Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna
 

Obavještavamo Vas da je izašla iz štampe Mapa kulturnog i prirodnog nasljeđa Boke Kotorske. Ovo je prva mapa ovog područja na kojoj su na jednom mjestu navedeni najvažniji kulturni i prirodni spomenici koji se nalaze na teritorijama opština Kotor, Tivat i Herceg Novi. Mapa je realizovana kao jedan od tri-pilot projekta u okviru projekta "Međuopštinska saradnja u Crnoj Gori - promovisanje inicijativa saradnje izmedu Opština Kotor, Herceg Novi i Tivat na području Boke Kotorske”, koji je sprovela NVO EXPEDITIO iz Kotora u saradnji sa SNV - Holandskom razvojnom agencijom i Opštinama Kotor, Herceg Novi i Tivat, a finansirala Holandska ambasada u Beogradu.

Na realizaciji mape sarađivali smo sa Sekretarijatima za kulturu i društvene djelatnosti, Sekretarijatom za zaštitu kulturne i prirodne baštine u opštinama Kotor, Tivat i Herceg Novi, od kojih smo dobili zvanične spiskove kulturnih i prirodnih dobara na teritorijama ove tri opštine. Nakon toga, zbog nemogućnosti unošenja svih postojećih spomenika na ograničenom prostoru mape, urađena je selekcija spomenika kulture i prirode koji su se našli na mapi.

Za samu tehničku realizaciju mape angažovan je arhitekta Aleksandar Stanojlović, koji ima višegodisnju praksu i iskustvo u dizajniranju sličnih mapa, kao i prepoznatljiv stil.

Mapa je dvostrana, na jednoj strani se nalazi mapa Boke Kotorske sa najznačajnijim kulturnim i prirodnim dobrima, a na drugoj strani se nalaze osnove i razvijene panorame nekih najznačajnijih cjelina (vertikalna projekcija). Na mapi se nalaze crteži najznačajnijih kulturnih dobara, sa osnovnim podacima o njima.

Štampana je u tiražu od 5.000 komada, od čega je po 1.500 komada poklonjeno Opštinama Kotor, Tivat i Herceg Novi, dok će se manji dio tiraža koristiti za potrebe promocije projekta od strane Expeditio i SNV-a. Pored mape, Opštine Kotor, Tivat i Herceg Novi ce dobiti i kompletnu pripremu za štampu mape, tako da će je u budućnosti moći doštampavati.

S obzirom da se projekat uskoro završava, predsjednicima/ci Opština Kotor, Tivat i Herceg Novi, kao i članovima/cama radnih grupa iz tri Opštine angažovanih u projektu, dostavili smo konačni izvještaj o realizaciji projekta.

 

Svi zainteresovani izvještaj mogu ušitati ovdje >>> Konačni izvještaj (pdf)

 

FaLang translation system by Faboba