• Training on Cross Border Cooperation (CBC) Project Implementation for SEE and MED programmes
Budva, 1-3. decembar 2010.
 • Iskustva i prakse pri implementaciji novog Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata

U organizacaciji Ministarstva za ekonomski razvoj i UNDP-a
Bar, 9-11. decembra 2009.

 • Seminar "Održivi razvoj i akcija"
U organizaciji REC-a (Regionalni centar za životnu sredinu)
Bečići, Crna Gora, 25-30. maj 2009.
 • Seminar "Jačanje institucionalnih kapaciteta ekoloških NVO-a sa područja Zapadnog Balkana"
Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 4-8. maj 2009.
 • Konferencija „Zaštita nasljeđa kroz aktivno učešće građana"
Evropska konferencija organizacija civilnog društva boje se bave nasljeđem
Mechelen, Belgija, 23-24. mart 2009.
 • Konferencija „Regionalna energetska sigurnost i energetska efikasnost"
Budva, Crna Gora, 18-20. mart 2009.
 • Međunarodni program "Integrated Urban Planning"
Port Elizabet, Južna Afrika, februar 2009.
 • Šesti sastanak SEE (South-East European) Heritage mreže
i radionica „Kulturni turizam i lokalni ekonomski razvoj"
Prizren, Kosovo, 23-26. januar 2009.
 • Konferencija: OPERACIJA GRAD 2008
Zagreb, Hrvatska, decembar 2008.
 • Studijska posjeta „Multikulturalni dijalog - EU legislativa i aktivnosti na polju kulture i nasljedja"
Brisel, Belgija, 1-4. decembar 2008.
 • Međunarodni program "Integrated Urban Planning"
Karlskrona i Stockholm, Švedska, 9. septembar-8. oktobar 2008.
 • Radionica za učesnike/ce programa QLF fondacije
Kotor, Crna Gora, 20-23. novembar 2008.
 • Peti sastanak SEE (South-East European) Heritage mreže
i konferencija "Kulturni turizam kao sredstvo održivog razvoja"
Berat, Albanija, 21-23. jun 2008.
 • Konzervacija i upravljanje istorijskim objektima"
Nastavak programa stručnog usavršavanja
Santiago i Valparaíso, Čile, 2-14. mart 2008.
 • „Inovativna gradnja drvom" - program stručnog usavršavanja za arhitekte i inženjere u graditelje
Organizator: ProHolz Austria - udruga austrijskog šumarstva i drvne industrije
Split , Hrvatska, 10.04.2008.
 • Četvrti sastanak SEE (South-East European) Heritage mreže
i radionica "Devastacija kulturnog nasljeđa"
Kotor, Crna Gora, 8-10. februar 2008.
 • Program stručnog usavršavanja „Konzervacija i upravljanje istorijskim objektima"
Organizatori: Univerzitet u Lundu, Odsjek za stambenu izgradnju i upravljanje i SIDA, Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju
Lund, Švedska, 24. septembar-12. oktobar 2007.
 • Radionica: Održiva gradnja
Zlatibor, Srbija, septembar 2007.
 • Treći sastanak SEE (South-East European) Heritage mreže
i javna rasparava "Nasljeđe i njegova zloupotreba u političke i ideološke svrhe"
Skoplje/Ohrid, Makedonija, 2-4. jul 2007.
 • Regionalni seminar o zanatima i održavanju istorijskih objekata
Kotor, 29-31. maj 2007.
Koorganizator: Expeditio
 • 13. sajam ekologije u Budvi, 16-18. maj 2007.
EXPEDITIO je na ovom sajmu predstavio svoje aktivnosti u okviru Sektora za održivu gradnju
 • Međunarodni simpozijum "Obnova kulturnog/arhitektonskog nasljeđa - aspekti, primjeri"
2-4. maj 2007, Novi Sad, Srbija
 • Studijsko putovanje u SAD, april 2007.
Tema: prostorno planiranje i zaštita životne sredine
 • Konferencija - Potencijali za razvoj kulturnog turizma na Cetinju, 26-27. februar 2007, Cetinje
U organizaciji Britanskog savjeta iz Podgorice
 • Učešće u izradi Nacionalne strategije održivog razvoja
u dijelu koji se odnosio na održivi urbani razvoj
Podgorica, Crna Gora, tokom 2006.
 • Studijsko putovanje u Poljsku, 12-19. decembar 2006.
Posjeta predstavnika državnih institucija i nevladinih organizacija iz Crne Gore poljskim institucijama koje podržavaju evropske integracije
Koorganizator: Expeditio
 • Drugi sastanak SEE (South-East European) Heritage mreže
Mreža nevladinih organizacija iz Jugoistočne Evrope koje se bave kulturnim nasljeđem
Gjirokastra, Albanija 6-10. decembar 2006.
