversity1

upoznaj kotor

bokabay info1

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

act banercic

Pratite nas

facebook twitter

Nemojte nikada sumnjati da mala grupa mislećih i posvećenih ljudi može promijeniti svijet. Zapravo, samo tako je oduvijek i bilo.
Margaret Mead, antropološkinja

Nema događanja

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347

Preporučujemo

obecana zemlja1

press clipping banner

kotor festival