Seminari,prezentacije i radionice

Učešće na Međunarodnoj konferenciji o opservatorijama za pejzaž, Amersfort, 9-10. februar 2017.
Okrugli sto o zaštiti i unaprijeđenju Specijalnog rezervata Tivatska Solila
Predstavljanje Expeditio na Arhitektonskom fakultetu u Ljubljani
Učešće na naučnom simpozijumu o paštrovskom manastiru Gradište, 5. novembar 2016.
Učešće na međunarodnom kursu o Procjeni uticaja na baštinu (Heritage Impact Assessment - HIA)
Održana radionica “Tradicionalne tehnike suvozidne gradnje”
Učešće na treningu o samoniklom jestivom bilju na Orjenu, 7-9. 10. 2016.
Knjiga sažetaka i prezentacije sa međunarodne konferencije ODRŽIVI RAZVOJ PLANINSKIH OBLASTI - Iskustva, izazovi i perspektive
Učešće na Radionici za žene u biznisu - Going digital, Podgorica 27.-28.09.2016.
Učešće na Forumu Urbanitis, Peking, Kina, 27-29. 09. 2016.
Međunarodna konferencija u okviru projekta KATUN, Žabljak, 14-16. 09. 2016.
Komentari učesnika/ca radionice “Vještine komunikacije”
Prijavite se za učešće na radionici „Vještine komunikacije“, subota 23. jul 2016.
Izvještaj sa treninga “Socijalnim marketingom do promjene”, projekat StroNGO
Izvještaj sa treninga “Volonterizam u Boki”, projekat StroNGO
Učešće na sastanku povodom izrade Državne studije lokacije "SEKTOR 16" Kotor
Učešće na događaju povodom posjete Princa Čarlsa i Kamile Crnoj Gori
Učešće na panel diskusiji u okviru projekta "Otkrivanje i podržavanje multikulturalnog nasljeđa Anatolije", 22.02.2016.
Prezentacija projekta "Baština - pokretač razvoja" na Programskoj konferenciji IPA CG-HR, Podgorica 11.01.2016.
Prezentacija organizacije EXPEDITIO u okviru projekta "(O)živjeti baštinu", Dubrovnik 11.12.2015.
Učešće na događaju PROF AREA
Učešće na Forumu aktera - Kulturna baština za Jugoistočnu Evropu i 12. sastanku Radne grupe za kulturu i društvo Savjeta za regionalnu saradnju, Igalo, 23-24.09.2015.
Učešće na konferenciji: Urban Cultures at the Crossroads, 14-16.09.2015. Dubrovnik
Učešće na okruglom stolu: Prezentacija Priručnika programski zadatak i Vodiča strateška procjena uticaja, Podgorica 23. jul 2015.
Učešće na vanrednoj skupštini Kooperative, Zagreb 15-16.07.2015.
Izbor isječaka iz štampe o Expeditio aktivnostima
Izjava civilnog društva na 39. sjednici Komiteta za svjetsku baštinu, Bon 26-27/6/2015.
Učešće na KotorAPSS‬ Forum 17-18. jul 2015.
Učešće na konferenciji “Žene i nasljeđe – ka osnivanju Muzeja žena Crne Gore”, 29/05/2015. Cetinje
Program konferencije S.ARCH "Environment and Architecture", 19-20. maj 2015. Budva
Učešće na okruglom stolu „Kreativne industrije i održivost“, 8.5.2015. Podgorica
Učešće na sastanku Balkan Express mreže u Gruziji
Prezentacija u okviru Info dana programa EU “Kreativna Evropa” i “Evropa za građane 2014-2020”, Kotor 08.04.2015.
Učešće na radionici: "Žene i mladi - neiskorišćeni potencijal u crnogorskoj ekonomiji i IPA zemljama", Kotor 25/3/2015.
Učešće u obuci „Nulta tolerancija na korupciju“, 19. mart 2015.
Učešće na radionici “Praktična primjena Zero Waste standarda prilikom organizacije događaja i festivala”, Tivat 27/2/2015
Učešće na tribini „Mapiranje radona u Crnoj Gori i unaprjeđenje nacionalnog sistema zaštite od radona", Kotor 20/2/2015.
Učešće na javnoj prezentaciji Balkanskog fonda za umjetnost i kulturu, Sarajevo
Urban Hum: Emotivne geografije, 15-16. februar 2015. Zagreb
Učešće na javnoj debati: „Mogućnosti učešća u programima prekogranične i transnacionalne saradnje“, Kotor 6/2/2015.
Ućešće na radionici namijenjenoj jačanju uloge NVO sektora u oblasti EE i parlamentarnim procesima, Podgorica 30/1/2015
Učešće na seminaru: "Podrška MSP – HORIZON 2020", Podgorica 26/1/2015
Učešće na obuci: "Započnite konsultantski biznis", 16.-17. decembar 2014., Podgorica
Učešće na Regionalnom forumu: "Evropa za građane 2014-2020", 27.-28. novembar 2014., Zagreb