 • Pulski festival knjiga i autora - Sa(n)jam knjige u Istri
Pula, 31.11.-09.12.2006.
 • Seminar "Praksa i iskustva u regionalnim razvojnim konceptima jugoistočne Evrope"
Bavarija, 20-25. novembar 2006.
 • QLF Alumni Congress, Mađarska, 02-05. april 2006.
Prvi alumni kongres organizacije Quebec-Labrador Foundation - Atlantic Center for the Environment (QLF)
 • Seminar „Developing philanthropy - public benfit and its implications for society"
Bratislava, mart 2006.
 • Kulturni forum u sklopu projekta "Look Southeast"
u organizaciji MLA - Multilateral Academy iz Dortmunda
21. januar 2006. Dortmund
 • Evropski forum za kulturno nasljeđe "Cultural Heritage Counts for Europe"
Brisel, decembar 2005
 • Svjetski samit informacionog društva - "World Summit of the Information Society, second phase-Tunis"
Tunis, 16-19. novembra 2005.
 • Studijska posjeta Sloveniji - studijsko putovanje EXPEDITIO
26. avgust - 03. septembar 2005.
 • Radni kamp resturacije u Švedskoj
Grythyttan 31.07-13.08. 2005.
 • Studijska posjeta Češkoj i Slovačkoj
Prag, Češka; Bratislava, Slovačka, 1-10.11.2004. Posjetu je finansirao USAID/ORT, u okviru RAC programa
 • Seminar: Jadransko-Jonska inicijativa predsjedništvo Srbije i Crne Gore
Miločer, Crna Gora, 15-16.10.2004.
 • UNESCO Seminar „Prirodne i kulturne prednosti za razvoj održivog turizma u jugoistočnij Evropi"
Kotor, Crna Gora, 19-29.10.2004
 • Nacionalna debata o kulturnoj politici Crne Gore
Podgorica, Crna Gora, 24-25.06.2004.
 • FORMEZ Seminar „Kulturno nasljeđe u Crnoj Gori"
Cetinje, Crna Gora, 07-09.07.2004.
 • Balkan radionica: "Architektonish - historisches Erbe. Neues Leben fur Altbauten. Erhaltung und Rest"
Plovdiv, Bugarska, 22-23.04.2004.
 • Studijska posjeta Hrvatskoj
Zagreb, Rijeka, Hrvatska
Maj 2004.
 • EUROPA NOSTRA međunarodni seminar i radionica
za mlade stručnjake u oblasti zaštite nasljeđa
Split, Hrvatska, 12-19.09.2003
 • Naučni skup: "Selo u Crnoj Gori"
Organizatori CANU (Crnogorska akademija nauka i umjetnosti i Univerzitet Crne Gore. Nastupili smo sa radom "Mogući pravci revitalizacije sela u Crnoj Gori"
18-20.12.2002, Podgorica, Crna Gora
 • Studijsko putovanje u Irsku u okviru projekta: "Savjetodavne usluge Vladi Republike Crne Gore u oblasti prostornog planiranja"
Pokrovitelj Ujedinjene nacije - Program za razvoj (UNDP)
03-10.11.2002 Dublin,Cork, Irska
 • Skup "Problemi i iskustva zaštite istorijskih lokacija i konzervacije kulturnog nasleđa"
Kijev, Ukrajina, 30.09-2.10.2002.
 • Razgovor i diskusija - Iskustva Costa Rice
Podgorica,18.07.2002.
Predavač: Dr. Rene Castro, specijalni savjetnik Regionalnog Biroa Ujedinjenih Nacija Pograma za Razvoj za Centralnu i Južnu Ameriku
 • Radionica
Banska Stiavnica, Slovakia, 28.05-1.06.2002.
Članica EXPEDITIO je učestvovala u radionici organizovanoj pod pokroviteljstvom UNESCO-a i Ministarstva kulture Slovačke
 • Radionica EUROPA NOSTRA
Dubrovnik, Hrvatska, 11-19.05.2002.
Učešće u radionici na temu "LAZARETI" + EUROPA NOSTRA KONGRES
 • "Central and South Eastern European Youth Invitation Programme "
Tokyo, Japan, 28.10-8.11. 2001.
Jedan predstavnik EXPEDITIO je učestvovao u programu organizovanom od strane Ministarstva inostranih poslova Japana
 • Naučni skup "Grbalj kroz vijekove"
Kotor, Crna Gora,11-13.10 2001.
Učešće sa postavkom izložbe "ZAGORA 2000"
 • Naučni skup Europa Nostra "Revitalizacija starog Kotora i njegove tvrđave"
Kotor, Crna Gora, 10.2001.
 • Volonterski radni kamp u organizaciji "Svedish Association For Building Preservation"
Oland, Švedska, 2-16.09.2001.
Učešće u radnom kampu za rekonstrukciju drvenih kuća u Švedskoj
 • Skup i radionica Europa Nostra "Youth Heritage Forum"
Piran, Slovenija, 04.2001.
Pri ministarskom sastanku Saveta Evrope
 • Savjetovanje "Tradicionalna arhitektura Crne Gore"
Petrovac, Crna Gora, 06.2000.
 • Godišnja skupština Europa Nostra
Napulj, Italija, 1998.
Učešće dva predstavnika EXPEDITIO

