Prcanj Sloliv 01U okviru projekta “Stazama kroz Svjetsku baštinu – Unapređenje turističke ponude grada i podsticanje aktivnog života građana kroz promovisanje pješačkih i planinarskih staza Područja Kotora” počinje se sa aktivnostima na čišćenju, markiranju i promovisanju pješačke staze Glavati-Prčanj-Stoliv.
Projekat “Stazama kroz Svjetsku baštinu” se realizuje pod pokroviteljstvom Opštine Kotor i odobren je na Javnom konkursu za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju nevladinih organizacija u opštini Kotor za 2017. godinu.

Iako se Prirodno i kulturno-istorijsko područje Kotora (Područje Kotora) nalazi na UNESCO-voj listi Svjetske baštine skoro četiri decenije na žalost još uvjek nema dovoljno promotivnog i edukativnog materijala o Području kao cjelini i vrijednostima kulturnog pejzaža. Pješačke i planinarske staze predstavljaju značajan dio visočije zone Područja Kotora, i posebno su atraktivne za sagledavanje cijelog zaliva Boke Kotorske. One su samo u manjoj mjeri valorizovane, iako predstavljaju značajan resurs za korišćenje kako od strane građana/ki područja tako i od strane turista.

Ciljevi projekta „Stazama kroz Svjetsku baštinu“ su slijedeći:
- Podizanje nivoa svijesti kod lokalnog stanovništva i turista o vrijednostima Prirodno i kulturno-istorijskog područja Kotora, kao Svjetske baštine, kroz promovisanje ukupnog kulturnog pejzaža koji je jedan od osnovnih elemenata izuzetne univerzalne vrijednosti Područja
- Sagledavanje stanja i potencijala za korišćenje pješačkih i planinarskih staza u okviru Područja Kotora, kao značajnog segmenta ukupnog kulturnog pejzaža koji bi trebalo vrednovati, očuvati i unaprjeđivati
- Unapređenje turističke ponude grada i podsticanje aktivnog života građana putem aktiviranja alternativnih vrsta eko/aktivnog i kulturnog turizma (outdoor, hiking, ruralni,...) na Području Kotora, kroz analizu, mapiranje i izradu informativnog i promotivnog materijala o pješačkim i planinarskim stazama

Kroz projekat se sprovodi identifikacija i analiza svih pješačkih i planinarskih staza na Području Kotora nakon čega će se definisati preporuke za dalje aktivnosti vezano za njihovu valorizaciju, korišćenje i promociju. Planirano je da se jedan dio najatraktivnijih planinarskih i pješačkih staza na Području Kotora raščisti, re-markira i da se za njih pripreme detaljne informativne mape.

Nakon terenskog obilaska došlo se do zaključka da je stara pješačka staza na padinama Vrmca u gornjoj zoni Prčanja i Stoliva, koja polazi od uvale Glavati, pored Stare Župne crkve na Prčanju preko Gornjeg do Donjeg Stoliva, izuzetno atraktivna a da se na žalost ne koristi dovoljno. Staza nije održavana, a u nekim zonama je i zarasla. Staza nije adekvatno markirana, postoje segmenti na kojima bi trebalo obnoviti markacije i segmenti koji nisu markirani, posebno pristupne staze od kojih većina nie označena.

Ta stara, vjerovatno još srednjevjekovna, staza koja povezuje prvobitna naselja u gornjoj zoni, prolazi kroz veoma zanimljive i raznovrsne predjele: ruralne cjeline sa ostacima objekata prvobitnog naselja, maslinjake na terasastim docima, kraški predio, šume, sve sa atraktivnim vizurama na Kotorski dio zaliva. Na austro-ugarskom katastarskom planu nazvana je kao „strada sottomonte“. Posebna atraktivnost ove staze je što se na njoj nalaze veoma značajni sakralni objekti: crkva Sv. Ane u uvali Glavati, crkva Sv. Petra na imanju Sbutega, Stara župna crkva u Prčanju, crkva Sv. Petra u Mržepu (dio Stoliva).

Smatramo da ova staza ima izuzetan potencijal, i da bi se njenim aktiviranjem izuzetno doprinijelo unaprjeđenju turističke ponude grada ali i prostora za aktivni život lokalnog stanovništva.

Zbog toga je odlučeno da fokus terenskog rada, kojim će se sprovesti: rasčišćavanje zaraslih djelova staze, markacija i remarkacija, bude ova staza, kao i da se za nju izradi detaljna informativna mapa. Mapa će biti urađena na crnogorskom i engleskom jeziku, biće štampana i dostavljena kako Turističkoj organizaciji tako i Mjesnim zajednicama i drugim lokalnim akterima, kao bi se mogla besplatno distribuirati mještanima i turistima.

Planirano je da se ova aktivnost realizuje uz saradnju sa Turističkom organizacijom Kotor, planinarskim klubovima i lokalnim zajednicama Prčanj i Stoliv.

Prcanj Sloliv 02

Prcanj Sloliv 03

Prcanj Sloliv 04

Prcanj Sloliv 05

Prcanj Sloliv 06

Prcanj Sloliv 07

logo expeditio EXPEDITIO je nevladina organizacija čija je misija podsticanje održivog prostornog razvoja u Crnoj Gori i regionu Jugoistočne Evrope kroz djelovanje u oblasti održive arhitekture, kulturnog nasljeđa, planiranja prostora, kao i kroz aktivnosti koje doprinose ukupnom razvoju civilnog društva. EXPEDITIO je osnovan 1997. godine.

Publikacije

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Ovdje pogledajte Expeditio reference

Izdvajamo projekte

Baština-pokretač razvoja
Projekat prekogranične saradnje između Hrvatske i Crnoj Gore

Eclectis
Osnaživanje građana/ki kroz kreativne akcije u javnim prostorima

SOSTENUTO
Razmišljanje o kulturi kao faktoru ekonomskog i socijalnog razvoja

Gradski trgovi 
Oživljavanje gradskih trgova u balkanskim gradovima - Tirana, Skoplje, Kotor
Rod i prostor
Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u planiranje prostora Crne Gore
Palate Boke Kotorske
Palate na teritorijama opština Kotor, Tivat i Herceg Novi

EXP publikacije1

EXPEDITIO GALERIJA1

ted ed

KOTOR BANER

KOTOR YOUTUBE

odrziva skolal BANER

Film parking day

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

act banercic

Pratite nas

facebook twitter

Nemojte nikada sumnjati da mala grupa mislećih i posvećenih ljudi može promijeniti svijet. Zapravo, samo tako je oduvijek i bilo.

Margaret Mead, antropološkinja

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347

Preporučujemo

obecana zemlja1

press clipping banner

kotor festival