foto-savjet

Predsjednik Vlade Igor Lukšić je na današnjoj sjednici Nacionalnog savjeta za održivi razvoj, imenovan za predsjednika ovog tijela, dok je za njegovu zamjenicu izabrana Biljana Gligorić, predstavnica NVO Expeditio. Ovim je potvrđeno opredjeljenje Vlade da intenzivira saradnju sa predstavnicima civilnog društva.

Savjet je usvojio Plan rada za 2011. godinu kojim su obuhvaćene teme iz sva tri stuba održivog razvoja (ekonomskog, ekološkog i socijalnog) dok će jedna od značajnijih aktivnosti u ovoj godini biti aktivno učešće Savjeta u obilježavanju dvadesetogodišnjice od proglašenja Crne Gore ekološkom državom. U skladu sa usvojenim Planom dopunjeni su mandati Radnih grupa Savjeta za održivu potrošnju i proizvodnju i za praćenje procesa izmjene Zakona o Nacionalnim parkovima. Takođe, usvojen je i predlog teksta Studije o energetskoj efikasnosti u kontekstu održive potrošnje i proizvodnje koji će Crna Gora podnijeti Komisiji za održivi razvoj Ujedinjenih nacija u maju ove godine.

Predstavljena su i dva novoformirana tima za održivi razvoj - međusektorski tim za održivi razvoj i interresorska grupa za komunikaciju održivog razvoja. Ovi timovi doprinijeće jačanju koordinacije i efikasnosti svih sektora u sprovođenju principa i standarda održivog razvoja, kao i boljoj informisanosti javnosti o ovim procesima.

Na današnjoj, 20. Sjednici Nacionalnog savjeta za održivi razvoj, za sekretara Savjeta imenovana je Bosiljka Vuković, v.d. rukovodioca Kancelarije za održivi razvoj, a ostali članovi su: Predrag Sekulić, ministar održivog razvoja i turizma; dr.Vladimir Kavarić, ministar ekonomije; Tarzan Milošević, ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja i Aleksandar Žurić, predsjednik Opštine Bijelo Polje.

Preuzeto sa sajta www.gov.me

logo expeditio

EXPEDITIO je nevladina organizacija čija je misija podsticanje održivog prostornog razvoja u Crnoj Gori i regionu Jugoistočne Evrope kroz djelovanje u oblasti održive arhitekture, kulturnog nasljeđa, planiranja prostora, kao i kroz aktivnosti koje doprinose ukupnom razvoju civilnog društva. EXPEDITIO je osnovan 1997. godine.

Publikacije

 
 

Izdvajamo projekte

SOSTENUTO
Razmišljanje o kulturi kao faktoru ekonomskog i socijalnog razvoja

Baština-pokretač razvoja

Projekat prekogranične saradnje između Hrvatske i Crnoj Gore

Gradski trgovi

Oživljavanje gradskih trgova u balkanskim gradovima - Tirana, Skoplje, Kotor

Eclectis

Osnaživanje građana/ki kroz kreativne akcije u javnim prostorima

Rod i prostor

Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u planiranje prostora Crne Gore

Palate Boke Kotorske

Palate na teritorijama opština Kotor, Tivat i Herceg Novi

Prostranstvo.me

Obrazovanjem do vrednovanja prostora Crne Gore

Perast

Razni projekti i aktivnosti Expeditio u Perastu

Benefit Living

Promocija održivog planiranja i građenja u Crnoj Gori

Emisije "Prostor oko nas"

  • 1. emisija - Prostor oko nas (3/3) Kompleksnost prostora

  • 1. emisija - Prostor oko nas (1/3) Kompleksnost prostora

  • 1. emisija - Prostor oko nas (2/3) Kompleksnost prostora

grad u kakvom zelim da zivim

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Ovdje pogledajte Expeditio reference

Pratite nas

facebook twitter

Nemojte nikada sumnjati da mala grupa mislećih i posvećenih ljudi može promijeniti svijet. Zapravo, samo tako je oduvijek i bilo. Margaret Mead, antropološkinja

Mailing list [mne]

Ukoliko želite da dobijate EXPEDITIO e-bilten ostavite vaše podatke ovdje: