Kamp sajtGrupa stručnjaka iz različitih oblasti sa prostora Boke Kotorske  podnijela je Inicijativu za zaštitu kompleksa Auto-kampa u Dobroti, jer su zabrinuti zbog planiranih intervencija koje prijete da unište ovaj kompleks koji predstavlja karakterističan primjer arhitekture XX vijeka i ugroze vrijednost Područja Kotora koje se nalazi na Listi Svjetske baštine.

Članak objavljen u Vijestima u vezi građevinske dozvole za lokaciju Auto-kamp Dobrota, 03/04/2015. - Milovom sestriću stopirali dozvolu

Članak objavljen u Vijestima u vezi planirane gradnje na lokaciji Auto-kamp Dobrota, 29/3/2015. - Kolarević iz stečaja gradi Palazzi i spa

Članak o Auto-kampu Dobrota, Politika 1963. Izgrađuje se prvi moderan Auto-kamp na crnogorskom primorju

Na lokaciji Auto-kampa u Dobroti u toku je izvođenje pripremnih radova na izgradnji turističkog naselja. Na tabli koja je postavljena na terenu navedeno je da je investitor radova "MD Enterprise" doo, Kotor, a da se radovi izvode na osnovu odluke Vlade Crne Gore br. 08-2982/3 od 21.1.2015. Na tabli je prikazan i 3d model turističkog naselja.

IMG 2461 resize

Smatramo da kompleks Auto-kampa u Dobroti treba da bude zaštićen kao kulturno dobro po više osnova:

1. Auto-kamp u Dobroti dio je Prirodno i kulturno istorijskog područja Kotora koje se nalazi na UNESCO-voj Listi Svjetske baštine.

Prirodno i kulturno-istorijsko područje Kotora upisano je na Listu Svjetske baštine zbog izuzetne univerzale vrijednosti koju posjeduje a koja se ogleda prije svega u:  „kvalitetu njegove arhitekture u fortifikovanim i otvorenim gradovima, naseljima, palatama i manastirskim kompleksima, te njihovoj harmoničnoj integraciji sa kultivisanim terasastim predjelom na obodima visokih kamenitih planina.(Retrospektiva Izjava o izuzetnoj univerzalnoj vrijednosti dobra svjetske baštine u Crnoj Gori „Prirodno i kulturno-istorijsko područje Kotora“, kako ju je usvojio Komitet za svjetsku baštinu na svojoj 38. sjednici  (Doha, 2014. godine))

„Jedna od osnovnih karakteristika, kako zaštićenog Područja Kotora tako i cijelog zaliva Boke Kotorske, jeste njegova specifična horizontalna struktura. Duž obale zaliva, prirodno veoma složene forme, razvila su se naselja u nizu, međusobno odvojena obradivim površinama ili stjenovitim iskonskim pejzažem. Mnoga od priobalnih naselja i sama imaju isti karakter jer su formirana od odvojenih grupacija kuća sa imanjima i obradivim površinama između. Na žalost, proces intenzivne urbanizacije je uticao da se spajanjem izvorno odvojenih cjelina, u mnogim zonama ova karakteristika Područja skoro izgubi.“(Menadžment plan Prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora, Ministarstvo kulture, 2011)

Lokacija na kojoj se nalazi Auto-kamp jedna je od rijetkih sačuvanih neizgrađenih površina sa terasastim imanjima i zelenilom između tradicionalnih grupacija kuća u obalnom djelu Dobrote, i kao takva predstavlja jedan od značajnih elementa karakteristične horizontalne strukture kulturnog pejzaža zaštićenog Područja Kotora.

Kamp 1838

2. Kompleks Auto-kampa u Dobroti predstavlja jedan od karakterističnih primjera auto-kampova, koji sugrađeni na području bivše Jugoslavije u periodu između 60-tih i 70-tih godina XX vijeka, i koji su se razvili kaoposebno prepoznatljivi segment turističkih kompleksatog perioda. Kompleks Auto-kampa u Dobroti je jedan od rijetkih sačuvanih primjera auto-kampova iz ovog perioda na području Crne Gore.

Posebnu vrijednost ima izuzetno kvalitetno mikro urbanističko rješenje cijelog kompleksa Auto-kampa , koje se prilagodilo naslijeđenom izvornom rješenju terena sa terasastim površinama i podzidima od kamena (karakterističnim za zonu Dobrote ali i ostala obalna naselja).

Sačuvana stara stabla hrastova koja se nalaze na terasastim docima imaju imaju značajnu prirodnu vrijednost, naročito ukoliko se uzme u obzir činjenica da se fond zelenila u obalskom području posljednjih godina rapidno smanjuje u korist nove gradnje.