logo expeditio EXPEDITIO je nevladina organizacija čija je misija podsticanje održivog prostornog razvoja u Crnoj Gori i regionu Jugoistočne Evrope kroz djelovanje u oblasti održive arhitekture, kulturnog nasljeđa, planiranja prostora, kao i kroz aktivnosti koje doprinose ukupnom razvoju civilnog društva. EXPEDITIO je osnovan 1997. godine.

Publikacije

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Ovdje pogledajte Expeditio reference

Izdvajamo projekte

Baština-pokretač razvoja
Projekat prekogranične saradnje između Hrvatske i Crnoj Gore

Eclectis
Osnaživanje građana/ki kroz kreativne akcije u javnim prostorima

SOSTENUTO
Razmišljanje o kulturi kao faktoru ekonomskog i socijalnog razvoja

Gradski trgovi 
Oživljavanje gradskih trgova u balkanskim gradovima - Tirana, Skoplje, Kotor
Rod i prostor
Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u planiranje prostora Crne Gore
Palate Boke Kotorske
Palate na teritorijama opština Kotor, Tivat i Herceg Novi

EXP publikacije1

EXPEDITIO GALERIJA1

KOTOR BANER

KOTOR YOUTUBE

odrziva skolal BANER

grad u kakvom1

Film parking day

istorija koje nema

places of diversity1

upoznaj kotor

bokabay info1

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

act banercic

Pratite nas

facebook twitter

Nemojte nikada sumnjati da mala grupa mislećih i posvećenih ljudi može promijeniti svijet. Zapravo, samo tako je oduvijek i bilo.
Margaret Mead, antropološkinja

Nema događanja

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347

Preporučujemo

obecana zemlja1

press clipping banner

kotor festival