Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

medjuopstinska saradnjaEXPEDITIO otpočinje realizaciju projekta: MEĐUOPŠTINSKA SARADNJA U CRNOJ GORI - promovisanje inicijativa saradnje između Opština Kotor, Herceg Novi i Tivat na području Boke Kotorske. Sredstva za projekat je odobrila Holandska ambasada u Beogradu, preko kancelarije u Podgorici, okvirna tema kojom će se baviti je kulturni turizam Bokokotorskog zaliva.

Projekat će se realizovati u periodu januar-decembar 2007, a njegov osnovni cilj je razrada i testiranje različitih oblika saradnje između opština, NVO-a i privatnih preduzeća na području Boke Kotorske.

Međuopštinska saradnja postaje sve važnija ako se ima u vidu potreba sistematičnijeg rada na procesu evropskih integracija, naročito priprema opština i njihovih adnimistracija za efikasnu upotrebu evropskih strukturnih fondova. Međuopštinska saradnja je, takođe, jedna od metoda za poboljšanje usluga koje opštine pružaju građanima/kama, uzimajući u obzir zajedničke lokalne probleme i izazove specifične za svaku opštinu, za uspostavljanje otvorenog dijaloga između državnih i privatnih subjekata koji utiču na razvoj na lokalnom nivou, kao i za stvaranje uslova za dobijanje više finansijskih sredstava za ove svrhe.

Projekat će obuhvatiti Opštine Kotor, Herceg Novi i Tivat, a ciljne grupe su:
- Opštinske administracije
- Lokalni NVO-i
- Lokalni biznis sektor
- Građani/ke

Naglasak projekta je na procesu saradnje između opština, između opština i NVO-a ili privatnog sektora, i između NVO-a i privatnog sektora. Iako je projektom kulturni turizam okvirno definisan kao područje zajedničke aktivnosti, s obzirom na prepoznatu kulturnu vrijednost područja Boke Kotorske, specifične aktivnosti u kojima će učesnici projekta sarađivati još uvijek nisu definisane. Kroz interaktivan proces partneri će utvrditi aktivnosti na kojima će izgrađivati međusobno povjerenje i jačati kapacitete za njihovu zajedničku implementaciju.

Na projektu ćemo saradivati sa SNV WORLD, Holandskom organizacijom za razvoj, koja pruža savjetodavne usluge vlastima i lokalnim organizacijama u zemljama u razvoju.

Projekat traje do decembra 2007.

FaLang translation system by Faboba