Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna
 

Obavještavamo Vas da je izašla iz štampe Mapa kulturnog i prirodnog nasljeđa Boke Kotorske. Ovo je prva mapa ovog područja na kojoj su na jednom mjestu navedeni najvažniji kulturni i prirodni spomenici koji se nalaze na teritorijama opština Kotor, Tivat i Herceg Novi. Mapa je realizovana kao jedan od tri-pilot projekta u okviru projekta "Međuopštinska saradnja u Crnoj Gori - promovisanje inicijativa saradnje izmedu Opština Kotor, Herceg Novi i Tivat na području Boke Kotorske”, koji je sprovela NVO EXPEDITIO iz Kotora u saradnji sa SNV - Holandskom razvojnom agencijom i Opštinama Kotor, Herceg Novi i Tivat, a finansirala Holandska ambasada u Beogradu.

Na realizaciji mape sarađivali smo sa Sekretarijatima za kulturu i društvene djelatnosti, Sekretarijatom za zaštitu kulturne i prirodne baštine u opštinama Kotor, Tivat i Herceg Novi, od kojih smo dobili zvanične spiskove kulturnih i prirodnih dobara na teritorijama ove tri opštine. Nakon toga, zbog nemogućnosti unošenja svih postojećih spomenika na ograničenom prostoru mape, urađena je selekcija spomenika kulture i prirode koji su se našli na mapi.

Za samu tehničku realizaciju mape angažovan je arhitekta Aleksandar Stanojlović, koji ima višegodisnju praksu i iskustvo u dizajniranju sličnih mapa, kao i prepoznatljiv stil.

Mapa je dvostrana, na jednoj strani se nalazi mapa Boke Kotorske sa najznačajnijim kulturnim i prirodnim dobrima, a na drugoj strani se nalaze osnove i razvijene panorame nekih najznačajnijih cjelina (vertikalna projekcija). Na mapi se nalaze crteži najznačajnijih kulturnih dobara, sa osnovnim podacima o njima.

Štampana je u tiražu od 5.000 komada, od čega je po 1.500 komada poklonjeno Opštinama Kotor, Tivat i Herceg Novi, dok će se manji dio tiraža koristiti za potrebe promocije projekta od strane Expeditio i SNV-a. Pored mape, Opštine Kotor, Tivat i Herceg Novi ce dobiti i kompletnu pripremu za štampu mape, tako da će je u budućnosti moći doštampavati.

S obzirom da se projekat uskoro završava, predsjednicima/ci Opština Kotor, Tivat i Herceg Novi, kao i članovima/cama radnih grupa iz tri Opštine angažovanih u projektu, dostavili smo konačni izvještaj o realizaciji projekta.

 

Svi zainteresovani izvještaj mogu ušitati ovdje >>> Konačni izvještaj (pdf)

 

logo expeditio EXPEDITIO je nevladina organizacija čija je misija podsticanje održivog prostornog razvoja u Crnoj Gori i regionu Jugoistočne Evrope kroz djelovanje u oblasti održive arhitekture, kulturnog nasljeđa, planiranja prostora, kao i kroz aktivnosti koje doprinose ukupnom razvoju civilnog društva. EXPEDITIO je osnovan 1997. godine.

Publikacije

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Ovdje pogledajte Expeditio reference

Izdvajamo projekte

Baština-pokretač razvoja
Projekat prekogranične saradnje između Hrvatske i Crnoj Gore

Eclectis
Osnaživanje građana/ki kroz kreativne akcije u javnim prostorima

SOSTENUTO
Razmišljanje o kulturi kao faktoru ekonomskog i socijalnog razvoja

Gradski trgovi 
Oživljavanje gradskih trgova u balkanskim gradovima - Tirana, Skoplje, Kotor
Rod i prostor
Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u planiranje prostora Crne Gore
Palate Boke Kotorske
Palate na teritorijama opština Kotor, Tivat i Herceg Novi

EXP publikacije1

EXPEDITIO GALERIJA1

ted ed

KOTOR BANER

KOTOR YOUTUBE

odrziva skolal BANER

Film parking day

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

act banercic

Pratite nas

facebook twitter

Nemojte nikada sumnjati da mala grupa mislećih i posvećenih ljudi može promijeniti svijet. Zapravo, samo tako je oduvijek i bilo.

Margaret Mead, antropološkinja

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347

Preporučujemo

obecana zemlja1

press clipping banner

kotor festival