Evropska komisija je, u periodu 1-4 decembra 2008. godine, u Briselu organizovala studijsku posjetu za predstavnike civilnih organizacija sa Zapadnog Balkana i iz Turske sa temom “Multi kulturalni dijalog – EU legislativa i aktivnosti na polju kulture i nasljeđa“ (“Multi-Cultural Dialogue. EU legislation and actions in the field of culture and heritage”).
Studijsku posjetu je organizovao Generalni direktorat za proširenje Evropske Unije u okviru programa “People to People, Civil Society Facility”.

Glavni cilj posjete bio je okupljanje predstavnika/ca civilnog društva iz zemalja Zapadnog Balkana i Turske kako bi:
1. unaprijedili svoja znanja o evropskoj legislati u oblasti kulture, uključujući najnovija distignuća i važne debate
2. se upoznali sa programima i aktivnostima EU vezanim za multikulturalni dijalog, kao i konkretnim projektima koji su sprovedeni u okviru ove teme
3. sa relevantnim institucijama EU i međusobno razmijenili mišljenja, iskustva i primjere dobre prakse vezane za multikulturalni dijalog.

Studijska posjeta okupila je oko 30 predstavnika/ca nevladinih organizacija iz Zapadnog Balkana i Turske.

Iz Crne Gore učestvovali/e su predstavnici/ce nevladinih organizacija:
- Notar, Kotor
- Prostory, Podgorica
- EXPEDITIO, Kotor

logo expeditio EXPEDITIO je nevladina organizacija čija je misija podsticanje održivog prostornog razvoja u Crnoj Gori i regionu Jugoistočne Evrope kroz djelovanje u oblasti održive arhitekture, kulturnog nasljeđa, planiranja prostora, kao i kroz aktivnosti koje doprinose ukupnom razvoju civilnog društva. EXPEDITIO je osnovan 1997. godine.

Loading…

Publikacije

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Ovdje pogledajte Expeditio reference

Izdvajamo projekte

Baština-pokretač razvoja
Projekat prekogranične saradnje između Hrvatske i Crnoj Gore

Eclectis
Osnaživanje građana/ki kroz kreativne akcije u javnim prostorima

SOSTENUTO
Razmišljanje o kulturi kao faktoru ekonomskog i socijalnog razvoja

Gradski trgovi 
Oživljavanje gradskih trgova u balkanskim gradovima - Tirana, Skoplje, Kotor
Rod i prostor
Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u planiranje prostora Crne Gore
Palate Boke Kotorske
Palate na teritorijama opština Kotor, Tivat i Herceg Novi

EXP publikacije1

EXPEDITIO GALERIJA1

KOTOR BANER

KOTOR YOUTUBE

odrziva skolal BANER

grad u kakvom1

Film parking day

istorija koje nema

places of diversity1

upoznaj kotor

bokabay info1

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

act banercic

Pratite nas

facebook twitter

Nemojte nikada sumnjati da mala grupa mislećih i posvećenih ljudi može promijeniti svijet. Zapravo, samo tako je oduvijek i bilo.
Margaret Mead, antropološkinja

Nema događanja

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347

Preporučujemo

obecana zemlja1

press clipping banner

kotor festival