popovic29. juna 2015. 52 nevladine organizacije iz Crne Gore, Srbije, Hrvatske, Makedonije i Slovenije upitile su pismo predsjedniku Evropske komisije u vezi sa finansiranjem Instituta za javne politike kroz program Evropa za građane. Razlog reagovanja je odluka EC da podrži nevladinu organizaciju čiji je direktor Vladimir Beba Popović, čovjek koji je vodio nedostojnu kampanju protiv hrabre aktivistkinje civilnog društva Vanje Ćalović, ali indirektno i protiv drugih aktivistkinja i aktivista civilnog društva koji su kritički orjentisani prema crnogorskim vlastima. Jedna od potpisnica ovog pisma je i Expeditio. U nastavku pročitajte sadržaj pisma.

EVROPSKA KOMISIJA
Jean-Claude Juncker, predsjednik

Poštovani,

kao grupa nevladinih organizacija aktivnih u oblasti ljudskih prava, ravnopravnosti polova i razvoja civilnog društva dominantno u Crnoj Gori, ali i regionu, vrlo smo razočarane/i saznanjem da je Institut za javne politike, nevladina organizacija čiji je direktor Vladimir Beba Popović (http://www.publicpolicyinstitute.eu/kancelarije) dobio grant programa Evropske komisije Evropa za građane, za projekat "Ženska vlada Zapadnog Balkana”, pod ID brojem 564214 (https://eacea.ec.europa.eu/…/efc_civil_society_projects_lis…).

Vladimir Beba Popović je čovjek koji je direktno promovisao nedostojnu kampanju protiv hrabre aktivistkinje civilnog društva Vanje Ćalović, ali indirektno i protiv drugih aktivistkinja i aktivista civilnog društva koji su kritički orjentisani prema crnogorskim vlastima. Te činjenice su dobro poznate Evropskoj komisiji. Sama kampanja protiv Ćalović bila je perfidna i nemilosrdna, zasnovana na rodnoj diskriminaciji, s ciljem da uništi ne samo njen profesionalni integritet, već i lični ugled i sposobnost da vodi normalan život u svojoj zajednici. Stoga je neshvatljivo da se organizaciji kojom rukovodi čovjek koji je javno izjavio da je distribuirao video kojim se ozbiljno namjerava naškoditi integritetu jedne žene (izjava dostupna na sledećem linku: https://www.youtube.com/watch?v=hkgFVbvC9F0) dodjeljuju sredstva evropskih fondova za promociju ženskih prava.
Tražimo od Evropske komisije da povuče odluku o dodjeli pomenutog granta i obustavi dalju saradnju i finansiranje organizacija koje u svojim redovima imaju ljude koji sprovode rodnu diskriminaciju i ne poštuju ljudska prava.

S poštovanjem,

NVO Centar za ženska prava, Podgorica, Crna Gora 
NVO Sigurna ženska kuća, Podgorica, Crna Gora
NVO SOS Telefon za žene i djecu žrtve nasilja, Nikšić, Crna Gora
NVO Prima, Podgorica, Crna Gora
NVO Inkluzija, Cetinje, Crna Gora
NVO SOS Telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica, Crna Gora 
NVO Akcija za ljudska prava, Podgorica, Crna Gora
NVO Udruženje mladih s hendikepom, Podgorica, Crna Gora
NVO Udruženje paraplegičara, Podgorica, Crna Gora
NVO Centar za građansko obrazovanje, Podgorica, Crna Gora
NVO Institut “Alternativa”, Podgorica, Crna Gora

NVO “Centar za monitoring i istraživanje (CEMI), Podgorica, Crna Gora
NVO “Juventas’’, Podgorica, Crna Gora
NVO “Queer Montenegro”, Podgorica, Crna Gora
Koalicija “Saradnjom do cilja”, Crna Gora (Koalicija 95 NVO )
NVO Crnogorski ženski lobi, Podgorica, Crna Gora
NVO “Green Home”, Podgorica, Crna Gora
NVO “Mogul”, Ulcinj, Crna Gora
NVO “Ženska soba”, Podgorica, Crna Gora
NVO Centar za obuku i obrazovanje , Podgorica, Crna Gora
NVO Agencija za lokalnu demokratiju , Niksic , Crna Gora
NVO Građanska alijansa, Podgorica, Crna Gora
NVO Roditelji , Podgorica, Crna Gora 
NVO Expeditio, Kotor, Crna Gora 
NVO Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid, Podgorica, Crna Gora
NVO Udruženje samohranih roditelja, Podgorica, Crna Gor
NVO Udruženje fizioterapeuta, Podgorica, Crna Gora 
NVO "Udruženje starih zanata i vještina “Nit”, Crna Gora 
NVO “Social Life”, Podgorica, Montenegro
NGO MADOR- Mreža za afirmaciju društvene i korporativne odgovornosti, Crna Gora
NVO Zdrava donna Montenegrina, Podgorica, Crna Gora

NVO “Snažna mama”, Bijelo Polje, Crna Gora
NVO Ženska akcija, Podgorica, Crna Gora
NVO Udruženje paraplegičara Bijelog Polja i Mojkovca, Crna Gora
NVO Priča za djecu, Crna Gora
NVO Udruženje za razvoj civilnog društva, Bijelo Polje, Crna Gora
NVO “Brain”, Crna Gora
NVO CAZAS, Podgorica, Crna Gora
NVO “For life”, Podgorica, Crna Gora
NVO Bona Fide, Pljevlja
NVO Ženska grupa “Stela”, Cetinje

Hrvatska
NVO B.a.b.e , Zagreb
NVO Građanski odbor za ljudska prava (GOLJP)

Srbija
NVO Autonomni ženski centar, Beograd
NVO Udruženje ženske studije i istraživanja, Beograd
NVO Ženski proctor, Niš
NVO Ženski centar, Užice
Mreža Žene protiv nasilja
NVO ASTRA- Antitrafiking akcija, Beograd

Makedonija
Otvorena vrata /La strada Makedonija

Slovenija
Kulturno društvo TAXI ART, Ženski TAXI
----------------------------------------
EUROPEAN COMMISSION
Mr. Jean-Claude Juncker, president

Podgorica, June 25, 2015

Dear Mr. Juncker,
As a group of NGOs active in the field of human rights, gender equality and civil society development, dominantly in Montenegro, but also in the region, we were very disappointed to find out that the Public Policy Institute from Podgorica, an NGO whose director is Mr. Vladimir Beba Popovic (http://www.publicpolicyinstitute.eu/kancelarije/), was selected to be funded by the European Commission’s Europe for Citizens Programme for the Project "Zenska vlada Zapadnog Balkana. EU" / Female Government Western Balkans, under the ID 564214 (https://eacea.ec.europa.eu/…/efc_civil_society_projects_lis…).
Mr. Vladimir Beba Popovic directly promoted the excruciating campaign against the prominent and courageous civil society activist in Montenegro, Ms. Vanja Ćalović, as well as indirectly against the other civil society activists critically oriented towards Montenegrin authorities. Those facts are well known to the European Commission. The campaign against Ćalović was perfidious and ruthless, based on gender discrimination, and with the aim to destroy not only her professional integrity, but also her personal reputation and the ability to lead a normal life in her community. It is, therefore, incomprehensible that the organization headed by a man who has publicly stated that he distributed videos intended to seriously harm a woman’s integrity (the statement available at following link:https://www.youtube.com/watch?v=hkgFVbvC9F0) is awarded by EU funding for the project to promote women’s rights. 
We call upon the European Commission to withdraw its decision on the allocation of the said grant and suspend further cooperation and funding of organizations that within their ranks have people who conduct gender-based discrimination and do not respect human rights.

Sincerely,
NGO Women’s Rights Center, Podgorica, Montenegro
NGO Women’s Safe House, Podgorica, Montenegro
SOS Telephone for Women and Children –victims of violence, Niksic, Montenegro
NGO “Prima”, Podgorica, Montenegro
NGO SOS Telephone for Women and Children –victims of violence, Podgorica, Montenegro
NGO Human Rights Action, Podgorica, Montenegro 
NGO “Inclusion”, Cetinje, Montenegro 
NGO Association of Youth with Disability, Podgorica, Montenegro
NGO Association of Paraplegics of Podgorica, Montenegro 
NGO Center for Civic Education, Podgorica, Montenegro
NGO Institute “Alternative”, Podgorica, Montenegro

