skadar lakeNaša saradnica i clanica izvrsnog odbora Zorica Tomanovic, dipl. ing. arh. odbranila je nedavno magistarsku tezu na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Magistarska teza pod naslovom "Očuvanje i revitalizacija naselja Žabljak Crnojevića sa aspekta održivog razvoja" predstavlja istraživački rad koji doprinosi unapređenju discipline prostornog i urbanističkog planiranja, naročito u oblasti očuvanja i revitalizacije arhitektonskog kulturno-istorijskog nasljeđa ruralnih cjelina u Crnoj Gori.

Naselje Žabljak Crnojevića je odabrano za studiju slučaja jer sadrži dovoljan potencijal za istaraživanje koje treba da pokaže da je moguće, na putu oživotvorenja ideje održivog naselja kod nas, ustanoviti osnovne smjernice za sprečavanje širenja i pojave novih posljedica problema izumiranja naselja i propadanja kulturno-istorijskog i graditeljskog nasljeđa.

Opredjeljenje da se naučni rad posveti toj temi sa aspekta postulata ili vrednosnih određenja održivog razvoja u skladu je sa globalnim nastojanjima da se aktivnosti planiranja razvoja složenih fenomena preispituju sa stanovišta svestrano sagledane budućnosti. Ovakvo opredjeljenje može se smatrati i nezaobilaznim u slučajevima koji se odnose na kulturno i prirodno veoma osjetljive i neponovljive fenomene (naselja), locirane na teritoriji koja je proglašena nacionalnim parkom, a u državi koja se opredijelila da bude “ekološka”.

Naučni rad "Očuvanje i revitalizacija naselja Žabljak Crnojevića sa aspekta održivog razvoja" predstavlja veliki poduhvat ne samo zato što je dao sistematičan prikaz stanja jednog nedovoljno ispitanog naselja, već i ukazao na njegove karakteristike, vrijednosti, probleme i potencijale, i na potrebu njegovog očuvanja i revitalizacije. Sa druge strane, u radu su preispitani i utvrđeni alati kojima je moguće prvenstveno sa stanovišta izgrađenosti obezbijediti uslove za razvoj i revitalizaciju ovakvog naselja, ukoliko se pristupi problemu sa pozicija održivog razvoja.

logo expeditio EXPEDITIO je nevladina organizacija čija je misija podsticanje održivog prostornog razvoja u Crnoj Gori i regionu Jugoistočne Evrope kroz djelovanje u oblasti održive arhitekture, kulturnog nasljeđa, planiranja prostora, kao i kroz aktivnosti koje doprinose ukupnom razvoju civilnog društva. EXPEDITIO je osnovan 1997. godine.

Publikacije

 
 

Expeditio portfolio

Reference EXPEDITIO issuu res

Ovdje pogledajte Expeditio reference

Izdvajamo projekte

Baština-pokretač razvoja
Projekat prekogranične saradnje između Hrvatske i Crnoj Gore

Eclectis
Osnaživanje građana/ki kroz kreativne akcije u javnim prostorima

SOSTENUTO
Razmišljanje o kulturi kao faktoru ekonomskog i socijalnog razvoja

Gradski trgovi 
Oživljavanje gradskih trgova u balkanskim gradovima - Tirana, Skoplje, Kotor
Rod i prostor
Integrisanje principa rodne ravnopravnosti u planiranje prostora Crne Gore
Palate Boke Kotorske
Palate na teritorijama opština Kotor, Tivat i Herceg Novi

EXP publikacije1

EXPEDITIO GALERIJA1

ted ed

KOTOR BANER

KOTOR YOUTUBE

odrziva skolal BANER

Film parking day

ozivljavanje1

ABECEDA NEZAVISNE

act banercic

Pratite nas

facebook twitter

Nemojte nikada sumnjati da mala grupa mislećih i posvećenih ljudi može promijeniti svijet. Zapravo, samo tako je oduvijek i bilo.

Margaret Mead, antropološkinja

Messenger Codes make it easy to start conversations with our FB Page. To get in touch, simply scan a code using the Messenger app.

messenger code 184411208424347

Preporučujemo

obecana zemlja1

press clipping banner

kotor festival