Završna prezentacija projekta Eclectis, 11, decembar 2014. Brisel
Prezentacija u okviru radionice: "Workshop on activity 4 - Site Management Plans", 25.-26.novembar, Budva
Prezentacija za goste iz Belorusije i Moldavije, Kotor 29. novembar 2014.
Predstavnica Expeditio na Regionalnoj konferenciji "Rehabilitacija kulturnog nasljeđa kao ključ za održivi razvoj", Dubrovnik, 27.-28.10.2014.
Učešće na AESOP konferenciji "From control to co-evolution", Utrecht 2014.
Učešće na konferenciji INURA ( International Network for Urban Research and Action), Beograd 2014.
Održana Radionica o učešću javnosti u procesu zaštite, planiranja i upravljanja pejzažom
Poziv: Radionica o učešću javnosti u procesu zaštite, planiranja i upravljanja pejzažom, 14. jun 2014.
Prezentacija u okviru radionice: "European Diploma in Cultural Project Management"
Ućešće na konferenciji “Zelena kultura”, Tivat maj 2014.
Učešće na Konferenciji o transnacionalnim programima Jugoistočna Evropa i Mediteran, Budva 14. april 2014.
Radionica: Održivo upravljanje UNESCO-vim područjima Svjetske baštine na Jadranu, 10.4.2014. Kotor
Predavanje u okviru radionice: „Energetska efikasnost sportskih objekata”
Učešće na Konferenciji o energetskoj efikasnosti
Učešće na okruglom stolu: Nezavisni kulturni i društveni centri kao javni prostori, Dubrovnik, februar 2014.
Prezentacija EU i internacionalnih standarda i metodologija u zaštiti i upravljanju prirodnom i kulturnom baštinom, 20. februar/veljača 2014. Dubrovnik
Predstavljanje projekta na sastanku Crnogorske mreže Fondacije “Ana Lind”
Predstavnica Expeditio učestvovala na EU PRIZE FOR CULTURAL HERITAGE / EUROPA NOSTRA AWARDS kao članica žirija
Prezentacija Expeditio u okviru radionice: "Eko-turizam kao prilika za održivi razvoj u Boki kotorskoj", Kotor 30.01.-1.02.2014.
Učešće na seminaru: DISPOSITIFS POST- S+T+I u Barseloni, januar 2014.
Panel: Balkan Reloaded, Architekturzentrum Wien - Beč, 29. januar 2014.
Učešće na okruglom stolu “Građanske inicijative za upravljanje javnim prostorima u regionu”, Banja Luka - 20. decembar 2013.
Predstavljanje na Prvom crnogorskom Salonu arhitekture, Podgorica - decembar 2013.
Izvještaj sa GIS radionice, održane u Dubrovniku 27-30.novembra 2013.
Učešće na događaju: SME Creativity and Innovation for Smart Specialisation in the MED Space u Zagrebu, decembar 2013.
Učešće na okruglom stolu: „Kriza kulture u Crnoj Gori i regionu“ u Budvi, novembar 2013.
Radionica: GIS u analizi krajobraza/pejzaža, Dubrovnik, 27-30.studeni/novembar 2013.
Kulturna baština - između teorije i prakse – crnogorsko i francusko iskustvo, Cetinje - 29. novembar 2013.
Učešće na radionici u Ministarstvu kulture, Cetinje, oktobar 2013.
Učešće na Regionalnim konsultacijama o Post - 2015. razvojnoj agendi, Istanbul - novembar 2013.
Izvještaj sa Balkanskog foruma o pejzažu- Balkan Landscape Foruma-a
Balkanski forum o pejzažu - Izazovi u implementaciji evropskih i međunarodnih standarda u oblasti zaštite i upravljanja pejzaža
Učešće na okruglom stolu "Birati održivu budućnost", Cetinje - jul 2013.
Završena Radionica o procjeni pejzaža u Gornjoj Lastvi
Učešće na sastanku crnogorske mreže Fondacije “Ana Lind”, Kotor - jun 2013.
Radionica o procjeni pejzaža, Gornja Lastva (Tivat), 26-29. jun/lipanj 2013.
Učešće na konferenciji „Primjena modernih tehnologija u svrhu monitoringa životne sredine”, Cetinje, 15. maj 2013.
Učešće na konferenciji „Energija. Razvoj. Demokracija.”, Zagreb, 13. maj 2013.
O ruralnom nasljeđu u dnevnim novinama "Dan", april 2013.
Učešće na Mediteranskom forumu Ana Lind Fondacije, Marsej, 4-7. april 2013.
Učešće na panel diskusiji: MAPSS - panel diskusija "Motivacijom do uspjeha", Podgorica - mart 2013.
Predavanje u okviru projekta: Javni dijalog o održivom korišćenju energije u jugoistočnoj Evropi, decembar 2012.