NGO “Center for Monitoring and Research”, Podgorica, Montenegro
NGO “Juventas’’, Podgorica, Montenegro
NGO “Queer Montenegro”, Podgorica, Montenegro
NGO Coalition “With Cooperation to the Goal”, Montenegro (Coalition of 95 NGOs)
NGO Montenegrin Women’s Lobby, Podgorica, Montenegro
NGO Green Home, Podgorica, Montenegro
NGO “Mogul”, Ulcinj, Montenegro
NGO “Women’s Room”, Podgorica, Montenegro
NGO “Education and Training Center”, Podgorica, Montenegro
NGO Agency for local democracy, Niksic , Montenegro
NGO Civic Alliance, Podgorica, Montenegro
NGO “Parents”, Montenegro 
NGO Expeditio, Montenegro 
NGO Association for Democratic Prosperity – Zid,Podgorica, Montenegro
NGO Association of Single Parents, Montenegro
NGO Association of Physiotherapists, Montenegro
NGO Association of traditional crafts and skills, "Thread"
NGO “Social Life”, Podgorica, Montenegro
NGO MADOR, The Network for Affirmation of corporate social responsibility, Montenegro 
NGO ''Healthy Montenegrin Woman'', Montenegro

NGO “Empowered mother”, Bijelo Polje, Montenegro
NGO Women’s Action, Podgorica, Montenegro
NGO Association of Paraplegics of Bijelo Polje and Mojkovac, Montenegro
NGO Story for children, Montenegro
NGO Association for Civil Society Development, Bijelo Polje, Montenegro
NGO “Brain”, Montenegro
NGO CAZAS, Podgorica, Montenegro
NGO “For life”, Podgorica, Montenegro
NGO Bona Fide, Pljevlja
NGO Women’s Group “Stela”, Cetinje

Croatia
NGO B.a.b.e , Zagreb
NGO Civic Committee for Human Rights (CCHR), Zagreb

Serbia
NGO Autonomous Women’s Center, Belgrade
NGO Association Women’s Studies and Research, Belgrade
NGO Women’s Space, Nis
NGO Women Center, Uzice
NGO Network Women against Violence
NGO ASTRA- Antitrafficking Action, Belgrade
NGO Roma Children’s Centre, Belgrade

Macedonia
Open Gate/La strada Macedonia

Slovenia
Cultural Association TAXI ART, Women’s TAXI

logo expeditio EXPEDITIO je nevladina organizacija čija je misija podsticanje održivog prostornog razvoja u Crnoj Gori i regionu Jugoistočne Evrope kroz djelovanje u oblasti održive arhitekture, kulturnog nasljeđa, planiranja prostora, kao i kroz aktivnosti koje doprinose ukupnom razvoju civilnog društva. EXPEDITIO je osnovan 1997. godine.

Gradimo održivo!

gradimo odrzivo

ZELENA KNJIGA

Priručnik za sprovođenje energetskih pregleda zgrada

PRIRUCNIK

ODR SKOLA

Publikacije

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Ovdje pogledajte Expeditio reference

EXP publikacije1

ted ed

KOTOR YOUTUBE

Film parking day

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

Pratite nas

facebook twitter

Nemojte nikada sumnjati da mala grupa mislećih i posvećenih ljudi može promijeniti svijet. Zapravo, samo tako je oduvijek i bilo.

Margaret Mead, antropološkinja

Izdvajamo projekte u oblasti održive gradnje

Portal: zelenagradnja.me
Portal zelenagradnja.me namijenjen je arhitektima, srodnim inženjerskim strukama i svima vama koji se zalažete za održivi prostorni razvoj. Portal će vam pomoći da unaprijedite svoja znanja o "zelenoj" gradnji uz sveobuhvatne informacije i savjete za kreiranje ekološki odgovornih arhitektonskih rješenja.

zelenagradnja.me baner2

ENEA - Energy Efficiency Living Lab
Suočavanje sa izazovima nedovoljne energetske efikasnosti u sektoru građevinarstva kroz podsticanje razmjene znanja među akterima iz Italije, Albanije i Crne Gore.

enea

PREFAB Ø ENERGY
Razmjena znanja radi unapređenja proizvoda i usluga u oblasti energetski efikasne prefabrikovane gradnje

poster resize

Benefit Living
GRADIMO savremene, energetski efikasne i ekonomski isplative kuće u Crnoj Gori

brosura benefit naslovna

Dani energije u Crnoj Gori
Sprovođenje kampanje "The Sustainable Energy Europe" u Crnoj Gori

drMILAPUCAR

Gradimo ekološki - gradimo sa prirodom
Kampanja sa ciljem upoznavanja šire i stručne javnosti sa različitim vidovima ekološkog graditeljstva

poster odrziva

Seminar: Održiva gradnja u Crnoj Gori, Cetinje

00 cetinje Daniel Fügenschuh

Upravljanje prostorom - promocija EU strandarda

promocija eu standarda

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347