WHS Kotor 01Expeditio je u julu 2019. godine započeo sprovođenje projekta "UPOZNAJMO, DA BISMO ČUVALI - Svjetska baština Područja Kotora". Projekat je podržan u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD koji finansira Evropska unija, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). U Crnoj Gori, ReLOaD program sprovodi se u partnerstvu sa opštinama Kotor, Tivat, Nikšić, Pljevlja i Podgorica.

Cilj projekta je povećanje nivoa edukovananosti i informisanosti građana/ki i turista o obuhvatu, vrijednostima i značaju Prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora kao područja Svjetske baštine, i biće realizoavn tokom 10 mjeseci. Više o projektu možete pročitati u nastavku.

 
O projektu UPOZNAJMO, DA BISMO ČUVALI - Svjetska baština Područja Kotora
 

Prirodno i kulturno-istorijsko područje Kotora (Područje Kotora) upisano je na UNESCO-vu Listu Svjetske baštine 1979. godine, zbog izuzetne univerzalne vrijednosti koju posjeduje, a koja se ogleda u vrijednosti njegovog kulturnog pejzaža. Područje Kotora se već više od 15 godina nalazi pod velikim pritiskom prekomjerne urbanizacije koja u sadašnjem trenutku može ozbiljno ugroziti njegovu izuzetnu univerzalnu vrijednost. Jedan od razloga zabrinjavajućeg stanja Područja Kotora i degradacije njegovih vrijednosti je činjenica da generalno u javnosti, a ni među donosiocima odluka, ne postoji svijest o tome što podrazumijeva Područje Kotora, što sve obuhvata i koje su to izuzetne univerzalne vrijednosti zbog kojih se ono nalazi na Listi Svjetske baštine. Na žalost veći dio stanovnika misli da je na UNESCO-voj Listi samo Kotor, i ne postoji svijest o tome da je cijeli kulturni pejzaž, koji obuhvata Kotorsko-Risanski dio zaliva, područje Svjetske baštine. Takođe, ne postoji ni svijest o značaju i prednostima pripadanja UNESCO-voj Listi Svjetske baštine, i najčešće se status zaštite doživljava kao kočnica „razvoja“ i urbanizacije.

Područje Kotora se nalazi na Listi Svjetske baštine već pune četiri decenije, i njegove pojedinačne i ukupne vrijednosti se istražuju, obrađuju i prezentuju na stručnom nivou, međutim, na žalost još uvjek nema adekvatnog, javnosti dostupnog, promotivnog i edukativnog materijala o Području kao cjelini i njegovim vrijednostima.

Projekat „UPOZNAJMO, DA BISMO ČUVALI - Svjetska baština Područja Kotora“ prije svega ima za cilj doprinos očuvanju statusa Prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora na UNESCO-voj Listi svjetske baštine kroz prezentaciju i popularizaciju područja i podizanje nivoa svijesti građana/ki i turista o njegovim vrijednostima i značaju. Specifični cilj projekta je povećanje nivoa edukovananosti i informisanosti građana/ki i turista o obuhvatu, vrijednostima i značaju Prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora kao područja Svjetske baštine.

Ciljne grupe projekta „UPOZNAJMO, DA BISMO ČUVALI - Svjetska baština Područja Kotora“ su: građjani/ke koji žive na teritoriji Svjetske baštine Područja Kotora kao i turisti/nje koji posjećuju grad Kotor i okolinu.

Metode koje će se koristiti da bi se ostvarili projektni ciljevi podijeljena su u u okviru dvije glavne cjeline:
- priprema i distribucija informativnog i promotivnog materijala o Prirodno i kulturno-istorijskom području Kotora kao području Svjetske baštine, i
- sprovođnje edukativne kampanje o vrijednostima Prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora

Kroz projekat će biti pripremljena publikacija i mapa o Prirodnom i kulturno-istorijskom području Kotora na kojima će biti date sve ključne informacije o Području i njegovim vrijednostima, kao i o značaju statusa Svjetske baštine. Sav informativni i promotivni materijal koji će biti pripremljen kroz projekat biće zasnovan na stručnim podlogama, ali predstavljen na savremeni i inovativan način, tako da bude lako razumljiv i zanimljiv za širu javnost.

