logo-IcomosObavještavamo Vas da ce se 25. juna 2009.g. u Kotoru održati Osnivacka skupština organizacije Nacionalni Komitet ICOMOS Crna Gora. ICOMOS (International Council for Monuments and Sites, u prevodu: Medjunarodni savjet za spomenike i spomenicka podrucja) je medjunarodna organizacija koja djeluje na globalnom nivou i okuplja strucnjake iz oblasti zaštite nepokretnog kulturnog nasljedja. ICOMOS je jedno od dva savjetodavna tijela Komiteta Svjetskog nasljedja UNESCO-a u oblasti kulturnog nasljedja.


Cilj ICOMOS-a je da pomaže u istraživanjima, zaštiti i unaprijedjenju vrijednosti nepokretnog kulturnog nasljedja, tj. spomenika kulture, spomenickih cjelina i spomenickih podrucja, kao i u promociji nasljedja.

Statutom ICOMOS-a predvineno je da se rad organizacije u svim zemljama clanicama Komiteta Svjetskog nasljedja UNESCO-a odvija kroz rad Nacionalnih Komiteta, uz stalnu saradnju i pomoc menunarodne organizacije.

Sa tim ciljem, obavještavamo Vas da ce se Osnivacka skupština Nacionalnog Komiteta ICOMOS Crna Gora održati dana 25. juna 2009.g. u Gotickoj Sali Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture Kotor, palata Drago u Starom gradu u Kotoru, sa pocetkom u 12.00 sati.

Na Osnivacku skupštinu pozvani su konzervatori za nepokretna kulturna dobra iz Crne Gore, a skupu ce prisustvovati i predstavnici menunarodnog ICOMOS-a, Katri Lisicin (Švedska), Juka Jokileto (Italija) i Todor Krstev (Bugarska).

Zadovoljstvo nam je da pozovemo sve predstavnike struke iz oblasti zaštite nepokretnog kulturnog nasljedja da prisustvuju Osnivackoj skupštine organizacije Nacionalni Komitet ICOMOS Crna Gora!

Dobrodošli!

Osnivacki grupa Nacionalnog Komiteta ICOMOS Crna Gora

FaLang translation system by Faboba