Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

 

racOd juna 2003, EXPEDITIO obavlja još jednu ulogu, djeluje kao Regionalni centar javnog zastupanja (RAC). EXPEDITIO RAC je posvećen podršci nevladinim organizacijama i promovisanju kvalitetnijih odnosa izmedu NVO, državnih organa, poslovnog sektora i medija na teritorijama opština Kotor, Tivat, Budva, Herceg Novi, Bar i Ulcinj.


Aktivnosti sprovođene u okviru RAC-a tokom 2004. godine:

> informisanje ciljnih grupa o važnim informacijama koje se tiču jačanja kapaciteta i razvijanja odnosa među sektorima
> izrada i ažuriranje baza podataka
> pružanje savjetodavnih usluga i pomoć pri pisanju projekata, ostvarivanju kontakata sa donatorima,
vođenju finansija ...
> organizovanje treninga i obuka za nevladine organizacije i državne institucije
> organizovanje okruglih stolova, sastanaka i predavanja za predstavnike sva tri sektora
> objavljivanje štampane i elektronske verzije biltena RAC-a (četvoro-mjesečno)
> učešće u timu za izradu Strateškog plana opštine Kotor
> pružanje tehničke pomoći regionalnim centrima javnog zastupanja iz Kolašina i Ulcinja
> pružanje usluga korišćenja opreme (skener, kompjuteri, fotokopir, štampač, projektor) i prostorija EXPEDTIO za sastanke
> pružanje dizajnerskih usluga
> sprovođenje Watchdog inicijative u saradnji sa NVO Mans i Natura, itd.

REC

Mjesto: Primorske opstine
Ucesnici: Projekat sprovodi EXPEDITIO

Rezultat:
Razvoj društva u Boki Kotorskoj kroz jačanje nevladinih organizacija i poboljšanje njihovog odnosa sa privatnim i vladinim sektorom.

Partneri: -
Sponzori: USAID/ORT MAP (Montenegro Advocacy Program)

Trajanje: jun 2003-u toku

logo expeditio EXPEDITIO je nevladina organizacija čija je misija podsticanje održivog prostornog razvoja u Crnoj Gori i regionu Jugoistočne Evrope kroz djelovanje u oblasti održive arhitekture, kulturnog nasljeđa, planiranja prostora, kao i kroz aktivnosti koje doprinose ukupnom razvoju civilnog društva. EXPEDITIO je osnovan 1997. godine.

Publikacije

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Ovdje pogledajte Expeditio reference

Izdvajamo projekte

Baština-pokretač razvoja
Projekat prekogranične saradnje između Hrvatske i Crnoj Gore

Eclectis
Osnaživanje građana/ki kroz kreativne akcije u javnim prostorima

SOSTENUTO
Razmišljanje o kulturi kao faktoru ekonomskog i socijalnog razvoja

Gradski trgovi 
Oživljavanje gradskih trgova u balkanskim gradovima - Tirana, Skoplje, Kotor
Rod i prostor
Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u planiranje prostora Crne Gore
Palate Boke Kotorske
Palate na teritorijama opština Kotor, Tivat i Herceg Novi

EXP publikacije1

EXPEDITIO GALERIJA1

ted ed

KOTOR BANER

KOTOR YOUTUBE

odrziva skolal BANER

Film parking day

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

act banercic

Pratite nas

facebook twitter

Nemojte nikada sumnjati da mala grupa mislećih i posvećenih ljudi može promijeniti svijet. Zapravo, samo tako je oduvijek i bilo.

Margaret Mead, antropološkinja

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347

Preporučujemo

obecana zemlja1

press clipping banner

kotor festival