News

 • Učešće u radnim grupama za izradu dva priručnika

  prirucniciPredstavnica EXPEDITIO, Biljana Gligorić, je učestvovala u radnim grupama za izradu dva priručnika: 

  - Radna grupa za izradu Vodiča za sprovođenje procedure strateške procjene uticaja na životnu sredinu u postupku izrade lokalnog planskog dokumenta, novembar 2015. i

  - Radna grupa za izradu Priručnika za izradu programskog zadatka za izradu lokalnog planskog dokumenta, novembar 2015.

 • Stare zgrade: novi život i nova pitanja

  Rojc, Pula. Foto: www.rojcnet.pula.org [Reportaža Sonje Dragović o konferenciji u Nikšiću, preuzeto sa gradio.me] Konferencija "Nove ideje za stare objekte" održana je 10. decembra u Nikšiću, u okviru projekta koji je posvećen pronalaženju boljeg načina za upravljanje starim građevinama i u koji je uključeno 7 gradova iz 6 evropskih zemalja, od Baltika do Balkana. Domaćini ovog okupljanja, NVO Expeditio iz Kotora i Opština Nikšić, ugostili su predstavnike partnerskih organizacija iz regiona i zanimljivih projekata razvijenih oko starih zgrada u Crnoj Gori; oni su se kroz panel prezentacije predstavili publici. Slušali smo i učestvovali sa pažnjom nepomućenom ni iznenadnim nestankom struje. Šta se moglo naučiti iz ovih zanimljivih priča?

 • Izvještaj o realizaciji projekta Održivi gradovi u crnogorskom obrazovnom sistemu

  odrzivi gradoviU nastavku možete pročitati izvještaj o realizaciji projekta Održivi gradovi u crnogorskom obrazovnom sistemu. Ovaj projekat koji je finasirao Rockefeller Brothers Fond završen je krajem septembra 2015.

  Izvještaj možete pročitati ovdje.

 • Odobrena tri nova projekta

  Novi projektiU periodu oktrobar-decembar 2015. našoj organizaciji odobrena su tri nova projekta:
  1. SCHOOL4CITY Edukacija o konceptu održivih gradova u crnogorskim školama - projekat odobren od strane The Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) 
  2. Škola i grad- projekat dodijeljen Odlukom o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za 2015. godinu (sredstva od projekta biće korišćena ta ko-finansiranje projekta School4City)
  3.
  STRONGO Doprinos razvoju snažnijeg civilnog društva u Boki Kotorskoj - projekat odobren kroz program Evropske unije IPA 2014 Civil Society Facility Montenegro

 • Prilog u Vijestima: "Osvješćivanje kroz umjetničke intervencije", 20.12.2015.

  Vijesti 20.12.2015.U nedjelju, 20.12.2015. u dnevnim novinama "Vijesti" je objavljen intervju "Osvješćivanje kroz umjetničke intervencije" o "Pozorištu o Kotoru", aktivnosti koju sačinjava rad na dokumentarnoj predstavi koja će biti zasnovana na iskustvima i pričama građana/ki Kotora. Autorka intervjua sa Tatjanom Rajić je Maja Mrđenović, pozorišna kritičarka. 

 • STRONGO - Doprinos razvoju snažnijeg civilnog društva u Boki Kotorskoj

  strongo logoU decembru 2015. našoj organizaciji je odobren projekatSTRONGO Developing stronger civil society in Boka Kotorska /STRONGO Doprinos razvoju snažnijeg civilnog društva u Boki Kotorskoj/. Projekat je odobren kroz program Evropske unije IPA 2014 Civil Society Facility Montenegro.

 • Nabavka rekvizita za fizičko vaspitanje O.Š. “Orjenski bataljon” u Bijeloj

   

  skola bijela 0029 resizeU  okviru projekta Održivi gradovi u crnogorskom obrazovnom sistemu Expeditio je obezbijedio O. Š. “Orjenski bataljon” u Bijeloj rekvizite za fizičko vaspitanje u vrijednosti od 850 eura. Rekviziti su nabavljeni uz dogovor s upravom i učenicima škole, na osnovu njihove iskazane potrebe.

 • Agenda za održivi razvoj do 2030. godine

  1Ujedinjene nacije usvojile su Agendu za održivi razvoj do 2030.godine. Nju su podržali predsjednici svih država članica i ima zacrtanih 17 globalnih ciljeva i 169 podciljeva. Ovdjemožete pogledati sve ciljeve i podciljeve.

 • Najava Internacionalne konferencije u organizaciji "KATUN" projekta, Žabljak 14.-16.09.2016.

  Katuni MNE 02Internacionalna konferencija pod nazivom "Održivi razvoj planinskih područja " u organizaciji "KATUN" projekta, održaće se od 14. do 16. septembra 2016.godine na Žabljaku. Na ovoj konferenciji će uzeti učešće i predstavnica EXPEDITIO.
 • Učešće na regionalnoj konferenciji o volonterizmu, Podgorica, 16-17. 12. 2015.

  TACSO logoPredstavnica Expeditio učestvovaće na regionalnoj konferenciji „Volontiranje i zakonski okvir – dobre prakse i EU standardi“, koju organizuje TACSO kancelarija (Tehnička pomoć organizacijama civilnog društva) u Crnoj Gori u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja, od 16. do 17. decembra 2015. godine u Podgorici.

 • Održana fokus grupa u okviru projekta ACT4CITY, Valjevo 13.12.2015.

  fokus grupaU Valjevu je 13.12.2015. u Domu istraživača "Vladimir Mandić Manda" održana fokus grupa koju je organizovala NVO Mikro Art u okviru projekta ACT4CITY. ACT4CITY je projekat koji zajednički implementiraju 4 partnera iz regiona: EXPEDITIO, Mikro Art, City Creative Network i Art radionica Lazareti.

