MIN KAPITALNIH21. marta 2022. Ministarstvo kapitalnih investicija raspisalo je Javni konkurs za raspodjelu sredstava NVO u oblasti energetike i energetske efikasnosti. Komisija za raspodjelu sredstava na sajtu Ministarstva 13. maja postavila je Obavještenje da nijedna, od deset NVO koje su predale projekte na ovom raspisu, kroz svoje ciljeve i djelatnosti dostavljenih statuta, nema definisanu oblast od javnog interesa iz ovog konkursa, kao oblast svoga djelovanja. Sve prijave su odbijene uz napomenu da će Komisija razmotriti mogućnost raspisivanja novog konkursa za oblast energetike i energetske efikasnosti u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama. Nakon uvida u gore navedeno Obavještenje, Expeditio je uputio Komisiji Žalbu jer smatramo da se, kada je u pitanju naša organizacija, dogodio previd jer u našem statutu kao djelatnost stoji ODRŽIVA ARHITEKTURA što je širi pojam koji sadrži ENERGETSKU EFIKASNOST. U nastavku možete pročitati sadržaj Žalbe i reakciju komisije.

-------------------------------------

Ministarstvo kapitalnih investicija

Rimski trg 46 81000 Podgorica, Crna Gora

Komisiji za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti energetike i energetske efikasnosti za 2022. godinu

ŽALBA NVO EXPEDITIO NA OBAVJEŠTENJE BROJ: 01-056/22-3104/2 OD DANA 13.05.2022.

Poštovane g-đe Popović, Maraš i Čađenović,

Nakon uvida u gore navedeno Obavještenje, upućujemo Žalbu na stav iznesen u njemu jer smatramo da se, kada je u pitanju naša organizacija, dogodio grubi previd. U Obaviještenju se tvrdi da: “nijedna NVO kroz svoje ciljeve i djelatnosti dostavljenih statuta, nema definisanu oblast od javnog interesa iz ovog konkursa, kao oblast svoga djelovanja.”

EXPEDITIO je NVO koja se 25 godina bavi Održivim prostornim razvojem i održivom arhitekturom, kao dijelom održivog razvoja. Nadalje, održiva arhitektura je širi pojam koji podrazumijeva, između ostalog, i energetsku efikasnost u oblasti građenja. U našoj Misiji na str. 2 Statuta je navedeno:

“Misija EXPEDITIO je: EXPEDITIO je nevladina organizacija čija je misija podsticanje održivog prostornog razvoja u Crnoj Gori i regionu kroz djelovanje u oblasti održive arhitekture, kulturnog nasljeđa, planiranja prostora, kao i kroz aktivnosti koje doprinose ukupnom razvoju civilnog društva.”

Moramo još jednom podvući da je ODRŽIVA ARHITEKTURA širi pojam koji u sebi sadrži i energetsku efikasnost, ili u svojoj definiciji: Sustainable architecture is architecture that seeks to minimize the negative environmental impact of buildings through improved efficiency and moderation in the use of materials, energy, development space and the ecosystem at large. Sustainable architecture uses a conscious approach to energy and ecological conservation in the design of the built environment. [wikipedia]

Takođe, na str. 3 smo definisali da je jedan od principa kojim se rukovodimo u radu a to je: “Briga o prostoru i životnoj sredini: Promovišemo pristup u građenju i planiranju prostora koji podrazumijeva brigu o životnoj sredini. Sektor gradnje je veliki potrošač energije i odgovoran je za visok stepen zagađenja. Naša vizija je da održivo građenje i planiranje ne bude izuzetak već uobičajan pristup u arhitekturi.”, a na strani 3, takođe je navedeno da: “Promoviše princip održivog razvoja i savremenih tendencija u oblasti arhitekture,urbanizma i prostornog planiranja” što takođe može da podrzumeva i teme energetske efikanosti.

Takođe, programska direktorka naše organizacije je već 14 godina licencirana za izradu energetskih pregleda i aktivno se time bavi, i to u skoro neprekidnoj saradnji sa vašim Ministarstvom, jedna je od autorki “Priručnika o izradi energetskih pregleda”, dio je lokalnog tima za izradu nacionalnog softwara za proračun energetskih karakteristika zgarada MEEC i sl.

EXPEDITIO se već više od 20 godina se bavi ovom temom u velikom broju projekata, vrlo često upravo u saradnji i sa predstavnicima vašeg Ministarstva, ranije Jedinice za energetsku efikanost, zatim i Direktorata, i vjerujemo da je ovo samo jedna proceduralna greška i ne razumjevanje jednog stručnog termina. Dakle, naša organizacije nije samo zainteresovana za ovu temu, već poseduje veoma stručno znanje i upravo je i konkurisala sa projektom koji je u domenu naše ekspertize.

Na kraju, ukoliko bi svaki EU raspis insistirao da se pojmovi iz naziva programa doslovno i bukvalno pronađu u statutima organizacija i institucija, naročito kada je u pitanju sprovođenje inovativnih ideja, mijenjali bismo svoje statute radi svakog raspisa i bavili bismo se isključivo birokratijom. Takvo strogo birokratsko inistiranje na formalnostima, bez suštinskog razmijevanja misija organizacije i samih projektnih ideja, svakako ne doprinosi istinskom razvoju našeg društva. Naša organizacija postoji preko 25 godina, sproveli smo preko stotinu projekata, od toga bar 1/4 u oblasti energetske efikasnosti. Neke od njih, koje čak u samom nazivu sadrže pojam energetske efikasnosti, finansirala je EU (npr. „Enea – Energy Efficiency Living Lab“, „PREFAB 0 ENERGY“) i nikada nam nije traženo da mijenjamo statut. Vjerujemo da Vam je poznato koliko je stroga EU administracija kada je u pitanju raspodjela fondova. Isključivo kvalitet projektne ideje, naše reference u toj oblasti i okvir djelovanja definisan statutom nas je preporučivao za podršku od strane donatora.