Objekat koji se nalazi u okviru kompleksa Auto-kampa u Dobroti predstavlja karakterističan primjer arhitekture XX vijeka, i svojim položajem na parceli, oblikovnim rješenjem, primijenjenim materijalima i detaljima, posjeduje značajne arhitektonske vrijednosti. Iako je arhitektura XX vijeka trenutno nepravedno zapostavljena u sistemu zaštite, sigurni smo da će u bliskoj budućnosti ovi rijetki primjeri predstavljati dragocjenost naše baštine te smatramo da ne smijemo dozvoliti da se ovakvi objekti ruše.

 

Kamp 06

Imajući u vidu navedeno smatramo da kompleks Auto-kampa u Dobroti, kao jedan od rijetkih sačuvanih karakterističnih segmenata terasastih imanja između grupacija tradicionalne arhitekture u Dobroti i kao izuzetnan primjer urbanističkog rješenja auto-kampa iz 60-tih godina XX vijeka, sa ukupnom organizacijom prostora, podzidima od kamena, stablima hrastova i objektom koji je karakterističan primjer arhitekture XX vijeka, posjeduje značajne istorijske, kulturne, ambijentalne i arhitektonske vrijednosti na osnovu kojih zavrjeđuje da bude zaštićen kao nepokretno kulturno dobro.

Kompleks Auto-kampa sa njegovom izvornom namjenom ima i posebnu vrijednost za lokalnu sredinu jer je po njemu cijeli dio naselja Dobrota dobio ime.

Pored vrijednosti koje lokalitet Auto-kampa posjeduje sam po sebi, važan je kao dio ukupnog kulturnog  pejzaža koji  je upisan na UNESCO-vu listu Svjetske baštine u čijim okvirima prdstavlja zeleni prekid u linearnom izgrađenom tkivu i čijim nestankom se devalvira i remeti karakteristika pejzaža kako je zapisana u izjavi o izuzetnoj univerzalnoj vrijednosti.

Kamp 02

Inicijativa za zaštitu kompleksa Auto-kampa u Dobroti kao nepokretnog kulturnog dobra u čijem sklopu se nalazi vrijedan objekat arhitekture XX vijeka, podnijeta je Upravi za zaštitu kulturnih dobara na osnovu Zakona o zaštiti kulturnih dobara. Inicijativu za zaštitu kompleksa Auto-kampa u Dobroti koja je podnijeta možete pogledati ovdje.

Takođe, na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama  nevladina organizacija EXPEDITIO je podnijela Zahtjev za izdavanje informacija o planovima za turističko naselje na lokaciji Auto-kamp u Dobroti, Ministarstvu održivog razvoja i turizma Crne Gore, Upravi za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore i Opštini Kotor – Sekretarijatu za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje.

Podnijeti Zahtjev za izdavanje informacija o planovima za turističko naselje na lokaciji Auto-kamp u Dobroti možete pogledati ovdje.

Inicijativa za zaštitu kompleksa Auto-kampa u Dobroti

Zahtjev za izdavanje informacija o planovima za turističko naselje na lokaciji Auto-kamp u Dobroti

logo expeditio EXPEDITIO je nevladina organizacija čija je misija podsticanje održivog prostornog razvoja u Crnoj Gori i regionu Jugoistočne Evrope kroz djelovanje u oblasti održive arhitekture, kulturnog nasljeđa, planiranja prostora, kao i kroz aktivnosti koje doprinose ukupnom razvoju civilnog društva. EXPEDITIO je osnovan 1997. godine.

Gradimo održivo!

gradimo odrzivo

ZELENA KNJIGA

Priručnik za sprovođenje energetskih pregleda zgrada

PRIRUCNIK

ODR SKOLA

Publikacije

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Ovdje pogledajte Expeditio reference

EXP publikacije1

ted ed

KOTOR YOUTUBE

Film parking day

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

Pratite nas

facebook twitter

Nemojte nikada sumnjati da mala grupa mislećih i posvećenih ljudi može promijeniti svijet. Zapravo, samo tako je oduvijek i bilo.

Margaret Mead, antropološkinja

Izdvajamo projekte u oblasti održive gradnje

ENEA - Energy Efficiency Living Lab
Suočavanje sa izazovima nedovoljne energetske efikasnosti u sektoru građevinarstva kroz podsticanje razmjene znanja među akterima iz Italije, Albanije i Crne Gore.

enea

PREFAB Ø ENERGY
Razmjena znanja radi unapređenja proizvoda i usluga u oblasti energetski efikasne prefabrikovane gradnje

poster resize

Benefit Living
GRADIMO savremene, energetski efikasne i ekonomski isplative kuće u Crnoj Gori

brosura benefit naslovna

Dani energije u Crnoj Gori
Sprovođenje kampanje "The Sustainable Energy Europe" u Crnoj Gori

drMILAPUCAR

Gradimo ekološki - gradimo sa prirodom
Kampanja sa ciljem upoznavanja šire i stručne javnosti sa različitim vidovima ekološkog graditeljstva

poster odrziva

Seminar: Održiva gradnja u Crnoj Gori, Cetinje

00 cetinje Daniel Fügenschuh

Eupravljanje prostorom - promocija EU strandarda

promocija eu standarda

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347