clim cityU okviru projekta ClimCity započela je realizacija radionica na temu gradova i klimatskih promjena kao dio projektne aktivnosti "Školska bašta – integralna učionica“. Fokus je na ulogu održivih škola kao edukativnog ambijenata u kojima stasavaju mlade generacije. Usljed uslova nastalih pandemijom Korona virusa, radionice su počele da se realizuju u dvije do tri predviđene škole – OŠ Maksim Gorki i OŠ Dragiša Ivanović. Od oktobra 2021. godine će biti uključena i treća škola.

Pored nosioca projekta NVO Expeditio iz Kotora, partneri u dijelu implemetacije seta aktivnosti iz programa "Školska bašta – integralna učionica“ je i Eco Logic iz Podgorice.

U okviru dosadašnjih aktivnosti projekta u školama pokrenut je proces odabira škola na osnovu njihovih mogućnosti  da učestvuju u projektu, ali i infrastrukturnim potencijalima na kojima se projekat može realizovati. U tom pravcu obavljeni su sastanci sa upravama škola, nastavnim osobljem i započete su uvodne radionice.

Radionice se rade sa trećim, četvrtim i petim razredom kroz kreiranje zelenih sekcija koje će sistematično proći tematske radionice na temu ekologije, zaštite životne sredine, održivog razvoja, ali i korištenja znanja i alata iz oblasti urbane poljoprivrede, zelenog urbanizma i urbanog planiranja u pravcu smanjenja negativnih efekata klimatskih promjena.

Do sada su odrađene tri radionice sa djecom koja se prvi put susreću sa konceptom,  i dvije sa djecom čija je škola imala prilike da sudjeluje u programu Školska bašta (dvije radionice). U radionicama je, zbog epidemioloških uslova učestvovao manji broj djece – po dvije grupe od po 17 učenika.

Radionice:

  • Školska bašta i klimatske promjene (Maksim Gorki) / Teme i metode: Školska bašta kao mikroklimatska tačka – Šta je bašta i kako u susret klimatskim promjenama; Bašta kao prostor u kojem učimo o prirodi; Aktivna igra.
  • Četiri eko odgovora (Maksim Gorki i Dragiša Ivanović) / Teme i metode: Upoznavanje sa problemima i potencijalnim alatima koji dovode do rješenja (pošumljavanje, planiranje prostora, tretmani otpada, resursi i energije); Aktivna igra; Posteri sa rješenjima
  • Priroda i grad (Maksim Gorki) / Teme i metode: Zelene površine u gradovima i važni elementi ekosistema u urbanim sredinama;
  • Samoodrživost - povezanost sa prirodomi upravljanje ljudskim potrebama (Maksim Gorki) / Teme i metode: Principi ravnoteže (uzimanje i davanje); Čovjekov uticaj na prirodu i uticaj prirode na čovjeka; odnos Grad – Priroda; Aktivna igra;
  • Klimatske promjene – Od ledenog doba do danas (Dragiša Ivanović) / Teme/Metode: Sticanje uvida u razliku između vremenskih prilika i klime i klimatskih promjena. Promejne klime na planeti i faktori promjene; Sticanje uvida u antropogene faktore klimatskih promjena; Globalno otopljavanje; Korišten kratki dokumentarni film; Korišteni inserti iz crtanog filma Ice Age u kojem se prate iskustvca junaka sa ledenim dobom i tadašnjim otopljavanjem; Kviz.

climcity1climcity2

climvoty3

Iako prioritetno koncipirane kao radionice iz oblasti zelenog obrazovanja, aktivnosti koje se realizuju sa učenicima su intersekcionog karaktera i u skladu sa savremenim kurikulumom nastave i principima individualizacije u nastavi, u radionice su integrisane i razne pedagoške i didaktičke metode koje doprinose kvalittnijem procesu sticanja novih znanja. Stoga, danas možemo reći da ove radionice čini integralnim to što su zelene tematske cjeline dopunjenjene raznim aktivnostima od NLP-a, preko aktivnih igara koje se tiču socijalinih vještina do aktivnosti koje se bave motoričkim i psiho-fizičkim razvojem kod djece.

 -------------------------- 

co funded by EU

EXPEDITIO is a non-governmental organization whose mission is to encourage sustainable spatial development in Montenegro and SEE region through activity in the fields of sustainable architecture, cultural heritage, urban planning and through projects that encourage overall development of the civil society. Expeditio was established in 1997.

Gradimo održivo!

gradimo odrzivo

ZELENA KNJIGA

Priručnik za sprovođenje energetskih pregleda zgrada

PRIRUCNIK

ODR SKOLA

Publications

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Here you can see Expeditio references.

EXP publikacije1

ted ed

KOTOR YOUTUBE

Film parking day

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

Follow us

facebook twitter

Never doubt that a small group of thoughtful, committed people can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has.
Margaret Mead, anthropologist

Izdvajamo projekte u oblasti održive gradnje

Portal: zelenagradnja.me
Portal zelenagradnja.me namijenjen je arhitektima, srodnim inženjerskim strukama i svima vama koji se zalažete za održivi prostorni razvoj. Portal će vam pomoći da unaprijedite svoja znanja o "zelenoj" gradnji uz sveobuhvatne informacije i savjete za kreiranje ekološki odgovornih arhitektonskih rješenja.

zelenagradnja.me baner2

ENEA - Energy Efficiency Living Lab
Suočavanje sa izazovima nedovoljne energetske efikasnosti u sektoru građevinarstva kroz podsticanje razmjene znanja među akterima iz Italije, Albanije i Crne Gore.

enea

PREFAB Ø ENERGY
Razmjena znanja radi unapređenja proizvoda i usluga u oblasti energetski efikasne prefabrikovane gradnje

poster resize

Benefit Living
GRADIMO savremene, energetski efikasne i ekonomski isplative kuće u Crnoj Gori

brosura benefit naslovna

Dani energije u Crnoj Gori
Sprovođenje kampanje "The Sustainable Energy Europe" u Crnoj Gori

drMILAPUCAR

Gradimo ekološki - gradimo sa prirodom
Kampanja sa ciljem upoznavanja šire i stručne javnosti sa različitim vidovima ekološkog graditeljstva

poster odrziva

Seminar: Održiva gradnja u Crnoj Gori, Cetinje

00 cetinje Daniel Fügenschuh

Upravljanje prostorom - promocija EU strandarda

promocija eu standarda

Expeditio results

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347