Crkva Sveti Nikola 228 septembra 2003. godine, postavljena je na hrid podno Krimovice u Grblju crkvica Svetog Nikole, uz pomoć vojne ploveće dizalice. Crkvica je obnovljena na kopnu i prevezena kamionom i morskim putem do hridi. Septembra 2003. godine, obnovljena je malena crkva posvećana zaštitniku pomoraca i putnika Svetom Nikoli, koju je, po predanju, izgradio Grk pomorac na morskoj hridi u blizini sela Krimovice u Grblju u Boki Kotorskoj.

O ovoj crkvici, kao i ostalim crkvama u Grblju i Boki Kotorskoj, pisao je, krajem XIX i pocetkom XX vijeka, ugledni učitelj i znameniti Bokelj Mladen Crnogorčević:

" Kapela na hridi, koja strši 10-tak metara daleko od kraja. U njoj jedva može da stoji do pet osoba. Niti ima zvonika niti oltarske apside i zidana je uopće kao kakova vojnička karaula. Jedno zvono, smješteno negdje oko 1890., visi o previjenoj gvozdenoj šipci. Na crkvenome zidu spolja je izrađen lik Sv. Nikole u vizantijskom stilu. Predanje kazuje, kako je ovu kapelu zidao neki Grk, kao zavjetnu crkvicu, pošto se spasao od nepogode po okolnim hridima. Na austrijskoj đeneral-stapskoj karti ova je hrid obilježena kao Scoglio Nicolo".

Crkvica je porušena u potresu 1979. godine.

Nosilac obnove crkvice je Odbor za obnovu hrama Sv. Nikole na hridi osnovan u Manastiru Podlastva, Grbalj. Radovi su izvedeni u okviru kamenorezačke firme Franović iz Kotora. Korišćen je kamen iz okoline Danilovgrada.

Crkvica je skromnih dimenzija: osnova 1.5 x 2.5m, visina sa zvonikom je 3.5m, a težina sa postoljem preko 14t.

O Nikoljdanu proljećnom, 22. maja, upriličavaće se Litija od crkve Svetog Nikole u Bigovi (ribarsko selo u Grblju) do Svetog Nikole na hridi.

Obnovljeni hram će u budućnosti, kao i u prošlosti, ponovo biti odredište, putokaz i svjetionik, i vidljivi i duhovni!

FaLang translation system by Faboba