Utisci sa seminara "Living Laboratories: Rezilijentnost i održivost lokalnih zajednica", Venecija - novembar 2012.
Učešće na seminaru : "Dijalog između gradova" u Budvi, 5-7. novembar 2012
Gradovi za ravnopravnost: Učešće na konferenciji projekta „Promocija Evropske povelje o ravnopravnosti muškaraca i žena na lokalnom nivou“, Mostar - novembar 2012.
Učešće na okruglom stolu: "Aktivnosti na zaštiti i valorizaciji šume kostanja i brda Vrmac", Stoliv novembar 2012.
Učešće na radionici Dragon Dreaming, Brač (Hrvatska) - oktobar 2012.
Učešće na UNESCO programu za Jugoistočnu Evropu: Održivo upravljanje energijom na zaštićenim područjima kulturne i prirodne baštine, Dubrovnik - septembar/oktobar 2012.
Učešće u radionici: Participatorni pristup u prostornom planiranju, izradi strateških dokumenata i donošenju javnih politika, Tivat, 13. septembar 2012
Učešće u žiriju konkursa "Boka Artist Residence", Beograd - septembar 2012.
Učešće na treningu: Mladi aktivisti za održivu budućnost, Šolta (Hrvatska) - jul 2012.
Učešće na konferenciji: Uloga civilnog društva u promovisanju održivog transporta, Brisel - jun 2012.
Učešće na sastanku mreže Open Society Foundations i nevladinog sektora Crne Gore, Podgorica - jun 2012.
Posjeta studenata sa "Boku Univerziteta" iz Beča, Kotor - jun 2012.
Učešće na 10. godišnjem sastanku mreže SEE Heritage, Skoplje 08-10.juna 2012
Učešće na seminaru "Gradimo drvetom", Beograd - jun 2012.
Učešće na trećem svjetskom samitu o održivom razvoju: Rio+20, Brazil - jun 2012.
Učešće na konferenciji „Ekonomija Crne Gore - Put do privrednog rasta“, Podgorica - maj 2012.
Prezentacija o procesu izrade Preliminarne tehničke procjene (PTA) u okviru sastanaka projekt koordinatora Ljubljana procesa II, Bar - maj 2012.
Učešće na konferenciji o beskućništvu, Beograd - maj 2012.
Učešće na simpozijumu: Shaping Cities - European Organizations Operating in City Space, Prag - 22/23. maj 2012.
CORNERS Balkanska Xpedicija na Cetinju 23. aprila 2012.
Učešće na simpozijumu "NOVA URBANOST: Planiranje i razvoj gradova u vremenu izazova", Beograd - april 2012.
Najava predavanja: Kampus kao grad u malom - Projektovanje univerzitetskog naselja, Novi Sad - april 2012.
Učešće u radu Nacionalne konferencije za mlade, Budva - mart 2012.
Učešće na treningu „Upravljanje projektima finansiranim iz fondova Evropske unije“, mart 2012.
23. Sjednica Nacionalnog savjeta za održivi razvoj
Drugi okrugli sto u okviru projekta "Cetinjski krug kulture", Cetinje - decembar 2011.
Javni dijalog o održivom korišćenju energije, Podgorica - decembar 2011.
Urbane memorije - Sastanak organizacija iz regiona na inicijativu Art radionice Lazareti, Dubrovnik - novembar 2011.
Učešće na sastanku u vezi IV poziva za SEE projekte, Podgorica - novembar 2011.
Učešće na radionici Balkan Incentive Fund for Culture, Podgorica - novembar 2011.
„Energija-Razvoj-Demokratija: Oblikovanje nove energetske budućnosti u Jugoistočnoj Europi“, Beograd, oktobar 2011.
Učešće na okruglom stolu: „Lokalna uprava i NVO saradnja, potencijali, mogućnosti i potrebe“, Kotor - oktobar 2011.
Prezentacija u okviru SEENET Ljetne škole u Skadru, 11. oktobar 2011.
Učešće na konferenciji SUOČAVANJE S PROŠLOŠĆU / KREIRANJE BUDUĆNOSTI u Sarajevu, septembar/oktobar 2011.
Prezentacija u okviru Ljetne škole arhitekture, Bač, 22. avgust 2011.
Učešće na treningu “Mladi aktivisti za održivu budućnost”, Solarna akademija, Šolta - jul 2011.
Ljetnja škola mreže Balkan Express, Cres, Hrvatska - jul 2011.
Učešće na III radionici - Obrazovanje za održivi razvoj, Zlatibor - jun/jul 2011.
Sastanak SEE Heritage Mreže u Tirani, Albanija - Jul 2011.
PUTUJUĆE DEBATE PO ZAPADNOM BALKANU Nove kulture prostornog planiranja, Podgorica - jul 2011.
Predstavnica Expeditio na 4. Međunarodnom kursu o konzervaciji Moderne arhitekture u Finskoj, Helsinki - maj 2011.
UAAM Arhitektonska Konferencija 2011, maj 2011.
