2 28. juna 2017. u Domu omladine Herceg Novi, održana je radionica Mapiranje javnih prostora u Herceg Novom i njihovo korišćenje kao preduslovi za međusektorsku saradnju u organizacji NVO Omladinski kulturni centar HN. Radionica je dio aktivnosti u sklopu projekta Novi gradski HUB koji će NVO Omladinski kulturni centar realizovati u narednih 6 mjeseci.

Jedan od ciljeva projekta je i veća iskorišćenost resursa grada u vidu oživljavanja javnih prostora kao i poboljšanje međusektorske saradnje i dijaloga.

Na koji način se dobijaju dozvole za neprofitne događaje? Koji su kriterijumi i procesi dobijanja? Koje su to javne površine koje možemo da koristimo? Da li su tvrđave u našem gradu dostupne svim organizacijama ukoliko imamo događaj od značaja za sve nas? Koje su to zgrade i prostorije u vlasništvu Opštine koje možemo da koristimo i kada? Kome da se obratimo ako mislimo da se ne postupa po pravilnicima i zakonu?

Prezentacije su održali:

  • Tatjana Rajić, NVO Expeditio iz Kotora; predstavljanje pozitivnih primera javno- civilno- privatnih partnerstva u Boki Kotorskoj
  • Goran Đurović, Koalicija NVO- Saradnjom do cilja; predstavljanje Inicijative za donošenje uredbe o kriterijumima i postupku davanja prostora i imovine u državnom vlasništvu na korišćenje NVO
  • Nikša Grgurević, Direktor Agencije za izgradnju i razvoj Herceg Novog, predstavljanje mogućnosti za saradnju Agencije i civilnog sektora
  • Nataša Tatalović, Sekretarijata za društvene djelatnosti, predstavljanje podrške civilnom sektoru od strane Sekretarijata

Projekat Novi gradski HUB je finansiran je od strane Fonda za aktivno građanstvo-fAKT kroz program “De Facto Active”, koji finansira Evropska Unija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori kroz program IPA 2014 Instrument za civilno društvo.

FaLang translation system by Faboba