publikaPrezentacija pod nazivom "Unapređenje javnog prevoza u Kotoru + Primjer dobre prakse iz Šibenika" održana je u Kreativnom Hubu (Stari zatvor) 30.1.2024. godine sa ciljem da se pokrene diskusija o poboljšanju javnog prevoza na teritoriji opštine Kotor, kao i da se predstavi primjer dobre prakse iz susjedne Hrvatske. Prezentacija je organizovana od strane NVO "Expeditio"Centar za održivi prostorni razvoj iz Kotora.

Događaju, koji je trajao gotovo 3 sata, prisustvovalo je 33 učesnika/ce (20 žena i 13 muškaraca):

  • Građani/ke (šira zajednica) - 21
  • Službenici/e lokalne samouprave u svojstvu zainteresovanih građana/ki - 3
  • Odbornica lokalnog parlamenta - 1
  • Predstavnici/e NVO - 5
  • Predstavnici/ca medija - 3

Nakon pozdravne riječi, Tatjana Rajić iz NVO Expeditio predstavila je nacrt dokumenta "Građani/ke o unapređenju javnog prevoza na teritoriji Kotora", koje je obuhvatilo analizu postojećeg stanja i predloge politika za poboljšanje javnog gradskog prevoza. Proces izrade pomenutog dokumenta se zasnivao na online anketi koju je popunilo 640 aktivnih i potencijalnih korisnika/ca javnog prevoza, kao i na „desk“ istraživanju dostupnih studija i publikacija među kojima je najznačajnija „Studija javnog gradskog i prigradskog transporta putnika na teritorija grada Kotora“ (2016). Rezultati istraživanja su ukazali na veliki stepen nezadovoljstva građana/ki postojećim uslovima javnog prevoza na teritoriji Kotora i hitnu potrebu za njegovim unapređenjem. Primjera radi, 67.4% aktivnih korisnika ocjenjuje postojeći javni prevoz ocjenama 1 i 2 (na ponuđenoj skali od 1-izuzetno loš do 5-izuzetno dobar). Kao glavni problemi izdvajaju se kašnjenje, gužve (pretrpanost), nedovoljna frekventnost i loša pokrivenost linijama. Što se tiče potencijalnih korisnika/ca, čak 87% njih izražava nedvosmislenu spremnost da pređu na korišćenje javnog prevoza ukoliko bi bio bolje organizovan.

PREZENTACIJA tanja

Prezentacija je uključila i preporuke za poboljšanje postojećeg stanja, među kojima su: povećanje frekvencije postojećih linija i uvođenje novih na osnovu procjene potreba građana/ki, razdvajanje školskog od gradskog prevoza, uključivanje noćnih linija, poboljšanje stanja postojećih autobuskih stajališta i uvođenje novih, informisanje putnika u „realnom vremenu“, aktiviranje morskog saobraćaja... Poseban naglasak stavljen je na potrebu za inkluzivnošću voznog parka koji bi bio prilagođen za različite kategorije korisnika/ca (OSI, roditelji sa djecom, trudnice...) te rodni aspekt korišćenja javnog transporta. Otvoreno je i pitanje percepcije građana/ki o mogućoj korupciji u sektoru javnog prevoza, što takođe predstavlja dio istraživanja. Skoro trećina učesnika/ca istraživanja izrazila je sumnju da bi korupcija mogla imati ulogu u trenutnim nedostacima sistema javnog prevoza, a kao osnov sumnje dominantno se ukazuje na dugogodišnji „monopol“ jednog prevoznika upros priružbama korisnika na kvalitet njihovih usluga, kao i ignorisanje građanskih apela na stanje javnog prevoza od strane gradske uprave. Ovakva percepcija dijela javnosti ukazuje na potrebu za većom transparentnošću i odgovornošću u sistemu upravljanja javnim prevozom, važnost raspisivanja takvih tendera koji podstiču konkurenciju ili osnivanje sopstvenog gradskog saobraćajnog preduzeća, kao i za aktivnijim uključivanjem građana/ki u procese donošenja odluka. Na taj način bi se vratilo povjerenje u sistem javnog transporta i poboljšala njegova efikasnost.

