Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

Sastanak u Opštini Kotor
MEÐUOPŠTINSKA SARADNJA U CRNOJ GORI - promovisanje inicijativa saradnje izmedju Opština Kotor, Herceg Novi i Tivat na području Boke Kotorske je projekat koji je EXPEDITIO otpočeo u januaru 2007. godine. Projekat finansira Holandska ambasada u Beogradu, a realizuje se u saradnji sa SNV WORLD - Holandskom agencijom za razvoj i Opštinama Kotor, Herceg Novi i Tivat.

Osnovni cilj projekta je razvijanje različitih mehanizama i oblika saradnje izmedju opština na podrucju Boke Kotorske (Kotor, Herceg Novi, Tivat), a okvirna tema na kojoj se saradnja testira je kulturni turizam Bokokotorskog zaliva.

U okviru projekta je formirana radna grupa sastavljena od predstavnika/ca SNV WORLD, EXPEDITIO i Opština Kotor, Herceg Novi i Tivat koja je definisala specificne aktivnosti/pilot projekte, u okviru teme kulturnog turizma Bokokotorskog zaliva, na kojima učesnici projekta saradjuju i izgradjuju međusobno povjerenje i jačaju kapacitete za njihovu zajedničku implementaciju.

Te aktivnosti obuhvataju:
1. izradu zajedničkog veb sajta koji će sadržati Kalendar kulturnih dešavanja u Boki Kotorskoj
2. izradu mape spomenika kulture Boke Kotorske
3. organizovanje predavanja/tribine o brendiranju Boke Kotorske.


Važan dio projekta je jačanje međuopštinske saradnje izmedju Opština Kotor, Herceg Novi i Tivat i uspostavljanje legalnih mehanizama (poput Odluka na lokalnom niivou) za dugoročnu saradnju na raznim poljima.

Projekat i njegovi ciljevi su predstavljeni lično i predsjednicima/ci Opština Kotor, Herceg Novi i Tivat, i njihovim saradnicima. Svi predsjednici/ca Opština prepoznali su značaj projekta, ističući da je međuopštinska saradnja do sada bila nedovoljna i smatrajući da je izuzetno značajna za regionalni razvoj. Izrazili su spremnost za daljom saradnjom na realizaciji aktivnosti projekta.

Predsjednici/ca ce tokom jeseni potpisati i zajednički dokument o međuopštinskoj saradnji kojim bi se i formalno ozvaničila njihova dobra namjera za saradnjom.

Projekat traje do decembra 2007.

FaLang translation system by Faboba