Expeditio - radni kamp za restauraciju drvenih prozoraNa osnovu Odluke Komisije Ministarstva kulture o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama na osnovu Javnog konkursa „Razvijajmo kulturne navike!“ Expeditiu su odobrena sredstva za realizaciju projekta "Istraživanje: Organizacije u oblasti kulturne baštine u Crnoj Gori / analiza stanja, potreba i uslova za razvoj".

Sažetak projekta

Istraživanja i analize su preduslov za kreiranje budućih politika, strategija, mjera i aktivnosti u jednom sektoru. Sveobuhvatno istraživanje organizacija koje se bave kulturnom baštinom, koje podrazumijeva analizu njihovih potreba, problema sa kojim se suočavaju i kapacita kojima raspolažu, trenutno ne postoji u Crnoj Gori

Pod “organizacijama” u sektoru kulturne baštine, podrazumijevamo:

  • domaće i strane nevladine organizacije u Crnoj Gori
  • domaće i strane fondacije
  • ostale tipove organizacija koje budu prepoznate (neformalne grupe građana i dr.)

Projekat Organizacije u oblasti kulturne baštine u Crnoj Gori direktno doprinosi ostvarenju strateškog cilja “Unapređenje djelatnosti kulture - Strateško planiranje u kulturi (istraživački projekti)” sprovođenjem Istraživanja o organizacijama koje djeluju u oblasti baštine. Projekat podrazumijeva slj. aktivnosti:

A1. Koordinacija i administracija

A2. Izrada metodologije rada na Istraživanju

A3. “Desk research” - identifikacija i mapiranje organizacija

A4. Identifikacija i mapiranje organizacija putem javnog poziva

A5. Anketiranje organizacija koje djeluju u oblasti kulturne baštine u Crnoj Gori

A6. Sprovođenje polu-strukturisanih intervjua sa predstavnicima/ama iskusnijih organizacija

A7. Organizacija i sprovođenje fokus grupa

A8. Obrada istraživanja – Analiza stanja/kapaciteta i potreba organizacija koje djeluju u oblasti kulturne baštine

A9. Kreiranje Preporuka za dalji razvoj organizacija koje djeluju u oblasti kulturne baštine u Crnoj Goru

A10. Priprema Finalne verzije Istraživanja: Organizacije u oblasti kulturne baštine u Crnoj Gori / analiza stanja, potreba i uslova za razvoj /

A11. Predstavljanje rezultata istraživanja

A12. Distribucija Istraživanja i njegova prezentacija u elektronskoj verziji

Sagledavanje organizacija koje djeluju u sektoru kulturne baštine do sada nije bilo tretirano u dovoljnoj mjeri, te će njihovo temeljno istraživanje doprinijeti budućim aktivnostima javnog, privatnog i civilnog sektora na polju kulturne baštine i njenih segmenata (nepokretna, pokretna i nematerijalna baština).

Dužina trajanja projekta: 12 mjeseci

Odobreni budžet: 13.028,00 €

--------------

Odluku je donijela Komisija Ministarstva kulture za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. godini u oblastima umjetnosti i kulture.

logo expeditio EXPEDITIO je nevladina organizacija čija je misija podsticanje održivog prostornog razvoja u Crnoj Gori i regionu Jugoistočne Evrope kroz djelovanje u oblasti održive arhitekture, kulturnog nasljeđa, planiranja prostora, kao i kroz aktivnosti koje doprinose ukupnom razvoju civilnog društva. EXPEDITIO je osnovan 1997. godine.

Publikacije

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Ovdje pogledajte Expeditio reference

Izdvajamo projekte

Baština-pokretač razvoja
Projekat prekogranične saradnje između Hrvatske i Crnoj Gore

Eclectis
Osnaživanje građana/ki kroz kreativne akcije u javnim prostorima

SOSTENUTO
Razmišljanje o kulturi kao faktoru ekonomskog i socijalnog razvoja

Gradski trgovi 
Oživljavanje gradskih trgova u balkanskim gradovima - Tirana, Skoplje, Kotor
Rod i prostor
Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u planiranje prostora Crne Gore
Palate Boke Kotorske
Palate na teritorijama opština Kotor, Tivat i Herceg Novi

EXP publikacije1

EXPEDITIO GALERIJA1

ted ed

KOTOR BANER

KOTOR YOUTUBE

odrziva skolal BANER

Film parking day

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

act banercic

Pratite nas

facebook twitter

Nemojte nikada sumnjati da mala grupa mislećih i posvećenih ljudi može promijeniti svijet. Zapravo, samo tako je oduvijek i bilo.

Margaret Mead, antropološkinja

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347

Preporučujemo

obecana zemlja1

press clipping banner

kotor festival