Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

sastanak
U okviru projekta “MEĐUOPŠTINSKA SARADNJA U CRNOJ GORI - promovisanje inicijativa saradnje između Opština Kotor, Herceg Novi i Tivat na području Boke Kotorske” održan je 26.juna 2007. u Kotoru sastanak sa predstavnicima/ cama opštinskih sekretarijata, kulturnih institucija i turističkih organizacija iz ove tri bokeljske opštine. Projekat realizuje NVO EXPEDITIO iz Kotora u saradnji sa SNV WORLD - Holandskom agencijom za razvoj i Opštinama Kotor, Herceg Novi i Tivat, a finansira ga Holandska ambasada u Beogradu.

Osnovni cilj projekta je razvijanje različitih mehanizama i oblika saradnje izmedju opština na području Boke Kotorske (Kotor, Herceg Novi, Tivat), a okvirna tema na kojoj se saradnja testira je kulturni turizam Bokokotorskog zaliva.

Sastanku su prisustvovali predstavnici/ce Opština Kotor, Herceg Novi i Tivat, Centara za kulturu iz Kotora i Tivta, Turističke organizacije Kotora, kao i EXPEDITIO i SNV WORLD.

S obzirom da je važan dio projekta jačanje medjuopštinske saradnje izmedju Opština Kotor, Herceg Novi i Tivat i uspostavljanje legalnih mehanizama za dugoročnu saradnju na raznim poljima, cilj ovog sastanka je bio da se predstavnici/ce kulturnih institucija i turističkih organizacija upoznaju sa projektom i njegovim ciljevima, kako bi mogli dati svoj doprinos razvijanju i jačanju ove saradnje. Na sastanku su predstavljeni i prilot projekti u oblasti kulturnog turizma u Boki Kotorskoj koji će biti realizovani u okviru projekta.

Ti pilot projekti obuhvataju:
- izradu zajedničkog veb sajta na kome će biti predstavljena kulturna dešavanja na području Boke Kotorske
- izradu mape kulturnih i prirodnih spomenika Boke Kotorske
- organizovanje predavanja/tribine o brendiranju Boke Kotorske.

Učesnici/ce sastanka su izrazili veliku zainteresovanost za saradnju, iznoseći neke dobre primjere do sada ostvarene saradnje između opština Tivat, Kotor, Herceg Novi i Budva - primjer kulturne manifestacije koja traje već 5 godina i odnosi se na saradnju Boke i Istre (“Dani Boke u Puli” i “Dani Iste u Boki”). Iskustvo i zaključak iz ovog projekta su da bi bila potrebna institucionalizacija medjuopštinske saradnje, jer postoji problem u koordinaciji projekta. Napredak na ovom polju postoji kada se pojedinci više angažuju, ali ne postoje do sada sistemski pomaci.

Do sada postoji više iskustva na polju prekogranične saradnje, ali mnogo manje na polju međuopštinske saradnje koja je veoma potrebna. Učesnici/ce su dali i konkretne predloge za unapređenje međuopštineske saradnje. Oni smatraju da bi trebalo predstaviti opštinama postojeće dobre modele međuopštinske i regionalne saradnje. Istaknuta je i saradnja kao šansa za opštine, i u ovom slučaju opštine iz Boke da zajedno konkurišu za projekte, jer se od EU fondova u predpristupnom procesu mogu dobiti značajna sredstva za ovu vrstu saradnje.

Ključno bi bilo donosiocima odluka iz lokalne samouprave ukazati na važnost i moguću korist od ovakve vrste saradnje i projekata koji bi se mogli realizovati, kao i izvršiti edukaciju na ovom polju.

Učesnici/ce su istakli da je uključivanje loklanih medija veoma bitan elemenat, kao i uspostavljanje saradnje sa Univerzitetom i drugim institucijama na državnom nivou, uz obavezno uvođenje i korišćenje informacionih sistema koji bi bili neophodna baza.

Predložen je i konkretan mogući model saradnje – tj. da se u svakoj opštini obezbijedi po jedno radno mjesto za poslove međuopštinnske saradnje, jer sada te poslove obavlja više ljudi ad-hoc i oni nisu koordinisani. Takodje, trebalo bi preispitati mogućnost osnivanja jedne agencije za sve tri opštine koja bi pokrivala razne projekte medjuopštinske saradnje medju njima, konkurisala za dobijanje sredstava iz raspoloživih fondova itd.

FaLang translation system by Faboba