Smatrajući da je vaša odluka, definisana u Obaveštenju u kojem prekidate proces raspodele sredstava za nevladine organizacije, obavijestili smo i Ministarstvo javne uprave, smatrajući da je je potrebno pokrenuti Inicijativu za pokretanje postupka inspekcijskog nadzora pokušavajući da zaštitimo naš interes. Žao nam je što je do ovoga došlo i nadamo se da ćete još jednom razmotriti svoju odluku.

Verujemo da vam namera nije loša ali insistiramo da se još jednom preispita stav iz ovog Obavještenja jer razlog koji se navodi kao objašnjenje, bar što se tiče naše organizacije, apsolutno ne stoji.

S poštovanjem, Za EXPEDITIO

Biljana Gligorić, programska direktorka

Tatjana Rajić, izvršna direktorka

13. jun 2022.

---------------------

ODGOVOR Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti energetike i energetske efikasnosti za 2022. godinu

 

Poštovana,

Sa žaljenjem konstatujemo da niko, pa ni Vi nijeste podnijeli urednu dokumentaciju po Javnom konkursu za rapodjelu sredstava nevladinim organizacijama za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti energetike i energetske efikasnosti za 2022. godinu.

Dana 15.6.2022. godine, elektronskim putem dostavili ste žalbu na naše Obaviještenje od 13.5.2022. godine, te stoga Vas obavještavamo sljedeće:

Javnim konkursom za rapodjelu sredstava nevladinim organizacijama za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti energetike i energetske efikasnosti za 2022. godinu su bili jasno predviđeni uslovi, a koje mora da ispuni NVO koja podnosi prijavu, a jedan od njih je da:

  • kroz ciljeve i djelatnosti u Statutu, definisala oblast od javnog interesa iz ovog konkursa kao oblast svog djelovanja

Budući da nijedna NVO u okviru dostavljenih statuta, nije imala definisanu oblast od javnog interesa iz predmetnog konkursa, kao oblast svoga djelovanja sve pristigle prijave su odbijene.

Komisija će do kraja ovoga mjeseca na sajtu Ministarstva kapitalnih investicija objaviti obavještenje za sve zainteresovane NVO, da će konkurs za raspodjelu sredstava NVO za oblast energetika i energetska efikasnosti ponovo objaviti, uz preporuku NVO da svoje statute upodobe u skladu sa javnim konkursom i izvrše izmjene u Ministarstvu javne uprave.

S poštovanjem,

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti energetike i energetske efikasnosti za 2022. godinu

Ana Popović, predsjednica

Tijana Čađenović, član

Nataša Maraš, član

16. jun 2022.

------

ODGOVOR ODJELJENJA UPRAVNE INSPEKCIJE MINISTARSTVA JAVNE UPRAVE 

7.7.2022.

odgovor min uprave

logo expeditio EXPEDITIO je nevladina organizacija čija je misija podsticanje održivog prostornog razvoja u Crnoj Gori i regionu Jugoistočne Evrope kroz djelovanje u oblasti održive arhitekture, kulturnog nasljeđa, planiranja prostora, kao i kroz aktivnosti koje doprinose ukupnom razvoju civilnog društva. EXPEDITIO je osnovan 1997. godine.

Gradimo održivo!

gradimo odrzivo

ZELENA KNJIGA

Priručnik za sprovođenje energetskih pregleda zgrada

PRIRUCNIK

ODR SKOLA

Publikacije

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Ovdje pogledajte Expeditio reference

EXP publikacije1

ted ed

KOTOR YOUTUBE

Film parking day

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

Pratite nas

facebook twitter

Nemojte nikada sumnjati da mala grupa mislećih i posvećenih ljudi može promijeniti svijet. Zapravo, samo tako je oduvijek i bilo.

Margaret Mead, antropološkinja

Izdvajamo projekte u oblasti održive gradnje

Portal: zelenagradnja.me
Portal zelenagradnja.me namijenjen je arhitektima, srodnim inženjerskim strukama i svima vama koji se zalažete za održivi prostorni razvoj. Portal će vam pomoći da unaprijedite svoja znanja o "zelenoj" gradnji uz sveobuhvatne informacije i savjete za kreiranje ekološki odgovornih arhitektonskih rješenja.

zelenagradnja.me baner2

ENEA - Energy Efficiency Living Lab
Suočavanje sa izazovima nedovoljne energetske efikasnosti u sektoru građevinarstva kroz podsticanje razmjene znanja među akterima iz Italije, Albanije i Crne Gore.

enea

PREFAB Ø ENERGY
Razmjena znanja radi unapređenja proizvoda i usluga u oblasti energetski efikasne prefabrikovane gradnje

poster resize

Benefit Living
GRADIMO savremene, energetski efikasne i ekonomski isplative kuće u Crnoj Gori

brosura benefit naslovna

Dani energije u Crnoj Gori
Sprovođenje kampanje "The Sustainable Energy Europe" u Crnoj Gori

drMILAPUCAR

Gradimo ekološki - gradimo sa prirodom
Kampanja sa ciljem upoznavanja šire i stručne javnosti sa različitim vidovima ekološkog graditeljstva

poster odrziva

Seminar: Održiva gradnja u Crnoj Gori, Cetinje

00 cetinje Daniel Fügenschuh

Upravljanje prostorom - promocija EU strandarda

promocija eu standarda

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347