radioniceTokom realizacije projekta Clim City, naši partneri NVO Eco Logic realizovali su niz tematskih radionica na temu kllimatskih pomjena, sa fokusom na aktivnosti u školskim baštama. Radionice, koje su trajale od oktobra do juna 2022. godine, pratili su učenici četvrtog, petog i šestog razreda osnovnih škola „Maksim Gorki“, „Radojica Perović“ i „Dr Dragiša Ivanović“ u Podgorici. Kroz interaktivno učenje djeca su saznavala šta su to klimatske promjene, kako utiču na planetu Zemlju, na koji način ljudi utiču na negativne pojave u sopstvenom okruženju, životinjskom i biljnom svijetu.

Niz eksperimenata, koji su pratili radionice, dodatno je približilo ideju o tome zašto je važno sačuvati Zemlju, i kako svako od može doprinijeti tom zadatku.

Svaka od pomenutih škola, kao rezultat rada, u svom školskom dvorištu ima i baštu, u kojoj su sađene, mahom, biljke koje su djeca na radionici posijala i uzgajala kod kuće.

Pored radionica ekološke tematike, kako bismo se bolje upoznali i ljepše komunicirali, u rad su uključene i NLP aktivnosti, kroz radionice koje smo nazvali „Pričaonica“. U prvom polugođu smo, kroz ovu radionicu, saznavali koji smo tip ličnosti, kako najbolje učimo i po čemu smo sve to različiti i isti, a u drugom smo pažnju posvetili davanju konstruktivne kritike, prihvatanju različitosti, lijepoj komunikaciji i rješavanju konflikta na nenasilan način.

Teme koje smo obrađivali su:

RADIONICA 1. Školska bašta i klimatske promene

Prva radionica „Školska bašta i klimatske promene“ je uvodna u projektu „ClimCity“. Tokom ove radionice upoznajemo se sa onim što ćemo raditi, razgovarajući sa djecom o značaju školskog vrta kao mikroklimatske tačke i prostora za učenje u prirodi i igru.

RADIONICA 2. NLP – otkrivanje tipa ličnosti

Kroz NLP aktivnosti, na ovoj radionici, bolje upoznajemo grupu sa kojom radimo i zajedno čitamo priču o tipovima ličnosti, a zatim djeca rade u parovima. Kroz dijalog otkrivaju ko je koji tip ličnosti – auditivni, vizuelni ili kinestetički, šta vole da rade u slobodno vrijeme, koje su im omiljene aktivnosti. Zatim se parovi predstavljaju grupi tako što pričaju jedno o drugome. Na ovaj način „lomimo led“ i naš dalji timski rad činimo dostupnijim i ljepšim. Razvijamo komunikacijske vještine i vještine prezentacije.

RADIONICA 3. Klimatske promene

Kroz kratki video i diskusiju, radionica „Klimatske promjene“ se detaljnije fokusira na same klimatske promjene, efekat staklene bašte, kako utičemo na klimu, i šta možemo, kao pojedinci, da učinimo kako bismo smanjili negativan uticaj čovjeka na životnu sredinu.

RADIONICA 4. Vedrimo i oblačimo – klimatske promene

Na radionici su djeca imala priliku da nauče više o „brzoj modi“ i njenom uticaju na klimatske promjene. Radili su kao tim i imali zadatak da otkriju odakle dolazi odjeća koju nose i stvari koje koriste, a zatim pronađu put ovih odevnih predmeta i kritične tačke životne sredine u njihovoj proizvodnji (izdvojili smo put pamuka). Razgovarali smo o uticaju proizvodnje i distribucije odjeće na klimatske promjene i naučili šta je FairTrade, a šta Second Hand.

RADIONICA 5. Četiri stola eko odgovora

„Četiri stola eko odgovora” se sastoji od priče o problemima koje imamo na planeti zbog našeg ponašanja. Naglasak ove radionice je na praktičnim rešenjima. Šta mi, kao pojedinci, možemo učiniti da smanjimo svoj ekološki otisak? Šta su dobre navike? Djeca su timski, na način koji im je najviše odgovarao, prezentovala svoja rješenja.

RADIONICA 6. (Samo)održivost

U okviru radionice „Priroda i mi-samoodrživost“ deca su se prvi put susrela sa pojmom „samoodrživost“. Dobili su uvid u to kako utičemo na svijet oko sebe koristeći resurse neophodne za život: hranu, vodu, energiju. Takođe su došli do rješenja koja bi mogla da pomognu u smanjenju specifičnih problema. Zadatak radionice je bio da razmišljaju o načinu na koji troše vodu, odakle im hrana dolazi, kako se stvara energija – i kako bi mogla da se generiše, i koliko energije zapravo trošimo na stvari koje nam nisu potrebne. Gledali su i inserte iz crtanog filma „WALL-E” i razgovarali o tome da li je rješenje otići u svemir.