Postdiplomci sa Univerziteta Pensilvanija u posjeti, Kotor - maj 2011.
Održan okrugli sto: održiva arhitektura - od luksuza do nužnosti, Podgorica - maj 2011.
Radionica u okviru procesa izrade Prijedloga Menadžment plana Područja svjetske baštine Kotora, Kotor - maj 2011.
Predavanje u Djirokastri: Rodni aspekt promišljanja tradicije i planiranja prostora, Albanija - maj 2011.
Učešće u regionalnom projektu "Obrazovanje za održivi razvoj na zapadnom Balkanu", april 2011.
Upravljanje energijom u kulturnom nasljeđu, međunarodna konferencija u Dubrovniku, april 2011.
Studijska posjeta Briselu: Doprinos civilnog društva zaštiti kulturnog nasljeđa, mart/april 2011.
Učešće na konferenciji Pouke modrenizacija u Skoplju, april 2011.
Učešće u radionici: Making places for the art, Istanbul - mart 2011.
Prezentacija u okviru simpozijuma MITTELMEERLAND u Dubrovniku, februar 2011.
Članstvo u organizaciji CIVILSCAPE i učešće na generalnoj skupštini u Antverpenu, decembar 2010.
Okrugli sto za predstavnike/ce nevladinih organizacija i lokalne samouprave u Kotoru, decembar 2010.
Obuka o implementaciji projekta i sekundarnim nabavkama - MED i SEE grantovi, Budva - decembar 2010.
Učešće na seminaru „Edukacija javnih funkcionera o sprječavanju sukoba interesa“, Kotor, 24. 11. 2010.
Učešće na Kursu o održivosti i akciji - Venecija i Sent Andrea, novembar 2010.
Posjeta sajmu SAIE, Bolonja (Italija) - oktobar 2010.
Prezentacija „Procjene kulturnog nasljeđa područja Prokletija“ Lokalnim Akcionim Grupama Crne Gore i Albanije, Andrijevica - septembar 2010.
Učešće na konferenciji "Let's not talk about architecture", Singapur - avgust 2010.
Učešće na kursu permakulture, Theth (Prokletije) - jul-avgust 2010
Učešće na konferenciji Prekogranična saradnja u Dinarskom luku, Čapljina, 29 jun-1 jul 2010
Prezentacija Expeditio u okviru projekta "Supernatural Eko Paviljon", Beograd - februar 2010.
Učešće: Iskustva i prakse pri implementaciji novog Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, Bar - decembar 2009.
Učešće na konferenciji: Učešće mladih - izazovi i mogućnosti, Kotor - novembar 2009.
Učešće na sastanku o saradnji Vlade Crne Gore i NVO-a, Pržno - novembar 2009.
Učešće na radionici o implementaciji Evropske konvencije o predjelima, Podgorica - novembar 2009.
Učešće na Kursu o lokalnoj održivosti i akciji II, Venecija-Italija, septembar-oktobar 2009.
Seminari i radionice
Stručno putovanje: Ekološke drvene kuće u Štajerskoj, jul 2009
Sastanak NVO iz regiona koje se bave arhitekturom i planiranjem prostora, Kotor, jul 2009.
Radionica/Jačanje kulturne saradnje Balkan-EU, Avinjon, jul 2009.
Učešće na Landscape stawerdship exchange u Rumuniji, jun-jul 2009.
Učešće na okruglom stolu: "Energetska efikanost u lokalnim zajednicama", Tivat, april 2009
Konferencija: Zaštita nasleđa kroz aktivno učešće građana, Belgija, mart 2009.
Konferencija: Regionalna energetska sigurnost i energetska efikanost, Budva, mart 2009.
Sastanak SEE HERITAGE mreže u Albaniji, Berat 2008.
Sastanak SEE HERITAGE MREŽE u Kotoru, februar 2008.
Sastanak SEE HERITAGE MREZE u Makedoniji, jul 2007.
Učešće na 13. Sajmu ekologije u Budvi, maj 2007.
Učešće na raznim seminarima i skupovima 1998-2010.
Pulski festival knjiga i autora- Sa(n)jam knjige u Istri, 2006.
Učešće na seminaru u Bavariji, Njemačka, novembar 2006.
Studijsko putovanje u Poljsku, 2006
Učešće: QLF Alumni Congress, Mađarska, april 2006.
Učešće: Developing philantrophy- public benefit and its imlications for society, Bratislava - mart 2006.
Učešće: Kulturni forum u sklopu projekta "Look Southeast!", januar 2006
Učešće: Evropski forum za kulturno nasljeđe, decembar 2005.
Učešće: World Summit on the Information Society, Tunis, novembar 2005.
Studijska posjeta Sloveniji, avgust-septembar 2005
Godišnja skupština Europa Nostra, Napulj 1998.

