Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

medjuopstinska saradnjaEXPEDITIO otpočinje realizaciju projekta: MEĐUOPŠTINSKA SARADNJA U CRNOJ GORI - promovisanje inicijativa saradnje između Opština Kotor, Herceg Novi i Tivat na području Boke Kotorske. Sredstva za projekat je odobrila Holandska ambasada u Beogradu, preko kancelarije u Podgorici, okvirna tema kojom će se baviti je kulturni turizam Bokokotorskog zaliva.

Projekat će se realizovati u periodu januar-decembar 2007, a njegov osnovni cilj je razrada i testiranje različitih oblika saradnje između opština, NVO-a i privatnih preduzeća na području Boke Kotorske.

Međuopštinska saradnja postaje sve važnija ako se ima u vidu potreba sistematičnijeg rada na procesu evropskih integracija, naročito priprema opština i njihovih adnimistracija za efikasnu upotrebu evropskih strukturnih fondova. Međuopštinska saradnja je, takođe, jedna od metoda za poboljšanje usluga koje opštine pružaju građanima/kama, uzimajući u obzir zajedničke lokalne probleme i izazove specifične za svaku opštinu, za uspostavljanje otvorenog dijaloga između državnih i privatnih subjekata koji utiču na razvoj na lokalnom nivou, kao i za stvaranje uslova za dobijanje više finansijskih sredstava za ove svrhe.

Projekat će obuhvatiti Opštine Kotor, Herceg Novi i Tivat, a ciljne grupe su:
- Opštinske administracije
- Lokalni NVO-i
- Lokalni biznis sektor
- Građani/ke

Naglasak projekta je na procesu saradnje između opština, između opština i NVO-a ili privatnog sektora, i između NVO-a i privatnog sektora. Iako je projektom kulturni turizam okvirno definisan kao područje zajedničke aktivnosti, s obzirom na prepoznatu kulturnu vrijednost područja Boke Kotorske, specifične aktivnosti u kojima će učesnici projekta sarađivati još uvijek nisu definisane. Kroz interaktivan proces partneri će utvrditi aktivnosti na kojima će izgrađivati međusobno povjerenje i jačati kapacitete za njihovu zajedničku implementaciju.

Na projektu ćemo saradivati sa SNV WORLD, Holandskom organizacijom za razvoj, koja pruža savjetodavne usluge vlastima i lokalnim organizacijama u zemljama u razvoju.

Projekat traje do decembra 2007.

logo expeditio EXPEDITIO je nevladina organizacija čija je misija podsticanje održivog prostornog razvoja u Crnoj Gori i regionu Jugoistočne Evrope kroz djelovanje u oblasti održive arhitekture, kulturnog nasljeđa, planiranja prostora, kao i kroz aktivnosti koje doprinose ukupnom razvoju civilnog društva. EXPEDITIO je osnovan 1997. godine.

Publikacije

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Ovdje pogledajte Expeditio reference

Izdvajamo projekte

Baština-pokretač razvoja
Projekat prekogranične saradnje između Hrvatske i Crnoj Gore

Eclectis
Osnaživanje građana/ki kroz kreativne akcije u javnim prostorima

SOSTENUTO
Razmišljanje o kulturi kao faktoru ekonomskog i socijalnog razvoja

Gradski trgovi 
Oživljavanje gradskih trgova u balkanskim gradovima - Tirana, Skoplje, Kotor
Rod i prostor
Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u planiranje prostora Crne Gore
Palate Boke Kotorske
Palate na teritorijama opština Kotor, Tivat i Herceg Novi

EXP publikacije1

EXPEDITIO GALERIJA1

ted ed

KOTOR BANER

KOTOR YOUTUBE

odrziva skolal BANER

Film parking day

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

act banercic

Pratite nas

facebook twitter

Nemojte nikada sumnjati da mala grupa mislećih i posvećenih ljudi može promijeniti svijet. Zapravo, samo tako je oduvijek i bilo.

Margaret Mead, antropološkinja

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347

Preporučujemo

obecana zemlja1

press clipping banner

kotor festival