Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

serbia_macedonia_MNEOdbor za građansku inicijativu iz Niša je pokrenuo projekat pod nazivom "Vaninstitucionalni akteri kulturne politike u Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji". Partneri na projektu su Remont iz Beograda, Expeditio iz Kotora i Centar za savremenu umetnost iz Skoplja.

Projekat „Vaninstitucionalni akteri kulturne politike u Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji" ima trostruki cilj:
a) da ispita kapacitete ključnih aktera kulturne politike u ove tri države koji deluju izvan sistema javnih/državnih kulturnih institucija;
b) da napravi mapu i proceni snagu nezavisne kulturne scene u ove tri države  u celini; i
c) da otpočne proces operativnog/taktičkog umrežavanja vaninstitucionalnih aktera kulturne politke na nacionalnom i na regionalnom nivou, radi razmene kulturnih programa, zajedničkog konkurisanja kod međunarodnih fondera, jačanja kapaciteta nezavisne scene i povećanog uticaja na donosioce odluka u sferi kulturne politike na nacionalnim i lokalnim nivoima.

Glavne aktivnosti u okviru projekta uključuju najpre obavljanje 100 polu-strukturisanih intervjua (60 u Srbiji, 25 u Makedoniji i 15 u Crnoj Gori) sa predstavnicima ključnih vaninstitucionalnih aktera kulturne politike u ovim zemljama, radi sticanja uvida u njihove aktivnosti, planove razvoja, prostorne, tehničke i ljudske kapacitete i ispitivanje spremnosti za uključivanje u taktičke/operativne mreže sa drugim vaninstitucionalnim akterima u njihovim zemljama i u regionu jugoistočne Evrope.

Drugi korak bi bila izrada mape nezavisne kulturne scene u ovim državama koja bi uključivala i teritorijalni raspored vaininstitucionalih aktera kulturne politike, ali bi se prvenstveno bavila mapiranjem bivših i postojećih članskih i operativnih mreža na ovim prostorima; mapiranjem trenutno aktivnih i već završenih zajedničkih projekata koje su realizovali akteri iz nezavisne kulturne scene ovih zemalja; kao i odnosima aktera nezavisne kulturne scene sa oficijelnim kulturnim institucijama i donosiocima odluka na lokalnom i nacionalnom nivou.

Analiza bi, osim na rezultatima intervjua sa predstavnicima aktera iz nezavisne scene, bila bazirana i na deset intervjua sa nosiocima kulturne politike na nacionalnom i lokalnom nivou (predstavnicima Ministarstava kulture ovih država i rukovodstvima Uprava za kulturu najvećih gradova u ovim zemljama), te na rezultatima sekundarne analize godišnjih izveštaja Ministarstva za kulturu, gradskih uprava za kulturu i samih vaninstitucionalih aktera kulturne politike od 2000. do danas

Treći korak bi bilo održavanje jednodnevnih networking sastanaka u Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji na nacionalnom nivou, gde bi se prezentirali rezultati studije, ispitale mogućnosti za formiranje taktičkih mreža na nacionalnom nivou i razmotrile strategije uticaja na nosioce kulturne politike na nacionalnom i lokalnom nivou.

Finalni korak u okviru ovog projekta bilo bi održavanje trodnevne konferencije na kojoj bi učestvovali predstavnici vaninstitucionalnih aktera kulturne politike iz sve tri države.

Na konferenciji bi bile razmotrene mogućnosti formiranja operativnih mreža na nivou tri zemlje uključene u projekat i povezivanja sa sličnim mrežama u drugim zemljama regiona jugoistočne Evrope.

Učesnici konferencije bi bili upoznati sa pozitivnim rezultatima procesa umrežavanja u Hrvatskoj - a na konferenciju bi bili pozvani i predstavnici evropskih kulturnih mreža i stručnjaci koji se bave proučavanjem iskustava kulturnih mreža.

Procitajte clanak objavljen, na osnovu ovog istrazivanja, u casopisu KULTURA

Projekat je kofinansiran od strane European Cultural Foundation (ECF).

U Crnoj Gori, projekat je dio šire inicijative koju sprovodi EXPEDITIO u okviru MED programa, pod nazivom Sostenuto.

 


Aktivnosti do sada realizovane u Crnoj Gori:

Ankete i pojedinacni intervjui sa ključnim akterima nezavisne scene u Crnoj Gori

Intervjui sa donosiocima odluka u oblasti kulture na nacionalnom i lokalnom nivou

Sastanak nezavisnih organizacija i inicijativa u kulturi Crne Gore

Molba za popunjavanje upitnika: Vaninstitucionalni kulturni akteri u Crnoj Gori

FaLang translation system by Faboba