logo expeditio EXPEDITIO je nevladina organizacija čija je misija podsticanje održivog prostornog razvoja u Crnoj Gori i regionu Jugoistočne Evrope kroz djelovanje u oblasti održive arhitekture, kulturnog nasljeđa, planiranja prostora, kao i kroz aktivnosti koje doprinose ukupnom razvoju civilnog društva. EXPEDITIO je osnovan 1997. godine.

Publikacije

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Ovdje pogledajte Expeditio reference

Izdvajamo projekte

Baština-pokretač razvoja
Projekat prekogranične saradnje između Hrvatske i Crnoj Gore

Eclectis
Osnaživanje građana/ki kroz kreativne akcije u javnim prostorima

SOSTENUTO
Razmišljanje o kulturi kao faktoru ekonomskog i socijalnog razvoja

Gradski trgovi 
Oživljavanje gradskih trgova u balkanskim gradovima - Tirana, Skoplje, Kotor
Rod i prostor
Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u planiranje prostora Crne Gore
Palate Boke Kotorske
Palate na teritorijama opština Kotor, Tivat i Herceg Novi

Kotor za djecu
Edukativni web sajt o Kotoru za djecu i njihove roditelje

EXP publikacije1

EXPEDITIO GALERIJA1

KOTOR BANER

KOTOR YOUTUBE

odrziva skolal BANER

grad u kakvom1

Film parking day

istorija koje nema

places of diversity1

upoznaj kotor

bokabay info1

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

act banercic

Pratite nas

facebook twitter

Nemojte nikada sumnjati da mala grupa mislećih i posvećenih ljudi može promijeniti svijet. Zapravo, samo tako je oduvijek i bilo.
Margaret Mead, antropološkinja

Nema događanja

Kalendar događaja

Mart 2017
P U S Č P S N
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347

Mailing lista

Ukoliko želite da dobijate EXPEDITIO e-novosti uneste vaše podatke u polja ispod. Arhivu prethodnih e-novosti pogledajte ovdje.

 
 

Preporučujemo

obecana zemlja1

press clipping banner

kotor festival