 • Primjedbe na Nacrt Programa uređenja prostora za 2016. godinu

  kostanjica verigeEXPEDITIO je na osnovu objavljene Javne rasprave na Nacrt Programa uređenja prostora za 2016. godinu Sekretarijatu za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje - Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora, Opštine Kotor, 12.12.2015. dostavio primjedbe na navedeni dokument.

  Primjedbe se odnose na predvidjenu izradu LSL za područje Kostanjica-Verige.

 • Video zapis sa Konferencije "Nove ideje za stare objekte"

  irena burbaJuče, u četvrtak 10.12.2015. u Nikšiću je održana konferencija u okviru projekta "Nove ideje za stare objekte". Ovdje možete pogledati video zapis sa konferencije.

 • Članak o projektu "Nove ideje za stare objekte" na portalu Vijesti

  konferencija NIFOBU četvrtak 10.12.2015. u Nikšiću je održana konferencija u okviru evropskog projekta "Nove ideje za stare objekte", na kome je iz Crne Gore, pored Opštine Nikšić, partner i EXPEDITIO. Članak o ovom događaju objavljen je na portalu Vijesti.

 • Prezentacija organizacije EXPEDITIO u okviru projekta "(O)živjeti baštinu", Dubrovnik 11.12.2015.

  du2020Predstavnica EXPEDITIO Aleksandra Kapetanović je 11. decembra u 19h, u Art Radionici Lazareti izlagala o baštini kao polju inspiracije za aktivnosti civilnog sektora i uključivanje građana, kroz prezentaciju aktivnosti i projekata naše organizacije. Ova aktivnost je dio projekta "(O)živjeti baštinu" - "Incubating Heritage", osmišljenog u sklopu kandidature Dubrovnika za Evropsku prijestolnicu kulture 2020. godine.

 • Drugi sastanak partnera u okviru projekta "Nove ideje za stare objekte", Nikšić 09.12.2015.

  sastanak partnera 2Drugi partnerski sastanak u okviru projekta "Nove ideje za stare objekte" na kojem je jedan od partnera i EXPEDITIO, održan je u srijedu, 09.12.2015. u Nikšiću. Sastanku su prisustvovali, pored partnera iz Opštine Nikšić, partneri i iz Opštine Ajdovščina (Slovenija), IPOP (Slovenija) i MikroArt (Srbija). Slijedećeg dana, 10.12.2015., uslijedila je i konferencija "Nove ideje za stare objekte".

 • Odobren projekat "Škola i grad" Odlukom o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za 2015. godinu

  ŠKOLA GRADOdlukom o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za 2015. godinu našoj organizaciji je početkom decembra 2015. odobren projekat "Škola i grad". Projekat je pripadao Kategoriji B (planovi i programi preko 15.000,00 EUR), oblast: Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitavanje djece i omladine

 • Prevod stripa "Heroji/ke za promjenu"

  heroji/ke za promjenuU okviru projekta “Održivi gradovi u crnogorskom obrazovnom sistemu” EXPEDITIO je preveo strip "Heroji/ke za promjenu" na crnogorski jezik. Strip predstavlja dio kampanje The Global Goals - Globalni ciljevi održivog razvoja, koju su 25. septembra 2015. godine pokrenule Ujedinjene nacije.

 • Preporuke: Doprinos kulturnih i kreativnih aktera osnaživanju građana/ki

  Prevod preporukaU nastavku možete pogledati prevod Preporuka za osnaživanja evropskih građana/ki i kreativnog sektora kroz njihovo učešće u aktivnostima u javnim prostorima. Preporuke, namijenjene prvenstveno donosiocima odluka, možete pogledati ovdje.

 • Priručnik za zaštitu, planiranje i upravljanje kulturnom baštinom promovisan u e-biltenu Opservatorije za pejzaž Katalonije

  Manual MNE naslovnaPriručnik za zaštitu, planiranje i upravljanje kulturnom baštinom, koji rezimira iskustva i znanja stečena tokom implementacije projeka „Baština – pokretač razvoja“, predstavljen je u e-biltenu br. 47 Opservatorije za pejzaž Katalonije.

EXPEDITIO is a non-governmental organization whose mission is to encourage sustainable spatial development in Montenegro and SEE region through activity in the fields of sustainable architecture, cultural heritage, urban planning and through projects that encourage overall development of the civil society. Expeditio was established in 1997.

Publications

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Here you can see Expeditio references.

We recommend

Heritage - Driver of Development
Cross-border cooperation project between Croatia and Montenegro

Eclectis
Citizens empowerment through creative actions in public spaces

SOSTENUTO
Thinking culture as a factor of economic and social development

City Squares 
Revival of city squares in balkan cities - Tirana, Skoplje, Kotor
Gender and Space
Gender mainstreaming in spatial planning
Palaces of Boka Kotorska
Palaces in the municipalities Kotor, Tivat and Herceg Novi

Kotor for Children
Educational web site about Kotor for children and their parents

EXP publikacije1

EXPEDITIO GALERIJA1

KOTOR BANER

KOTOR YOUTUBE

odrziva skolal BANER

Film parking day

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

act banercic

Follow us

facebook twitter

Never doubt that a small group of thoughtful, committed people can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has.
Margaret Mead, anthropologist

No events

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347

Expeditio results

Preporučujemo

obecana zemlja1

press clipping banner

kotor festival