PREZENTACIJA KOTORG-din Petar Mišura, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj Grada Šibenika, te voditelj projekta „Integrirana mobilnost na području Grada Šibenika“, predstavio je inspirativan primjer iz ovog grada, gdje je, od nule uspostavljen savremen i efikasan sistem javnog prevoza. Kroz korišćenje sredstava Evropske unije, Šibenik je donio Studiju integracije i organizacije javnog prijevoza u gradu Sibeniku i uspio implementirati niz smjelih rješenja, uključujući osnivanje gradskog preduzeća, kupovinu sopsvenih autobusa i uvođenje informacionog sistema, a radi se i na integraciji različitih oblika transporta. Ovaj primjer služi kao dokaz da su inovacije i ulaganja ključni za transformaciju javnog prevoza u održiv, efikasan i sistem koji je prilagođen potrebama korisnika/ca. Cijene prevoza su izuzetno pristupačne: mjesečna karta za građanstvo u svim zonama grada (3) je 20eu, za djecu iznosi 5eu, za penzionere i studente 10eu, a socijalna karta iznosi svega 1eu mjesečno. Mjere koje je Šibenik primjenio rezultirale su značajnim porastom broja korisnika/ca javnog prevoza i smanjenjem saobraćajnih gužvi. Prije unapređenja javnog prevoza, u Šibeniku su se sretali sa problemima sličnim onima koje vidimo u Kotoru - gužve i haos na putevima, nemogućnost pronalaska parkinga, emisija štetnih gasova...

Po riječima g. Mišure, javni gradski prevoz predstavlja jedino dugoročno rješenje za rasterećenje saobraćaja u gradskim sredinama. Korišćenjem autobusa, koji mogu da zamijene i do 70 privatnih vozila na putevima, gradovi mogu značajno smanjiti gužve i potrebu za dodatnom infrastrukturom koja servisira privatna vozila poput novih puteva, parkinga, nadvožnjaka... Primjer Estonije, koja je uvela besplatan javni prevoz, ilustruje ovaj pristup: smanjenjem upotrebe automobila, država je uspjela da redukuje potrebu za gradnjom nove infrastrukture za putničke automobile. Ekonomska kalkulacija, dakle, pokazuje da investicije u efikasan i dostupan javni prevoz mogu biti isplativije od izgradnje dodatne infrastrukture za akomodaciju sve većeg broja privatnih vozila (što ne rješava nužno problem gužvi u gradovima). Važno je suočiti se sa činjenicom da javni gradski prevoz nije profitabilan i mora se subvencionirati gradskim novcem, ali su dugoročni efekti po kvalitet života u zajednici puno važniji od kratkoročnih prihoda.

Na kraju prezentacije, učesnici su imali priliku da postavljaju pitanja, podijele iskustva i diskutuju o mogućim rešenjima i predlozima za unapređenje javnog prevoza u Kotoru.

----------

Dodatno pročitajte objave na Radio Kotor i BokaNews

logo expeditio EXPEDITIO je nevladina organizacija čija je misija podsticanje održivog prostornog razvoja u Crnoj Gori i regionu Jugoistočne Evrope kroz djelovanje u oblasti održive arhitekture, kulturnog nasljeđa, planiranja prostora, kao i kroz aktivnosti koje doprinose ukupnom razvoju civilnog društva. EXPEDITIO je osnovan 1997. godine.

Gradimo održivo!

gradimo odrzivo

ZELENA KNJIGA

Priručnik za sprovođenje energetskih pregleda zgrada

PRIRUCNIK

ODR SKOLA

Publikacije

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Ovdje pogledajte Expeditio reference

EXP publikacije1

ted ed

KOTOR YOUTUBE

Film parking day

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

Pratite nas

facebook twitter

Nemojte nikada sumnjati da mala grupa mislećih i posvećenih ljudi može promijeniti svijet. Zapravo, samo tako je oduvijek i bilo.

Margaret Mead, antropološkinja

Izdvajamo projekte u oblasti održive gradnje

ENEA - Energy Efficiency Living Lab
Suočavanje sa izazovima nedovoljne energetske efikasnosti u sektoru građevinarstva kroz podsticanje razmjene znanja među akterima iz Italije, Albanije i Crne Gore.

enea

PREFAB Ø ENERGY
Razmjena znanja radi unapređenja proizvoda i usluga u oblasti energetski efikasne prefabrikovane gradnje

poster resize

Benefit Living
GRADIMO savremene, energetski efikasne i ekonomski isplative kuće u Crnoj Gori

brosura benefit naslovna

Dani energije u Crnoj Gori
Sprovođenje kampanje "The Sustainable Energy Europe" u Crnoj Gori

drMILAPUCAR

Gradimo ekološki - gradimo sa prirodom
Kampanja sa ciljem upoznavanja šire i stručne javnosti sa različitim vidovima ekološkog graditeljstva

poster odrziva

Seminar: Održiva gradnja u Crnoj Gori, Cetinje

00 cetinje Daniel Fügenschuh

Eupravljanje prostorom - promocija EU strandarda

promocija eu standarda

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347