RADIONICA 7. Eko borci

Eko borci je radionica iz dva dijela, tokom koje učimo kako da, čitajući, dobijemo potrebne informacije. Takođe, učimo se timskom radu i uvažavanju, i razvijamo komunikacione vještine. U prvom dijelu radionice djeca  izvlače ključne podatke o problemima na planeti poput sljedećih: nedostatak vode za piće, ekološki otisak, plastika i globalno zagrijavanje. Oni zatim, ove informacije, koriste kako bi sročili ekološku poruku, u cilju podizanja svijesti o ovim problemima. Njihovu poruku snimamo u drugom dijelu radionice. Takođe, stiču vještinu prezentacije i razvijaju čitalačku pismenost. U drugom dijelu svaki tim snima posebno poruku o problemu kojim se bavio, a njhove verbalne poruke prate i "transparenti" na kojima su pisali  parole.

RADIONICA 8. Klimatske promene i škole – održive škole

Učenički timovi su na ovoj radionici dobili poster „Održiva škola“, na kome je predstavljeno preko 70 ideja kako da škola i školsko dvorište budu bolje mjesto za djecu i nastavnike. Pored toga, u prvom dijelu radionice (prvi čas) dobili su plan svoje škole i školskog dvorišta i zadatak da ga osmisle i isplaniraju, kako bi njihova škola izgledala održivije. U plan su tada upisali gdje će biti vjetrenjače, ostave za bicikle, bašte, solarni paneli, drveće, staze... Pratili su ideje sa plakata, čitali objašnjenja i crtali rješenja u svom planu.

U drugom dijelu (drugi čas) timovi su predstavili svoj plan i objasnili rješenja koja su odabrali kako bi svoju školu učinili održivom.

ugrozeneRADIONICA 9. Ugrožene životinjske vrste

S obzirom na to da su sve životinje zbog klimatskih promjena potencijalno ili alarmantno ugrožene, ovo je radionica tokom koje saznajemo zašto je važno sačuvati životinje, koja je njihova uloga u ekosistemu i njihovo prirodno stanište; koje su to životinje ugrožene u Crnoj Gori i koja je razlika između zoloških vrtova i rezervata za životinje. Na početku radionice svaki tim dobija dio velike slagalice, koju na kraju spajamo, a koja sadrži sliku svih kontinenata sa njihovim ugroženim životinjama i priručnik iz kojeg djeca saznaju karakteristike tih životinja i kontinenta na kojem žive, kao i probleme sa kojima se suočavaju usled klimatskih promjena ili krivolova.

RADIONICA 10. Nenasilna komunikacija kroz NLP aktivnosti

Tokom radionice čitali smo priču „Ekseri u ogradi“, igrali igru koja nam je omogućila da se malo bolje i prisnije upoznamo, pričali smo o najčešćim problemima i emocijama koje nas obuzimaju i kako izaći na kraj sa njima. Poseban akcenat je bio na ljutnji.

RADIONICA 11. „Kako putuje sjeme“

„Kako putuje sjeme“ je radionica koju neizostavno radimo od 2016. godine kroz program „Školska bašta integralna učionica“. Tokom ove radionice djeca se upozanju sa nastajanjem prirode, „šumskim baštovanima“, odnosno, važnom ulogom životinja i prirodnih pojava za funkcionisanje prirode. Takođe, imaju priliku da vide kako izgledaju sjemena različitih biljaka, da ih dodirnu i uvide razliku i magiju sjemena.

Važan dio radionice je i igra „Šumski haos“, koja, stavljajući djecu u uloge šumskog svijeta i prirodnih pojava, bliže objašnjava nastanak šume.

RADIONICA 12. Dječja književnost i ekologija

Kroz dva izuzetno važna književna lika: Malog princa i Dječaka iz priče „Dobro drvo“, djeci smo približili samoodrživost, brigu o planeti i održivo ponašanje.

TED EDRADIONICA 13. TEDed video analiza - 3 školska časa

Sa našom najstarijom grupom smo napravili dvodjelnu radionicu gdje su deca koristila Ted-ed video zapise koji su prevedeni u okviru projekta „Clim City“ . Njihov zadatak je bio da gledaju video snimke kao tim, a zatim pripreme prezentaciju o problemu koji izaberu drugim timovima.

