Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

U Bratislavi je 3. marta 2006. godine održan međunarodni seminar sa temom „Developing Philanthropy: Public Benefit and its Implications for Society“ u organizaciji Fonda za otvoreno društvo iz Bratislave (Open Society Foundation Bratislava) i Slovačkog foruma donatora (Slovak Donors’ Forum). Na seminaru je bilo prisutno oko 60 učesnika, predstavnika nevladinih organizacija, državnih institucija i dobrotvornih organizacija, iz 12 zemalja cetralne, istočne i jugoistočne Evrope, Velike Britanije, Holandije i Japana.

Seminar je realizovan u okviru projekta „Public benefit and its implications for the NGO sector“ čiji je cilj bio pokretanje široke rasprave o „public benfit“ statusu, počev od definicije pojma „public benefit“, do sagledavanja njegovog značaja i uticaja na neka ključna pitanja, kao što su finansiranje nevladinih organizacija, finansijski instrumenti, pravni status nevladinih organizacija i volonterizam, kao i uspostavljanje neformalnog kanala komunikacije između državnog i civilnog sektora.

Cilj seminara bio je da se u okviru rasprave o filantropiji i „public benefit“ statusu nevladinih organizacija sagledaju i razmijene iskustva i znanja drugih zemalja, kako onih koje imaju dugu tradiciju dobrotvornog djelovanja (uglavnom zemlje zapadne Evrope, Japan), tako i zemalja centralne, istočne i jugoistočne Evrope kod kojih je taj proces tek u začetku i samo u nekim od njih zakonski regulisan (Poljska, Mađarska).

O modelima i dosadašnjim iskustvima o filantropiji i „public benefit“ statusu u zemljama sa dugom tradicijom dobrotvornih ustanova govorili su Theo Schuyt, profesor filantropije na Free univerzitetu iz Amsterdama, Holandija, David Emerson, predsjednik Udruženja dobrotvornih fondacija iz Velike Britanije i Junko Chano, direktorica Sasakawa Peace fonda iz Japana.

Iskustva zemalja centralne, istočne i jugoistočne Evrope iznesena su u okviru panel-diskusije „Pristupi filantropiji i „public benefit“ statusu u zemljama centralne, istočne i jugoistočne Evrope“ na kojoj su uzeli učešća Jaroslaw Lepka, Poljski forum donatora, Balazs Sator, Fond za razvoj civilnog društva iz Mađarske, Robert Cholensky, Liga za ljudska prava, Češka, Cvjetana Plavša-Matić, Nacionalni fond za razvoj civilnog društva, Hrvatska i Katarina Vajdova, Fond za razvoj civilnog društva, Slovačka.

Učešće naše oganizacije na seminaru omogućeno je posredstvom Fonda za otvoreno društvo iz Podgorice. Učestvovanjem na seminaru imali smo priliku da se upoznamo sa iskustvima zemalja zapadne, centralne, istočne i jugoistočne Evrope u oblasti regulisanja „public benefit“ statusa nevladinih organizacija, njegovih kako pozitivnih, tako i negativnih aspekata, kao i da uspostavimo komunikaciju sa drugim organizacijama, što će nam pomoći u traženju drugačijih pristupa u rješavanju pitanja koja EXPEDITIO postavlja radi unapređenja civilnog sektora u Crnoj Gori. Osim toga, ostvarivanje kontakata sa drugim učesnicima otvara mogućnost za uspostavljanje direktne saradnje u nekim budućim projektima.

FaLang translation system by Faboba