logo-bastina-webU martu/ožujku 2013. godine otpočela je realizacija projekta „Baština - Pokretač razvoja, područje Dubrovnika i Boke Kotorske – zajedničke aktivnosti u primjeni novih metodologija u zaštiti i upravljanju prirodne i kulturne baštine”

Projekat  „Baština - Pokretač razvoja” sprovodi se u okviru programa prekogranične saradnje između Hrvatske i Crne Gore, u sklopu komponente II Instrumenta za pretpristupnu pomoć EU (IPA). Projekat se implementira u okviru mjere 1.1.: zajedničke akcije za zaštitu životne sredine, kulturnog i prirodnog nasljeđa.

Opšti cilj projekta „Baština - Pokretač razvoja” je doprinos uspostavljanju saradnje između institucija nadležnih za zaštitu prirodne i kulturne baštine u Hrvatskoj i Crnoj Gori kroz implementaciju zajedničkih programa, edukaciju, prenošenje znanja i aktivnosti na podizanju nivoa svijesti.

Specifični ciljevi projekta su unapređenje saradnje i umrežavanje različitih zainteresovanih strana  na polju zaštite, planiranja i upravljanja prirodne i kulturne baštine, kroz zajedničke aktivnosti na primjeni novih metodologija, na prekograničnom području Dubrovnika i Boke Kotorske. Projekat takođe ima za cilj da proširi profesionalno znanje i poveća svijest građana/ki o tome kako baština može da se koristi kao pokretač razvoja.

foto-dubrovnik-web

boka-boka-web2

Vodeći partneri u projektu su Opština Tivat sa crnogorske strane i Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije sa hrvatske strane. Funkcionalni vodeći partner· projekta je Opština Tivat.

Partneri u projektu su: nevladine organizacije EXPEDITIO Centar za održivi prostorni razvoj iz Kotora i Kulturno zavičajno udruženje Napredak Gornja Lastva iz Tivta sa crnogorske strane i DUNEA - Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Dubrovačko-neretvanske županije sa hrvatske strane.

Saradnici u projektu u Crnoj Gori su Uprava za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore, Ministarstvo održivog razvoja i turizma i SEE Heritage mreža (Mreža za nasljeđe Jugoistočne Evrope). Saradnici sa hrvatske strane su Konzervatorski odjel u Dubrovniku za područje Dubrovačko-neretvanske županije, Hrvatska sekcija ECOVAST-a - Europskog vijeća za sela i male gradove i Ustanova Centar za Regionalne aktivnosti programa prioritetnih akcija.

logoi-partnera

Projekat će trajati 23 mjeseca. Ukupan budžet projekta iznosi 554.983,26 €, dok budžet za realizaciju aktivnosti u Crnoj Gori iznosi 293.945,05 €, a u Hrvatskoj 261.038,21 €.

Glavne aktivnosti koje će se realizovati tokom projekta obuhvataju:

  • Organizovanje obuka za predstavnike/ce stručnih službi: Obuka o procjeni kulturnog pejzaža i upotrebi novih tehnologija u zaštiti i upravljanju prirodnom i kulturnom baštinom; Obuka o GIS sistemu za analizu pejzaža
  • Organizovanje studijske posjete u Francusku za predstavnike/ce iz Hrvatske i Crne Gore u cilju upoznavanja sa primjerima dobre prakse zaštite i upravljanja kulturnom i prirodnom baštinom
  • Izrada studija: Komparativna analiza zakonskog okvira na polju zaštite i upravljanja prirodnom i kulturnom baštinom sa preporukama za njegovo unapređenje; Studije prirodne i kulturne baštine i kulturnog pejzaža na pilot zonama prekograničnog područja i Studije izvodljivosti za ekonomsku valorizaciju prirodne i kulturne baštine u pilot zonama prekograničnog područja
  • Izrada priručnika za primjenu novih metodologija na polju zaštite i upravljanja prirodnom i kulturnom baštinom
  • Organizovanje manifestacije „Dani pejzaža prekograničnog područja”
  • Kreiranje i distribucija zajedničog informativno/promotivnog materijala prirodne i kulturne baštine područja Dubrovnika i Boke Kotorske

Pratite aktivnosti projekta na http://www.bastina.eu/

Var-2-

 

eu-web

Projekat  „Baština – pokretač razvoja” sprovodi se u okviru Programa prekogranične saradnje između Hrvatske i Crne Gore, u sklopu komponente II Instrumenta za pretpristupnu pomoć EU (IPA).

FaLang translation system by Faboba