 

sejanjeRADIONICA 14. Sjetva

Sa djecom u sve tri škole imali smo radionicu sjetve. Radionica je bila napolju i djeca su učila kako da siju sjeme, šta im je potrebno za uzgoj i koliko vode da koriste. Sva djeca su dobila priliku da posiju svoje sjeme, ili dva, i da ih odnesu kući, uzgajaju, a potom, kad se završi bašta u školi, presade ih tamo. Sijali su krastavac, paradajz, suncokret, tikvice itd.

kompostiranjeRADIONICA 15.  Kompostiranje

Kompostiranje spada u jednu od najzanimljivijih radionica, i naziv koji su joj djeca dala je „smrdljiva radionica“. Kroz pet faza organskog otpada, imali su priliku da vide proces kompostiranja. Na početku radionice mališani su jeli jabuke, a kada su završili imali su dvije kante za smeće ispred sebe da biraju gdje će baciti jabuku. Prva je bila sa neorganskim otpadom, a druga sa organskim otpadom. Ova radionica je bila i odgovor na pitanje šta raditi sa otpadom od hrane, jer se do kompostiranja govorilo o reciklaži, ponovnoj upotrebi i smanjenju. Takođe, ova radionica je djeci pokazala krug tla, imali su prilike da vide gliste i crve, a najhrabriji i da ih stave na dlan. Posljednju fazu komposta smo koristili za sadnju u bašti.

RADIONICA 16. Formiranje školskog vrta

Izrada školskog vrta je bila aktivnost iz dva dijela. Prvi dio je izrada infrastrukture i priprema bašte za diecu – izgradnja podignutih leja za baštu i zasipanje zemlje. Takođe, u ovom dijelu smo imali još jedan sastanak sa školom da se odlučimo gdie da postavimo baštu, šta im je potrebno za održavanje i koje bi biljke, drveće, voćke voljeli da posade i šta je moguće posaditi. Nakon pripreme i kupovine materijala i biljaka krenuli smo sa uređenjem školskog vrta.

Uređenje školskog vrta je drugi dio aktivnosti i ona uključuje djecu, nastavnike i roditelje. U velikoj akciji sađenja i finalnog uređenja vrta pomogao je značajan broj roditelja, nastavnika i djece. Sadili smo – povrće, cvijeće, začine i jagode u bašti i voće i ukrasno drveće u školskom dvorištu. Akcije su bile i više nego uspješne, tim prije što su se roditelji odazvali u velikom broju i što su se povezali sa baštom.

odrzavanjeRADIONICA 17. Održavanje školskog vrta

Posljednje nedjelje provodimo napolju u bašti, zamijenjujući neke biljke koje nisu mogle da prežive presađivanje, sadeći biljake koje djeca uzgajaju kod kuće, iz sjemena koje smo sadili zajedno, posmatrajući insekte u bašti i pričajući o njihovoj svrsi u ekosistemu, zalivanju biljaka...

 

Projekat ClimCity traje do kraja septembra 2022. godine, kada će biti organizovana završna konferencija na kojoj će biti predstavljeni rezultati.

-------------------

Projekat finansira Evropska unija.

 eu funded en

Projekat ClimCity je kofinansiran sredstvima Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija Crne Gore

min javne uprave

EXPEDITIO is a non-governmental organization whose mission is to encourage sustainable spatial development in Montenegro and SEE region through activity in the fields of sustainable architecture, cultural heritage, urban planning and through projects that encourage overall development of the civil society. Expeditio was established in 1997.

Gradimo održivo!

gradimo odrzivo

ZELENA KNJIGA

Priručnik za sprovođenje energetskih pregleda zgrada

PRIRUCNIK

ODR SKOLA

Publications

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Here you can see Expeditio references.

EXP publikacije1

ted ed

KOTOR YOUTUBE

Film parking day

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

Follow us

facebook twitter

Never doubt that a small group of thoughtful, committed people can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has.
Margaret Mead, anthropologist

Izdvajamo projekte u oblasti održive gradnje

Portal: zelenagradnja.me
Portal zelenagradnja.me namijenjen je arhitektima, srodnim inženjerskim strukama i svima vama koji se zalažete za održivi prostorni razvoj. Portal će vam pomoći da unaprijedite svoja znanja o "zelenoj" gradnji uz sveobuhvatne informacije i savjete za kreiranje ekološki odgovornih arhitektonskih rješenja.

zelenagradnja.me baner2

ENEA - Energy Efficiency Living Lab
Suočavanje sa izazovima nedovoljne energetske efikasnosti u sektoru građevinarstva kroz podsticanje razmjene znanja među akterima iz Italije, Albanije i Crne Gore.

enea

PREFAB Ø ENERGY
Razmjena znanja radi unapređenja proizvoda i usluga u oblasti energetski efikasne prefabrikovane gradnje

poster resize

Benefit Living
GRADIMO savremene, energetski efikasne i ekonomski isplative kuće u Crnoj Gori

brosura benefit naslovna

Dani energije u Crnoj Gori
Sprovođenje kampanje "The Sustainable Energy Europe" u Crnoj Gori

drMILAPUCAR

Gradimo ekološki - gradimo sa prirodom
Kampanja sa ciljem upoznavanja šire i stručne javnosti sa različitim vidovima ekološkog graditeljstva

poster odrziva

Seminar: Održiva gradnja u Crnoj Gori, Cetinje

00 cetinje Daniel Fügenschuh

Upravljanje prostorom - promocija EU strandarda

promocija eu standarda

Expeditio results

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347