klimatske promjene. image: violetanoy.comExpeditio je sa Upravom javnih radova potpisao ugovor za realizaciju projekta ClimCity odobrenog u okviru javnog poziva Increased Awareness on Environmental and Climate Action Policies, EuropeAid/166754/ID/ACT/ME. Generalni cilj ovog projekta je povećanje svijesti i kapaciteta zaposlenih u crnogorskim škoalama za sprovođenje nastavne teme urbano prilagođavnje klimatskim promjenama.

Specifični ciljevi projekta ClimCity:

  • Povećati svijest i znanje kod nastavnika/ca i učenika/ca u crnogorskim školama o uticaju klimatskih promjena na život u gradovima, kao i o strategijama za suočavanje s njima;
  • Izgraditi kapacitet crnogorskih nastavnika/ca za bavljenje temom prilagođavnje klimatskim promjenama u gradovima, kroz programe obuke i kreiranje nastavnog materijala;

Predviđene aktivnosti u okviru projekta ClimCity:

A1 Štampa postera „Održiva škola“ s najmanje 70 pojmova koji objašnjavaju teme održivog razvoja, klimatskih promjena i zaštite životne sredine - na primjeru škole i školskog dvorišta;
A2. Promotivni video o važnosti i utjecaju klimatskih promjena na život u gradaovima i ideji stvaranja školskih bašti (trajanje 3-5 minuta);
A3. Kampanja na društvenim mrežama sa ca. 120 objava o klimatskim promjenama u gradovima, uz promociju aktivnosti i rezultata projekta ClimCity;
A4. Završna konferencija projekta za najmanje 30 učesnika/ca;
A5. Sprovođenje akreditovanog programa „Održivi gradovi i naselja“ kroz šest (6) radionica za crnogorske nastavnike/ce osnovnih škola na temu klimatskih promjena u gradovima;
A6. Stvaranje tri (3) školske bašte u crnogorskim osnovnim školama kroz radionice sa 250 učenika/ca (praktične aktivnosti u kojima se učenici/e edukuju o klimatskim promjenama i važnosti zelenila i proizvodnje hrane u urbanim sredinama);
A7. Jednodnevni trening za „Kreiranje školskih bašta“ za najmanje 40 nastavnika/ca osnovnih škola u Crnoj Gori;
A8. Prevođenje na crnogorski jezik najmanje 15 videozapisa TED-Ed koji se bave temom klimatskih promjena;
A9. Izrada ilustrovanog Priručnika o stvaranju školskih bašta;
A10. Distribucija priručnika i postera u najmanje 100 osnovnih škola u Crnoj Gori;

Vodeći partner: NVO Expeditio, Kotor

Partner na projektu: NVO Eco Logic, Podgorica

Trajanje projekta je 18 mjeseci.

Budžet odobren od strane EU (90%): 73,800.00 eu.

Kofinansiranje od strane Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija (10%): 8,200.00 €

------------------

Projekat finansira Evropska unija, a sufunansira Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija.

FaLang translation system by Faboba