Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

U Bratislavi je 3. marta 2006. godine održan međunarodni seminar sa temom „Developing Philanthropy: Public Benefit and its Implications for Society“ u organizaciji Fonda za otvoreno društvo iz Bratislave (Open Society Foundation Bratislava) i Slovačkog foruma donatora (Slovak Donors’ Forum). Na seminaru je bilo prisutno oko 60 učesnika, predstavnika nevladinih organizacija, državnih institucija i dobrotvornih organizacija, iz 12 zemalja cetralne, istočne i jugoistočne Evrope, Velike Britanije, Holandije i Japana.

Seminar je realizovan u okviru projekta „Public benefit and its implications for the NGO sector“ čiji je cilj bio pokretanje široke rasprave o „public benfit“ statusu, počev od definicije pojma „public benefit“, do sagledavanja njegovog značaja i uticaja na neka ključna pitanja, kao što su finansiranje nevladinih organizacija, finansijski instrumenti, pravni status nevladinih organizacija i volonterizam, kao i uspostavljanje neformalnog kanala komunikacije između državnog i civilnog sektora.

Cilj seminara bio je da se u okviru rasprave o filantropiji i „public benefit“ statusu nevladinih organizacija sagledaju i razmijene iskustva i znanja drugih zemalja, kako onih koje imaju dugu tradiciju dobrotvornog djelovanja (uglavnom zemlje zapadne Evrope, Japan), tako i zemalja centralne, istočne i jugoistočne Evrope kod kojih je taj proces tek u začetku i samo u nekim od njih zakonski regulisan (Poljska, Mađarska).

O modelima i dosadašnjim iskustvima o filantropiji i „public benefit“ statusu u zemljama sa dugom tradicijom dobrotvornih ustanova govorili su Theo Schuyt, profesor filantropije na Free univerzitetu iz Amsterdama, Holandija, David Emerson, predsjednik Udruženja dobrotvornih fondacija iz Velike Britanije i Junko Chano, direktorica Sasakawa Peace fonda iz Japana.

Iskustva zemalja centralne, istočne i jugoistočne Evrope iznesena su u okviru panel-diskusije „Pristupi filantropiji i „public benefit“ statusu u zemljama centralne, istočne i jugoistočne Evrope“ na kojoj su uzeli učešća Jaroslaw Lepka, Poljski forum donatora, Balazs Sator, Fond za razvoj civilnog društva iz Mađarske, Robert Cholensky, Liga za ljudska prava, Češka, Cvjetana Plavša-Matić, Nacionalni fond za razvoj civilnog društva, Hrvatska i Katarina Vajdova, Fond za razvoj civilnog društva, Slovačka.

Učešće naše oganizacije na seminaru omogućeno je posredstvom Fonda za otvoreno društvo iz Podgorice. Učestvovanjem na seminaru imali smo priliku da se upoznamo sa iskustvima zemalja zapadne, centralne, istočne i jugoistočne Evrope u oblasti regulisanja „public benefit“ statusa nevladinih organizacija, njegovih kako pozitivnih, tako i negativnih aspekata, kao i da uspostavimo komunikaciju sa drugim organizacijama, što će nam pomoći u traženju drugačijih pristupa u rješavanju pitanja koja EXPEDITIO postavlja radi unapređenja civilnog sektora u Crnoj Gori. Osim toga, ostvarivanje kontakata sa drugim učesnicima otvara mogućnost za uspostavljanje direktne saradnje u nekim budućim projektima.

logo expeditio EXPEDITIO je nevladina organizacija čija je misija podsticanje održivog prostornog razvoja u Crnoj Gori i regionu Jugoistočne Evrope kroz djelovanje u oblasti održive arhitekture, kulturnog nasljeđa, planiranja prostora, kao i kroz aktivnosti koje doprinose ukupnom razvoju civilnog društva. EXPEDITIO je osnovan 1997. godine.

Publikacije

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Ovdje pogledajte Expeditio reference

Izdvajamo projekte

Baština-pokretač razvoja
Projekat prekogranične saradnje između Hrvatske i Crnoj Gore

Eclectis
Osnaživanje građana/ki kroz kreativne akcije u javnim prostorima

SOSTENUTO
Razmišljanje o kulturi kao faktoru ekonomskog i socijalnog razvoja

Gradski trgovi 
Oživljavanje gradskih trgova u balkanskim gradovima - Tirana, Skoplje, Kotor
Rod i prostor
Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u planiranje prostora Crne Gore
Palate Boke Kotorske
Palate na teritorijama opština Kotor, Tivat i Herceg Novi

EXP publikacije1

EXPEDITIO GALERIJA1

KOTOR BANER

KOTOR YOUTUBE

odrziva skolal BANER

grad u kakvom1

Film parking day

istorija koje nema

places of diversity1

upoznaj kotor

bokabay info1

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

act banercic

Pratite nas

facebook twitter

Nemojte nikada sumnjati da mala grupa mislećih i posvećenih ljudi može promijeniti svijet. Zapravo, samo tako je oduvijek i bilo.
Margaret Mead, antropološkinja

Nema događanja

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347

Preporučujemo

obecana zemlja1

press clipping banner

kotor festival