0-ven1Predstavnica EXPEDITIO učestovala je na Kursu o lokalnoj održivosti i akciji II, koji je organizovan uz podršku italijanskog Ministarstva za zaštitu životne sredine, i sastojao se iz dva dijela, od kojih je prvi održan na Međunarodnom univerzitetu Venecije (VIU), San Servolo, Venecija – Italija, od 27. septembra do 3. oktobra 2009, dok je dugi dio održan u Regionalnom centru za životnu sredinu (REC), Sent Andrea, Mađarska, od 4-7. oktobra 2009.

Kurs o lokalnoj održivosti i akciji II okupio je 39 službenika/ca srednjeg ranga nacionalnih, regionalnih i lokalnih samouprava, gradova, članova/ca udruženja opština i gradova, lokalnih i regionalnih razvojnih institucija, i nevladinih organizacija iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, FYRO Makedonije, Crne Gore, Srbije i Kosova (teritorija pod privremenom upravom UN-a), kao i predstavnike/ce lokalnih, regionalnih i nacionalnih vlasti iz zemalja Višegradske ugovora (Češka, Mađarska, Poljska i Slovačka).

Polaznici/ce kursa imali/e su priliku da dobiju informacije o principima, strategijama, metodologijama i politikama od značaja za djelovanje u cilju održivog razvoja, kao i da steknu vještine potrebne za to djelovanje. Kurs je, takođe, predstavio studije slučaja uspješnih održivih akcija u Evropskoj uniji i van nje.

 

FaLang translation system by Faboba