Baština-pokretač razvoja

Bastina logoCilj projekta „Baština – Pokretač razvoja” je doprinos uspostavljanju saradnje između institucija nadležnih za zaštitu prirodne i kulturne baštine u Hrvatskoj i Crnoj Gori kroz implementaciju zajedničkih programa, edukaciju, prenošenje znanja i aktivnosti na podizanju nivoa svijesti. Više o projektu pročitajte na www.bastina.me

 

Partneri projekta “Baština-Pokretač razvoja” pozivaju  sve zainteresovane da se prijave za učešće na radionici o tehnici  gradnje suvozida, koja će se održati u Gornjoj Lastvi, Tivat, u periodu 17-19. juna 2014. godine. Radionica se organizuje kao jedan od događaja u okviru aktivnosti „Dani pejzaža“. Cilj Radionice o tehnici gradnje sovozida je kratka obuka zainteresovanih građana/ki o zidanju kamenom na tradicionalni način.

Partneri projekta „Baština-Pokretač razvoja“ pozivaju sve zainteresovane dauzmu učešće u izradi foto-izložbe pejzaža Boke Kotorske. Izložba se organizuje kao prva aktivnost „Dana pejzaža“, kao dio projekta „Baština – Pokretač razvoja” (u okviru programa prekogranične saradnje između Hrvatske i Crne Gore). 

U okviru participativnog procesa projekta "Baština - pokretač razvoja", u petak, 07. 02. 2014. u domu kulture u Gornjoj Lastvi, sa početkom u 17 sati, održao se sastanak fokus grupe sa građanima koji imaju kuće i imanja na Vrmcu a čiji stavovi i mišljenja o baštini i vrijednostima pilot područija Vrmca mogu biti relevantni za izradu konacne studije.

U okviru projekta: “Baština- pokretač razvoja”, koji se sprovodi kroz IPA program prekogranične saradnje Hrvatske i Crne Gore, a koji za cilj ima doprinijeti adekvatnom tretmanu prirodnog i kulturnog nasljeđa i pejzaža, kao i njihovoj ekonomskoj valorizaciji, u Tivtu je u petak, 13.decembra/prosinca 2013. održan drugi sastanak Radne grupe za participativni proces.

logo expeditio EXPEDITIO je nevladina organizacija čija je misija podsticanje održivog prostornog razvoja u Crnoj Gori i regionu Jugoistočne Evrope kroz djelovanje u oblasti održive arhitekture, kulturnog nasljeđa, planiranja prostora, kao i kroz aktivnosti koje doprinose ukupnom razvoju civilnog društva. EXPEDITIO je osnovan 1997. godine.

Publikacije

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Ovdje pogledajte Expeditio reference

Izdvajamo projekte

Baština-pokretač razvoja
Projekat prekogranične saradnje između Hrvatske i Crnoj Gore

Eclectis
Osnaživanje građana/ki kroz kreativne akcije u javnim prostorima

SOSTENUTO
Razmišljanje o kulturi kao faktoru ekonomskog i socijalnog razvoja

Gradski trgovi 
Oživljavanje gradskih trgova u balkanskim gradovima - Tirana, Skoplje, Kotor
Rod i prostor
Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u planiranje prostora Crne Gore
Palate Boke Kotorske
Palate na teritorijama opština Kotor, Tivat i Herceg Novi

EXP publikacije1

EXPEDITIO GALERIJA1

KOTOR BANER

KOTOR YOUTUBE

odrziva skolal BANER

grad u kakvom1

Film parking day

istorija koje nema

places of diversity1

upoznaj kotor

bokabay info1

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

act banercic

Pratite nas

facebook twitter

Nemojte nikada sumnjati da mala grupa mislećih i posvećenih ljudi može promijeniti svijet. Zapravo, samo tako je oduvijek i bilo.
Margaret Mead, antropološkinja

Nema događanja

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347

Preporučujemo

obecana zemlja1

press clipping banner

kotor festival