Na početku edukativne kampanje biće sprovedeno online istraživanje o nivou informisanosti i edukovanosti stanovništva i turista o Svjetskoj baštini i Području Kotora. Poseban fokus kampanje će biti na web sajtu Područja Kotora koji će biti pripremljen i na korištenju društvenih mreža (facebook i instagram) na kojima će se promovisati i edukovati građane/ke o vrijednostima Područja Kotora kao području Svjetske baštine. Rezultati projekta će biti predstavljeni na završnoj prezentaciji u Kotoru.Očekujemo da će aktivnosti projekta UPOZNAJMO, DA BISMO ČUVALI imati dugoročne koristi za građjane/ke koji žive na teritoriji Svjetske baštine Područja Kotora. Kroz projekat će se dobiti kvalitetan, stručno utemeljen i savremeno interpretiran, informativni i promotivni materijal o Prirodnom i kulturno-istorijskom području Kotora kao području Svjetske baštine. Takođe, u samom nazivu projekta stoji ubjeđenje da stepen poznavanja vrijednosti koje nas okružuju, povećava šansu da ćemo osjećati ponos i pripadnost tom prostoru, što će dugoročno stvoriti motivaciju da ga čuvamo i brinemo o njemu. Jačanjem svijesti i povećanjem edukovanosti stanovnika/ca, vjerujemo da će biti moguće kreirati kritičko mišljenje o važnosti da se vrijednosti zaštićenog područja u najvećoj mogućoj mjeri očuvaju.

Trajanje projekta je 10 mjeseci.

-----------------

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) finansira Evropska unija, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). U Crnoj Gori, ReLOaD program se sprovodi u partnerstvu sa opštinama Kotor, Tivat, Nikšić, Pljevlja i Podgorica.

logotipi za sajt resize 

EXPEDITIO is a non-governmental organization whose mission is to encourage sustainable spatial development in Montenegro and SEE region through activity in the fields of sustainable architecture, cultural heritage, urban planning and through projects that encourage overall development of the civil society. Expeditio was established in 1997.

Gradimo održivo!

gradimo odrzivo

ZELENA KNJIGA

Priručnik za sprovođenje energetskih pregleda zgrada

PRIRUCNIK

ODR SKOLA

Publications

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Here you can see Expeditio references.

EXP publikacije1

ted ed

KOTOR YOUTUBE

Film parking day

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

Follow us

facebook twitter

Never doubt that a small group of thoughtful, committed people can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has.
Margaret Mead, anthropologist

Izdvajamo projekte u oblasti održive gradnje

ENEA - Energy Efficiency Living Lab
Suočavanje sa izazovima nedovoljne energetske efikasnosti u sektoru građevinarstva kroz podsticanje razmjene znanja među akterima iz Italije, Albanije i Crne Gore.

enea

PREFAB Ø ENERGY
Razmjena znanja radi unapređenja proizvoda i usluga u oblasti energetski efikasne prefabrikovane gradnje

poster resize

Benefit Living
GRADIMO savremene, energetski efikasne i ekonomski isplative kuće u Crnoj Gori

brosura benefit naslovna

Dani energije u Crnoj Gori
Sprovođenje kampanje "The Sustainable Energy Europe" u Crnoj Gori

drMILAPUCAR

Gradimo ekološki - gradimo sa prirodom
Kampanja sa ciljem upoznavanja šire i stručne javnosti sa različitim vidovima ekološkog graditeljstva

poster odrziva

Seminar: Održiva gradnja u Crnoj Gori, Cetinje

00 cetinje Daniel Fügenschuh

Eupravljanje prostorom - promocija EU strandarda

promocija eu standarda

Expeditio results

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347